İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 23-35 CEVAPLARI 

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 23-35 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Sayfa 23-35 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 160 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite Teenlife cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite  Teenlife Sayfa 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 Cevapları

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

Warm Up / Isınalım

Tick ( ) the types of music you like. Share them with your classmates.

Sevdiğiniz müzik türlerini işaretleyin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Activity 1/Aktivite 1

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrase in the box.

Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelime öbeği ile doldurun.

Activity 2 /Aktivite 2

What type of music do you prefer/ like/ dislike? Why? Use the adjectives in the box.

Ne tür müzikleri tercih edersiniz/seversiniz/ sevmezsiniz? Neden? Kutudaki sıfatları kullanın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

Activity 1 /Aktivite 1

Work in pairs. Brainstorm about camping. Fill in the mind map with your ideas.

İkili çalışın. Kamp yapmak hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.

Activity 2 /Aktivite 2

Read the blog. Write a title for it.

Blogu oku. Bunun için bir boşluk yaz.

Activity 3 /Aktivite 3

Read the blog again. Fill in the blanks according to the text.

Bloğu tekrar okuyun. Boşlukları metne göre doldurun.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

Activity 1 /Aktivite 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.

Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.

Activity 2 /Aktivite 2

Work in pairs. Ask your partner about his/ her regular activities.

İkili çalışın. Partnerinize düzenli aktivitelerini sorun.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

Activity 1 /Aktivite 1

Look at the book genres. Match them with the pictures.

Kitap türlerine bakın. Onları resimlerle eşleştirin.

Activity 2 / Aktivite 2

Listen to the recording. Tick ( ) the sentences True or False.

Kaydı dinleyin. Doğru (T) veya yanlış(F) cümleleri işaretleyin.

Activity 3 /Aktivite 3

What is your favorite daily activity? Give a simple description of it.

En sevdiğiniz günlük aktivite nedir? Bunun basit bir tanımını yapın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

Activity 1 /Aktivite 1

Answer the following questions.

Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Activity 2 / Aktivite 2

Read the text. What are Mete Gazoz’s regular activities?

Metni oku. Mete Gazoz’un düzenli faaliyetleri nelerdir?

Activity 3 / Aktivite 3

Read the text again. Answer the following questions.

Metni tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Activity 4 / Aktivite 4

Write a paragraph about your regular activites.

Düzenli faaliyetleriniz hakkında bir paragraf yazın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

Activity 1/ Akitivite 1 

Work in groups of 3. Write group members’ names in the blanks. Ask these questions to them. Tick ( ) their answers in the chart.

3’lü gruplar halinde çalışın. Grup üyelerinin adlarını boşluklara yazın. Bu soruları onlara sorun. Cevaplarınız çizelgeden işaretleyin. 

Activity 2
Share the results in the classroom.

Aktivite 2

Sonuçları sınıfta paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

Visual Dictionary

Görsel Sözlük.

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

Do Your Best! / En iyisini yap!

Read the characteristics of a music band. Write a paragraph of a music band as in the sample. 

Bir müzik grubunun özelliklerini okuyun. Örnekteki gibi bir müzik grubunun bir paragrafını yazın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

1.Find the missing letters.

1.Eksik harfleri bulun.

2.a.Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.

a.Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın.

b.Read the dialogue. Put a mark “ ” or “X” in the chart.

b. Diyaloğu oku. Grafiğe veya X işareti koyun.

3.Put the sentences into the correct order.

3.Cümleleri doğru sıraya koyun.

4.Look at the pictures. What does Yavuz like/ dislike doing? Write your sentences.

4.Resimlere bak. Yavuz ne yapmayı sever / sevmez? Cümleleri yazın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

Activity 1

Solve the puzzle.

Aktivite 1

Yap bozu çöz.

WORDS / KELİMELER

Camping – Kamp yapmak
Casual – Gündelik
Teenagers – Gençler
Ridiculous – Saçma
Serious – Ciddi
Snob – Züppe
Trendy -Modaya Uygun
Terrific – Müthiş
Impressive – Etkileyici
Unbearable – Dayanılmaz

ACROSS / KARŞISINDA 

1. unusually good – 1.alışılmadık derecede iyi
3. young people – gençler
5. laughable, absurd – gülünç, saçma
8. very fashionable – çok şık
9. to live in a tent on a holiday -Tatilde çadırda yaşamak
10. something that you can’t stand – dayanamayacağım bir şey

DOWN / AŞAĞI 

2. daily, ordinary – günlük sıradan
4. not joking -şaka yapmamak
6. to have a power to effect the mind or feeling – Zihni veya duyguyu etkileme gücüne sahip olmak
7. someone who has no respect to people in the lower
social classes. – alt kesimdeki insanlara saygısı olmayan biri sosyal sınıflar.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

Activity 2

Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)

Aktivite 2

Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Fazladan bir soru var.)

Activity 3 

Write sentences using love/ like/ enjoy. (There are two extra pictures.).

Aktivite 3

Sevgi / beğen / zevk kullanarak cümleler yazın. (Ekstra iki resim var )

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

Activity 4

Put the words/ phrases into the correct order.

Aktivite 4

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

Activity 5

Match the words/ phrases with the pictures.

Aktivite 5

Kelimeleri / cümleleri resimlerle eşleştirin.

 

 

İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.