İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 84-94 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite  Sayfa 84-94 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 160 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite Sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 Cevapları

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Write the names of the famous city squares under the pictures. Share them with your classmates.

Ünlü şehir meydanlarının isimlerini resimlerin altına yazın. Onları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Listen to the recording. Tick the sentences True or False.

Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Tick the tourist attractions you prefer visiting.

Ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz turistik yerleri işaretleyin.

Read the journal entries Suppose that you visit both cities. How would you feel?

Günlük girişlerini okuyun Her iki şehri de ziyaret ettiğinizi varsayalım. Nasıl hissederdin?

Read the journal entries again. Answer the following questions.

Dergi kayıtlarını tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.

Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.

Work in pairs. Read the dialogue. Exchange information about tourism and share your favorite tourist attractions by giving details as in the sample dialogue.

Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu oku. Turizm hakkında bilgi alışverişinde bulunun ve en beğendiğinizi paylaşın turistik diyaloglara örnek diyalogdaki gibi detaylar vererek..

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Match the words/ phrases with the related titles.

Kelimeleri / kelime öbeklerini ilgili başlıklarla eşleştirin.

Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrases in the box.

Kaydı dinleyin. Boşlukları kutudaki kelimelerle / kelime öbekleriyle doldurun.

Share your favorite tourist attraction by making simple comparisons as in the sample.

Örnekte olduğu gibi basit karşılaştırmalar yaparak en sevdiğiniz turistik yeri paylaşın..

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Scan the brochure. Choose the correct answer.

Broşürü tarayın. Doğru cevabı seç.

Read the brochure. Where can you stay in Safranbolu?

Broşürü okuyun. Safranbolu’da nerede konaklayabilirsiniz?

Read the brochure again. Write a similar one about your favorite tourist attraction. Use the steps.

Broşürü tekrar okuyun. En sevdiğiniz turistik yerler hakkında benzer bir şey yazın. Adımları kullanın..

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Go around in the classroom. Ask the questions to two of your friends. Tick their answers in the chart.

Sınıfta dolaş.Soruları iki arkadaşınıza sorun.Cevaplarınız tabloya işaretleyin.

Share the results in the classroom.

Sonuçları sınıfta paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

How well can you do these things? Tick ( ) the chart.

Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ()

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

1.Match the words with the pictures.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

2.Put the sentences into the correct order.

Cümleleri doğru sıraya koyun.

3.Find the missing letters.

Eksik harfleri bulun.

4.Read the texts. Which questions don’t have their answers? Tick them.

Metinleri oku. Hangi soruların cevapları yok? Onları işaretleyin.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Solve the puzzle.

Yab bozu çöz.

Complete the dialogue with the sentences in the box.

Kutudaki cümlelerle diyaloğu tamamlayın.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Match the questions with their answers. (There is one extra answer.)

Onların yanıtları ile soruları eşleştir. (Fazladan bir cevap var.)

Put the words/ phrases into the correct order.

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Here are eight of the World Heritages in Turkey. Look at the map and the pictures. Write your preferences. State your personal opinions and make simple comparisons.

İşte Türkiye’deki sekiz Dünya Mirası. Haritaya ve resimlere bakın. Yaz tercihleri. Kişisel görüşlerinizi belirtin ve basit karşılaştırmalar yapın.

 

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.