İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 72-82 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite  Sayfa 72-82 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 160 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Warm Up

Look at the picturesPut them in a risk order according to you from 1 (min) to 4 (max).Share them with your classmates.

(Resimlere bakın 1 (min) ila 4 (maks.) Arasında bir risk sırasına göre onları koyun.Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.)

Etkinlik 1

Listen to the recording.Put the jobs into the correct order.

(Kaydı dinleyin ve işleri sıraya koyun)

Etkinlik 2

Choose two risky jobs in Activity 1.Write a short and simple paragraph comparing them.Use the adjectives in the box.

(Etkinlik 1’de iki riskli iş seçin. Bunları karşılaştırarak kısa ve basit bir paragraf yazın. Kutudaki sıfatları kullanın.)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Etkinlik  1

Read the following questions.Guess the correct answers.

(Aşağıdaki soruları okuyun Doğru cevapları bulun.)

Etkinlik  2

Read the brochure.How can you describe these pilots?

(Bu pilotları nasıl tarif edebilirsiniz?)

Etkinlik 3  

Read the brochure again.Answer the following questions.

(Broşürü tekrar okuyun ve soruları cevaplayın)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Etkinlik  1

Study the sentences in the boxes.

Kutulardaki cümleleri inceleyin.

Etkinlik 2

Suppose that you go on a summer holiday. Choose two sports and compare them as in the sample.

Bir yaz tatiline gittiğinizi varsayalım. İki spor seçin ve bunları örnekteki gibi karşılaştırın..

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

Etkinlik  1

Look at the pictures.Tick the extreme sports.

(Resimlere bakın ve extrem sporlara tik koyun)

Etkinlik  2

Listen to the recording.Write the names of the extreme sports.

(Kaydı dinleyin. Ekstrem sporların isimlerini yazın.)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Etkinlik 1

Work in pairs.Brainstorn about the extreme sports.Fill in the mind map with your ideas.

(Ekstrem sporlar hakkında beyin fırtınası yapın. Aklın haritasını fikirlerinizle doldurun.)

Etkinlik  3

Read the text again.Match the bold words with their definitions.

(Metni tekrar okuyun. sözcükleri tanımlarıyla eşleştirin.)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

Etkinlik  1

Read the texts.What are their common features?

(Metinleri okuyun Ortak özellikleri nelerdir)

Etkinlik  2

Fill in the chart according to the texts.

(Grafikleri metinlere göre doldurun.)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Assignment

Visual Dictionary

Görsel Sözlük

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

How well can you these things? Tick the chart.   

Bunları ne kadar iyi yapabilirsin? Tabloyu işaretleyin.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

1.Group the words/phrases.

(Kelimeleri / cümleleri gruplandırın.)

2.Solve the puzzle.(Yap bozu çöz)

3.Look at the adverrisement.Tick the information you can find in it.

(Reklamlara bakın. İçinde bulabileceğiniz bilgileri tıklayın)

4.Circle the correct words/ phrases.

(Doğru kelimeleri / kelime öbeklerini daire içine alın.)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Etkinlik  1

Solve the puzzle

(Bulmacayı çözün)

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Etkinlik  4

Write the prefences according to the chart by using “prefer” or “would rather” and mark your own part.

(“Tercih” veya “tercih eder” i kullanarak tercihleri ​​grafiğe göre yazın ve kendi parçanızı işaretleyin.)

Etkinlik  3

Look at the jobs.Compare them by using the adjectives.

İşlere bakın, sıfatları kullanarak bunları karşılaştırın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Etkinlik  2

Match the questions with the correct answers.

(Soruları doğru cevaplarla eşleştirin)

Etkinlik  5

Match the pictures  with their definitions.

(Resimleri  tanımlarıyla eşleştirin)

 

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.