İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 36-47 CEVAPLARI 

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 36-47 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 160 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite  Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Cevapları

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

Match the cuisine with the pictures. Share them with your classmates.

Mutfağı resimlerle eşleştirin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Listen to the recording. Write the names of the food above in the blanks according to their preferences.

Kaydı dinleyin. Yukarıdaki yiyeceklerin isimlerini tercihlerine göre boşluklara yazınız.

Which cuisine do you prefer? Share your answers by giving a simple description.

Hangi mutfağı tercih edersiniz? Cevaplarınızı basit bir açıklama vererek paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

Match the cooking methods with the pictures.

Pişirme yöntemlerini resimlerle eşleştirin..

Read the text. What does Alp do at the end of his preparation?

Metni oku. Alp, hazırlıklarının sonunda ne yapıyor?

Read the text again. Match the bold words with their definitions.

Metni tekrar okuyun. Kalın kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more example in each box.

Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir örnek daha ekleyin.

Study the sentences about describing process of an omelette.

Omlet sürecini anlatan cümleleri inceleyin.

Number the steps of cooking pasta from 1 to 6 and share the process of pasta by using linkers (first, second, …) in the classroom.

Makarna pişirme adımlarını 1’den 6’ya kadar numaralandırın ve sınıfta bağlayıcıları (birinci, ikinci, …) kullanarak makarna sürecini paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

Look at the pictures. Tick ( ) three of them you usually use while you are making desserts.

Resimlere bakmak. Genellikle tatlı yaparken kullandığınız üç tanesini () işaretleyin.

Listen to the recording. Tick ( ) the ingredients in the list you hear.

Kaydı dinleyin. Duyduğunuz listedeki malzemeleri işaretleyin ().

Write the recipe of your favorite dessert by using linkers (first, second, …) to describe the process.

İşlemi açıklamak için bağlayıcıları (birinci, ikinci, …) kullanarak en sevdiğiniz tatlının tarifini yazın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

Scan the text. Tick ( ) the words you find in the text.

Metni tarayın. Metinde bulduğunuz kelimeleri işaretleyin ().

Read the blog. How many steps are there in the recipe?

Blogu okuyun. Tarifte kaç adım var?

Read the blog again. Answer the following questions.

Blogu tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Work in pairs. Read the dialogue. Share your own recipe by exchanging ideas as in the sample.

İkili çalışın. Diyaloğu oku. Örnekteki gibi fikir alışverişinde bulunarak kendi tarifinizi paylaşın.

Match the sentences with the pictures and write your own sentences by using the bold words.

Cümleleri resimlerle eşleştirin ve kalın kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi yazın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

Prepare a poster about your favorite meal and provide the preparation process as in the sample.

En sevdiğiniz yemek hakkında bir poster hazırlayın ve örnekteki gibi hazırlık sürecini sağlayın.

How well can you do these things? Tick ( ) the chart.

Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ().

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

1. Match the words/ phrase with the pictures. (There are two extra words.)

1. Kelimeleri / kelime öbeğini resimlerle eşleştirin. (İki ekstra kelime var.)

2. Match the halves to make a phrase. (There is
one extra word.)

2. Bir cümle oluşturmak için yarımları eşleştirin. (Var
fazladan bir kelime.)

3. Put the sentences into the correct order.

3. Cümleleri doğru sıraya koyun.

4. Listen to the recording and complete the recipe with a word or phrase.

4. Kaydı dinleyin ve tarifi bir kelime veya cümle ile tamamlayın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

Solve the puzzle.

Yap boz u çöz.

Odd one out.

Garip biri çıktı.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

Look at the pictures. Put the sentences into the correct order.

Resimlere bakmak. Cümleleri doğru sıraya koyun.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Read the recipes. Write the ingredients for each soup.

Tarifleri okuyun. Her çorbanın malzemelerini yazın.

Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)

Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Fazladan bir soru var.).

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.