MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 SAYFA 10-38 CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 SAYFA 10-38 CEVAPLARI

Bu yazımızda 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Çarpanlar ve Katlar ve Üslü İfadeler Konusu Sayfa 11-38 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Cevapları 2021-2022

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 240 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı 1 MEB Yayınları 1.Ünite Çarpanlar ve Katlar ve Üslü Sayılar Sayfa 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  13 Cevabı 

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki kutucuklara 80’in pozitif tam sayı çarpanlarını sırasıyla yazınız.

Sıra Sizde 2

Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulup altına yazınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  14 Cevabı 

Sıra Sizde 3

Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bularak üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.

Sıra Sizde 4

Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen üsleri bulunuz ve yazınız.

Sıra Sizde 5

Günümüzde kişisel veriler bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi araçlarla kötü niyetli kişilerin eline geçebilmektedir. Azra, bu sebeple bilgisayarına şifre oluşturmaya karar verir.

Belirlediği şifre 50 ile 60 arasında ve iki asal sayının çarpımı şeklinde ise Azra’nın belirleyeceği şifreleri bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  17 Cevabı 

Sıra Sizde 1

Aşağıda verilen sayıların EKOK’larını bulunuz.

EKOK (8,20)   EKOK (42,105) EKOK (4,15)

EKOK (18,25)  EKOK (66,22)  EKOK (60,70)

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  20 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıda verilen sayıların EBOB’larını bulunuz.

EBOB (8,12)  EBOB (12,30)    EBOB (90,30)

EBOB (24,36) EBOB (27,24)  EBOB (16,20) 

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  21 Cevabı 

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadığını bularak karşılarına yazınız.

21 ile 35 aralarında

1 ile  18 aralarında

25 ile 26 aralarında

12 ile 15 aralarında

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 3

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Sıra Sizde 4

Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı bölenlerini, ortak bölenlerini ve EBOB’larını çözümlü örnekten yararlanarak bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  23 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 5

a) 30 litrelik ve 42 litrelik iki farklı kolonya, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulmak istendiğinde bu şişeler en fazla kaç litrelik olmalıdır?

b) 12 ve 8 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük sayı kaçtır?

c) 48 ve 56 kg nohut ve fasulye birbirine karıştırılmadan eşit kütlede paketlenecektir. Bu paketler en fazla kaç kg olmalıdır?

d) Aralarında asal olan iki sayının çarpımı 72’dir. Buna göre bu iki sayının toplamı kaç olabilir?

e) İki doğal sayının EBOB’u 6, EKOK’u 60 ise bu sayıların çarpımını bulunuz.

f) Aralarında asal olan iki sayının EBOB’u ile EKOK’u toplamı 64’tür. Sayılardan biri 9 ise diğeri kaçtır?

g) Biri 80 cm, diğeri 120 cm uzunluğundaki iki çubuk , boyları birbirine eşit olacak şekilde küçük parçalara ayrıldığında bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur?

h) Ülkemize 23 Nisan şenlikleri için 30 Alman ve 35 Fransız öğrenci gelecektir. Buna göre her odada eşit sayıda ve aynı ülkeden öğrenci kalması koşuluyla en az kaç odaya ihtiyaç vardır?

ı) Evinin ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılayan sorumluluk sahibi bir baba, ailesinin bir yılda tüketeceği 50 kg mercimeğin ve 98 kg bulgurun erken bozulmasını önlemek için birbirine karışmayacak şekilde eşit kütlede paketlemek istemektedir.

Bu iş için en az kaç pakete ihtiyaç vardır?

i) Fatih öğretmen, öğrencilerine kenar uzunlukları pozitif tam sayı olan bir dikdörtgenin alanının 36 cm kare olduğunu ve bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının ortak çarpanlarının sadece 1 olduğunu söylemiştir.

Fatih öğretmenin belirttiği bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının neler olabileceğini bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  25 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini yanlarına yazınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  26 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki üslü ifadelerin örneklere uygun olarak eşitiniz yazınız.

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  27 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 3

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders  Kitabı Sayfa 29 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 5

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını örneklere uygun olarak üslü ifade şeklinde yazınız.

Sıra Sizde 6

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  31 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 1

Aşağıda verilen ondalık ifadelerli 10’un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

Sıra Sizde 2

Aşağıda çözümlemesi verilen ondalık ifadeleri yanlarına yazınız.

Sıra Sizde 3

Bir hidrojen atomu ağırlığı 1,00794 g/ mol’dür. Bu hidrojen atomunun ağırlığını 10’un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  32 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki eşitliklerde 10’un kuvvetlerini noktalı yerlere yazınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki eşitliklerde 10’un kuvvetlerini kutucuklara yazınız.

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

Sıra Sizde 1

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki ifadelerden bilimsel gösterim olanları karşısındaki kutucuklara işaretleyiniz.

Sıra Sizde 3

Aşağıdaki eşitliklerde 10’un kuvvetlerini kutucuklara yazınız..

Sıra Sizde 1

Sayılarının bilimsel gösterimini bulunuz ve sıralamasını yapınız.

Sıra Sizde 4

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

c)Dünyanın Güneş’e olan uzaklığı yaklaşık 150 000 000 km ise bu mesafenin bilimsel gösterimini yazınız.

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

1.Ünite Değerlendirme

1.Aşağıda verilen sayılardan hangileri aralarında asaldır?

2.420 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?

3.Köşelere de birer gül fidanı gelecek şekilde en az kaç gül fidanı gerekmektedir?

4.İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

5. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangidir?

9.İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

11.Şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir?

12.İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?.

14.İfadesine göre x aşağıdakilerden hangisidir?

15.İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?.

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

1.Ünite Değerlendirme

16. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

17.İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

18. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

19. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

20. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?.

21. Altuğ’un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11’dir.

Buna göre Altuğ’un aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

22. Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya dörder dörder inildiğinde her seferinde 1 basamak artıyor. Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır?

23. 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

24. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere A=2.5’dir.

Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olmaz?

25. 3a iki basamaklı bir sayıdır.

3a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

30. Emir Bey atölyesinde ürettiği kalemlerden sekizde birini her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak için ayırmaktadır. Atölyede her yıl 62,24.10 tane kalem üretilmektedir. Bu durumda 3 yılda öğrencilere dağıtacağı kalem sayısının bilimsel gösterimini aşağıdaki boşluğa yazınız?

31. 46,58 ondalık ifadesi için aşağıdaki verilen basamak değerlerinin eşitlerini 10’un kuvvetlerini kullanarak yanlarındaki boşluklara yazınız?

Aşağıda numaralandırılmış ifadelerin eşitlerini yanlarında harflerle verilmiş sayılarla eşleştiriniz?

33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D” ve yanlış olanların başına “Y” yazınız.

2021-2022 8.SINIF MEB 1 2 KÖK E YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

4 Replies to “8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1 SAYFA 10-38 CEVAPLARI

    1. Sitemizi takipte kalın efendim. Güncel bilgiler sizler için yüklenecektir. İyi çalışmalar dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.