İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 60-71 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite  Sayfa 60-71 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 160 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 Cevapları

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Match the words/phrases with the icons. Share them with your classmates.

Kelimeleri / cümleleri simgelerle eşleştirin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Activity 1

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words / phrases above.

Kaydı dinleyin. Boşlukları yukarıdaki sözcükler / ifadelerle doldurun.

Activity 2

Work in pairs. Exchange information about the Internet.

İkili çalışın. İnternet hakkında bilgi alışverişi.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Activity 1

Answer the following question.

Aşağıdaki soruyu cevaplayın.

Activity 2

Read the text. What are the names of the family members?

Metni oku. Aile üyelerinin isimleri nelerdir?

Activity 3

Read the text again.Tick the chart.

Metni tekrar okuyun. Grafiğe tıklayın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Activity 1

Study the sentences in the box. Work in pairs. Add one more sentence.

Kutudaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Bir cümle daha ekleyin.

Activity 2

Study the sentences in the box.

Kutudaki cümleleri inceleyin.

Activity 3

Work in pairs.Match the sentences. Act it out in the classroom.

İkili çalışın, cümleleri eşleştirin. Sınıfta canlandırın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Activity 1

Match the words / phrases with their definitions.

Kelimeleri / cümleleri tanımlarıyla eşleştirin.

Activity 2

Listen to the recording. Circle the correct words/phrases.

Kaydı dinleyin. Doğru kelimeleri / cümleleri daire içine alın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Activity 1

Work in pairs. Brainstorn about the Internet. Fill in the mind map with your ideas.

İkili çalışın. İnternet hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.

Activity 2

Read the texts. Put them in a chronological.

Metinleri oku. Bunları kronolojik olarak sıralayın.

Activity 3

Read the text again. Complete the sentences.

Metni tekrar okuyun. Cümleleri tamamlayın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Activity 1

Circle the best option for you. Evaluate yourself.

Sizin için en iyi seçeneği daire içine alın. Kendinizi değerlendirin.

Activity 2

Write a basic paragraph to describe your Internet habits according to your result in Activity 1.

Aktivite 1’deki sonucunuza göre İnternet alışkanlıklarınızı açıklayan temel bir paragraf yazın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

Prepare a poster to illustrate your ınternet habits and hang it on the classroom walls.

İnternet alışkanlıklarınızı anlatmak için bir poster hazırlayın ve sınıf duvarlarına asın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

1.Match the halves to make a phrases.

1. Bir cümle oluşturmak için yarımları eşleştirin.

2.Look at the chart. Write ‘T’ or ‘F’ in brackets.

2.Tabloya bakın. Parantez içine ‘T’ veya ‘F’ yazın. 

3.Read the sentences. Put a mark tick or X in the boxes according to the Internet safety.

3.Cümleleri oku. İnternet güvenliğine göre kutulara bir işaret işareti veya X koyun.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Solve the puzzle. Match the words / phrases with the pictures and exchange information about the Internet by using them.

Yap boz u çöz. Kelimeleri / cümleleri resimlerle eşleştirin ve bunları kullanarak İnternet hakkında bilgi alışverişinde bulunun.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Activity 2

Put the words / phrases into the correct order.

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

Activity 3

Listen to the recording and complete the text with a word or phrase.

Kaydı dinleyin ve metni bir kelime veya cümle ile tamamlayın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Activity 4

Match the sentences with their clarifications.

Cümleleri açıklamalarıyla eşleştirin.

Activity 5a

Read the question.Tick the responses according to the answers.

Soruyu okuyun. Cevaplara göre cevapları işaretleyin.

Activity 5b.

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.