İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 48-58 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite On The Phone Sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 160 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite On The Phone Sayfa 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Look at the smileys. Tick ( ) three of them you prefer using. Share them with your classmates.

Suratlara bak. Kullanmayı tercih ettiğiniz üç tanesini işaretleyin (). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Listen to the recording. Correct the sentences.

Kaydı dinleyin. Cümleleri düzelt.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Activity 1

Scan the phone conversations. Answer the following questions.

1. Aktivite

Telefon görüşmelerini tarayın. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Activity 2
Read the phone conversations. How many tickets does Kemal have?

Aktivite 2
Telefon konuşmalarını okuyun. Kemal’in kaç bileti var?

Activity 3
Read the phone conversations again. Tick ( ) the sentences True or False.

Aktivite 3
Telefon görüşmelerini tekrar okuyun. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin ().

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Activity 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more example in each box.

1. Aktivite

Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir örnek daha ekleyin.

Work in pairs. Read the phone conversation and then find different situations. Act out your own phone conversation as in the sample.

İkili çalışın. Telefon görüşmesini okuyun ve ardından farklı durumlar bulun. Kendin gibi davran örnekteki gibi telefon görüşmesi.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

Activity 1

Match the halves to make phrases.

Cümleler oluşturmak için yarıları eşleştirin.

Listen to the recording. Tick ( ) the chart.

Kaydı dinleyin. Grafiği işaretleyin ().

Work in pairs. Choose a topic. Write a simple phone conversation with your pair. Act it out in the classroom.

İkili çalışın. Bir konu seç. Eşinizle basit bir telefon görüşmesi yazın. Dışarıda hareket sınıf.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Match the emergency numbers with the services.

Acil durum numaralarını servislerle eşleştirin.

Read the phone conversation. Who are the strangers?

Telefon görüşmesini okuyun. Yabancılar kimler?

Read the phone conversation again. Choose the correct answers.

Telefon görüşmesini tekrar okuyun. Doğru yanıtları seçin.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Activity 1
Match the dates with the phones.

1. Aktivite
Tarihleri ​​telefonlarla eşleştirin.

Activity 2
Read the text. What do you think about the usage of telephone? Add one more pro and con in each box.

Faaliyet 2
Metni oku. Telefon kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Her kutuya bir tane daha profesyonel ve aleyhte ekleyin.

Activity 3
Work in pairs. Discuss about pros and cons of the phone in the classroom.

Faaliyet 3
İkili çalışın. Sınıfta telefonun artılarını ve eksilerini tartışın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Work in groups. Act out a call center drama, choose a task from the role cards below. One by one call the call center to share your problems.

Gruplarla çalışmak. Bir çağrı merkezi dramasını canlandırın, aşağıdaki rol kartlarından bir görev seçin. Tek tek Sorunlarınızı paylaşmak için çağrı merkezini arayın.

How well can you do these things? Tick ( ) the chart.

Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ().

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

1.Put the words/ phrases into the correct order.

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

2.Read the situations. Tick ( ) the true statements.

Durumları okuyun. Doğru ifadeleri işaretleyin ().

a.You want to speak with your friend but her brother answers the phone. Your friend isn’t available right now. Leave a message for her.

Arkadaşınla konuşmak istiyorsun ama onun kardeşi telefona cevap verir. Arkadaşın şu anda müsait değil.Onun için bir mesaj bırakın.

b.You are having a video chat with your parents. Suddenly, your teacher calls you on the phone. You must answer it.

Ailenle görüntülü sohbet ediyorsun. Aniden öğretmeniniz sizi telefonla arar. Cevaplamalısın.

3.Complete the memo with the sentences in the box.

Notu aşağıdaki cümlelerle tamamlayın:Kutu

He waits for your response as soon as possible.
• It starts at 2 p.m. on Saturday.
• Mike from your class called you.
• You can call him on his mobile.
• He invites you to a kite festival

4.Match the sentences with the words/ phrase in the box. (There is one extra word.)

4. Cümleleri kutudaki kelimeler / kelime öbeği ile eşleştirin. (Fazladan bir kelime var.)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Activity 1

Solve the puzzle. Find the hidden phrase.

1. Aktivite
Yap boz u çöz. Gizli ifadeyi bulun.

Activity 2

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.

Faaliyet 2
Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Sonra harekete geç.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Activity 3

Match the halves of the sentences. (There is one extra question.)

Faaliyet 3

Cümlelerin yarısını eşleştirin. (Fazladan bir soru var.)

Activity 4

Put the sentences into the correct order.

Faaliyet 4

Cümleleri doğru sıraya koyun.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Activity 5

Write a phone conversation according to the instructions.

Faaliyet 5

Talimatlara göre bir telefon görüşmesi yazın.7

STUDENT A
 Introduce yourself. Ask if your friend is there.
 Ask if he/ she has any plans for the evening.
 Tell your plans.
 Tell the date and the time.
 Say good bye.

ÖĞRENCİ A
 Kendinizi tanıtın. Arkadaşının orada olup olmadığını sor.
 Akşam için herhangi bir planı olup olmadığını sorun.
 Planlarınızı anlatın.
 Tarihi ve saati söyleyin.
 Hoşça kal de.

STUDENT B

 Say who you are.
 Say you don’t have any plans.
 Accept the suggestion. Ask the date and the time.
 Approve and say good bye.

ÖĞRENCİ B

 Kim olduğunuzu söyleyin.
 Herhangi bir planınız olmadığını söyleyin.
 Öneriyi kabul edin. Tarihi ve saati sorun.
 Onaylayın ve güle güle deyin.

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.