MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 SAYFA 14-27 CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 SAYFA 14-27 CEVAPLARI

Bu yazımızda 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı 2 MEB Yayınları 1.Ünite Çarpanlar ve Katlar ve Üslü İfadeler Konusu Sayfa 14-42 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Cevapları 2021-2022

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 240 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı 2 MEB Yayınları 1.Ünite Çarpanlar ve Katlar Sayfa14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41–42 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  14 Cevabı 

SONUÇLANDIRALIM

Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir mi? Tartışınız.

Boyadığınız her sayı için yeni çarpan çiftleri bulunabilir mi? Tartışınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  15 Cevabı (2020-2021)

Alanı 12 birim kare ve kenar uzunlukları tam sayı olan dikdörtgenleri bulunuz.

Cevap : Alanı 12 olan tam sayılar 6×2 ve 4×3 dür.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  16 Cevabı (2020-2021)

90 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamını bulunuz.

Cevap : 90 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı 2+3+5= 10’dur.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  17 Cevabı (2020-2021)

175 sayısını asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazıp üslü ifade şeklinde gösteriniz.

Cevap : 5².17

B ve a birer pozitif tam sayı olmak üzere 144 = B∙2a ifadesinde B’nin en küçük değeri için
a’nın alabileceği değeri bulunuz.

Cevap : B’nin en büyük değeri için a’nın alabileceği değeri 4 dür.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  18 Cevabı (2020-2021)

UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz.
a) 28 b) 52 c) 128 ç) 364
2. Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazıp üslü ifade şeklinde gösteriniz.

a) 70 b) 132 c) 300 ç) 648

3.Yandaki tabloda verilen sayıların asal çarpanlarının bazıları
yazılmıştır. a, b ve c şeklinde gösterilen asal çarpanları
bulunuz. Bulduğunuz değerleri A = a2 ∙ 2b ∙ c3 ifadesinde yerine yazarak A sayısını hesaplayınız.

4.4. B, x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere 280 = B ∙ 2x ∙ 5y eşitliğinde x + y’nin en büyük değeri için B’nin alacağı değeri bulunuz.

5. Aşağıdaki ağaç diyagramında A, B, C ve D harflerine karşılık gelen sayıları bulunuz.

6.Cemre elindeki fındıkları arkadaşlarına yandaki ardışık bölmeye uygun
şekilde dağıtmıştır.
a) Aycan’ın Cengiz’den kaç fındık fazla aldığını bulunuz
b) Burcu ve Doruk’un toplam kaç fındık aldığını bulunuz.

7. Sevcan Öğretmen iki öğrencisini alanı 38 m2 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçeyi şeritle çevirmeleri için görevlendirmiştir. Bahçenin kenar uzunlukları asal sayı olduğuna göre kaç metre şerit kullanacaklarını bulunuz.
8. a = 2, b = 5 ve c = 7 olduğuna göre 140 sayısının a, b ve c cinsinden eşitini yazınız.
9. a ve b birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere E = 5a . 7b dir.
Buna göre E sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) 35 B) 105 C) 125 D) 175

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  19 Cevabı (2020-2021)

SONUÇLANDIRALIM
 Her iki renge de boyanan en küçük sayıyı belirleyiniz.
Her iki renge de boyanan sayılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  20 Cevabı (2020-2021)

Aşağıdaki sayı çiftlerinin en küçük ortak katını bulunuz.

Cevap : 15 ile 25 = 5

4 ile 36 = 4

9 ile 14 =1

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  21 Cevabı (2020-2021)

12 ile 60 sayılarının en küçük ortak katını bulunuz.

Cevap : 12 ile 60 sayılarının en küçük ortak katı 60’dır.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  22 Cevabı (2020-2021)

Bir kolideki kitap sayısının 100’den fazla olduğu bilinmektedir. Kolideki kitaplar altışarlı ve sekizerli ayrıldığında her seferinde 5 kitap arttığına göre kolide en az kaç kitap olduğunu bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı (2020-2021)

Bir limandaki iki gemiden biri 20, diğeri 25 günde bir sefere çıkmaktadır. Bu gemilerin limandan aynı anda sefere çıktıktan en az kaç gün sonra birlikte sefere çıkacaklarını bulunuz.

Cevap : 100 gün sonra birlikte sefere çıkarlar.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  24 Cevabı (2020-2021)

UYGULAYALIM

1.Bir çiftçi bahçesindeki elmaları 10 kg’lık, armutları 8 kg’lık sandıklar hâlinde satmıştır. Çiftçinin eşit ağırlıkta elma ve armudu olduğuna göre:
a) En az kaç kg elma sattığını bulunuz.
b) En az kaç sandık elma ve armut sattığını bulunuz.

2. 15 ve 33’ün katı olan 350’den büyük en küçük sayıyı bulunuz.

3. İki kum saatinden biri 12 dakikada, diğeri 20 dakikada süresini tamamlayıp otomatik olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu iki kum saatinin 3. kez birlikte çalışmalarının ilkinden kaç dakika sonra olacağını bulunuz.

4. Burak bilyelerini dörderli ve beşerli grupladığında her seferinde 3 bilyesi artıyor. Burak’ın bilyelerinin sayısı:

a) 100’den fazla ise en az kaç bilyesinin olabileceğini bulunuz.

b) 200’den az ise en çok kaç bilyesinin olabileceğini bulunuz.

5. A = 22 . 5 . 72 ve B = 2 . 32 . 52 olduğuna göre EKOK (A, B) = ?

6. Esra kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartlarla kareler oluşturmuştur. Oluşturduğu karelerden en küçüğünün çevre uzunluğunu bulunuz.

7. Yandaki ardışık bölmeden yararlanarak A ve B değerlerini bulunuz.

8. İki saatten birinin alarmı 15 dakikada bir, diğerinin alarmı 45 dakikada bir çalmaktadır. Bu iki saat aynı anda çaldıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar?
A) 90 B) 45 C) 30 D) 15

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  26 Cevabı (2020-2021)

EBOB (16,36) değerini bulunuz.

Cevap : EBOB (16,36) = 4’dür.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa  27 Cevabı 

Kenar uzunlukları 110 cm ve 440 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın zemini kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Döşenecek fayansın bir kenar uzunluğunun en çok kaç santimetre olacağını bulunuz.

Cevap : 10 santimetre olmalıdır.

 

2021-2022 8.SINIF MEB 1 2 KÖK E YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.