MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 SAYFA 43-63 CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 SAYFA 43-63 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı 2 MEB Yayınları 2.Ünite  Üslü İfadeler ve Köklü İfadeler Konusu Sayfa 43-63 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Cevapları 2021-2022

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 240 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı 2 MEB Yayınları 1.Ünite Çarpanlar ve Katlar Sayfa 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

Aşağıda çözümlenmiş hâli verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.

a) 2 ∙ 10² + 5 ∙ 10 + 1 ∙ 10−¹ + 4 ∙ 10−²

b) 3 ∙ 10 + 7 ∙ 10−³ + 2 ∙ 10−¹

Aşağıdaki sayıları 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

a) 28,9017    b) 109,382    c) 4,95

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

DİKKAT !!! 10 üzeri n pozitif ise virgül sağa , n negatif ise virgül sola kaydırılır.

26,013 ondalık gösteriminin çözümlemesi 2 ∙ 10a + b ∙ 100 + 1 ∙ 10c + d ∙ 10−3 olarak verilmiştir.
Çözümlemede yer alan a, b, c ve d değerlerini bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

Aşağıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları yazınız.

a) 1,4500 ∙ 10² = ∙ 10-²

b) 125,012 ∙10 üzeri 18 = 12 501,2 ∙ 10

c) 0,536 ∙ 10 üzeri 5 = ∙ 10³

d) 32 800 ∙ 10 üzeri 25 = 3,28 ∙ 10

97,3 milimetrenin kaç mikrometre olduğunu 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösterelim
(1 mm = 1000 mikrometre)..

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

1.Yukarıdaki boş kutulara aşağıda verilen ifadelerden uygun olanları yazınız.

2. Aşağıda çözümlenmiş hâli verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.

3. Aşağıda bulunan ifadelerden birbirine eşit olanları örnekteki gibi eşleştiriniz.

4. 305,084 ondalık gösteriminin çözümlemesi 3.102 + 5 10a + 8.10b + 4.10−3 olarak verilmiştir.
Buna göre a + b değerini bulunuz.

5. 1,306 litrenin kaç milimetreküp olduğunu 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösteriniz
(1 L = 1 dm3).

6. 356 000 000 sayısı x · 108 şeklinde yazıldığında x yerine yazılabilecek sayıyı bulunuz.

7. Aşağıdakilerden hangilerinin 0,0000105 sayısına eşit olduğunu belirleyiniz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

8. Aşağıda birbirine eşit ifadeler verilmiştir. Eşitliklerdeki x, y, a ve b bilinmeyenlerini bulunuz.

9. İstanbul Ayasofya Müzesi’nin bazı tarihi yerlere olan yaklaşık uzaklıkları harita üzerinde gösterilmiştir. 10’un farklı tam sayı kuvvetlerinden yararlanarak tablodaki noktalı yerleri tamamlayınız.

10. 0,00000205 sayısı x · 10y şeklinde yazılmaktadır. x > 20 olduğuna göre y sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

Aşağıdaki ifadelerde yer alan çok büyük sayıları bilimsel gösterimle yazınız.

Aşağıdaki çok küçük sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız.

a) Türkiye’nin nüfusu yaklaşık olarak 81 milyondur.

b) Ortalama bir insan vücudundaki toplam kılcal damarların uzunluğu yaklaşık 40 000 km’dir.

a) 0,00000000012

b) 0,00000465

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

153,47 · 10 üzeri 21 ile 10 · 10 üzeri 22 sayılarını bilimsel gösterim şeklinde yazıp karşılaştırınız.

işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı Uygulayalım

1. Aşağıda çok büyük/küçük sayılar ile bu sayıların bilimsel gösterimleri verilmiştir. Bilimsel gösterimi doğru yazılmış olanlara (D), yanlış yazılmış olanlara (Y) yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu belirtilen kutuya yazınız.

2. 3007 · 10 üzeri 9 ve 12 · 10 üzeri 9 üslü ifadelerini bilimsel gösterim şeklinde yazıp karşılaştırınız.

3. 0,000328 sayısının bilimsel gösterimi a · 10b olduğuna göre 5a · 10b ifadesinin bilimsel gösterimini yazınız.

4. 27 000 000 . 300 000 işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

5. Akif’in babasının kütlesi 80 kg’dır. Bir çiçeğin kütlesini hassas teraziyle ölçen Akif’in bulduğu sonuç 4 mg’dır. Akif’in babasının kütlesinin çiçeğin kütlesine oranını bilimsel gösterimle
yazınız (1 kg = 106 mg).

6. 0,00000000094 sayısının bilimsel gösterimi a . 10n dir. Buna göre a . n değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Tablodaki ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazınız.

2. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri ya da sayıları yazınız.

3.Aşağıda üslü biçimde yazılmış sayılardan hangisi yanlıştır?

A sayısı 50 ile 100 arasında bir doğal sayı olduğuna göre A sayısı kaçtır?

5.işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

6.olduğuna göre a + b + c + d kaçtır?

7.işleminin yapılışı aşağıda adım adım verilmiştir.

Sorunun çözümünde hata varsa ilk hata hangi basamakta başlamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) Doğru çözülmüştür.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

8. Bir A sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında en küçük asal çarpan 3, en büyük asal çarpan 13
olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 39 B) 117 C) 195 D) 255

9. 912 sayısının 273 sayısına oranı kaçtır?

A) 98 B) 275 C) 312 D) 95

10. 86 sayısının yarısını gösteren üslü ifadeyi yazınız.

11. a, b ve c biribirinden farklı asal sayılardır.A= a. b3 . c4 şeklinde yazılan en küçük A doğal sayısını bulunuz.

12. Sude merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer indiğinde her defasında bir basamak artmaktadır. Basamak sayısı 20’den fazla olduğuna göre merdivenin en az kaç basamaklı olduğunu bulunuz.

13. İki hemşireden biri 8 günde, diğeri 12 günde nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan
en az kaç gün sonra birlikte nöbet tutacaklarını bulunuz.

14. 10–2 . 10k sayısı 23 basamaklı bir sayı olduğuna göre k’nin alabileceği değeri bulunuz.

15. EKOK’ları 90 olan birbirinden farklı iki sayının toplamının en fazla kaç olduğunu bulunuz.

16. 64 GB’lik bir hafıza kartı kaç MB hafızaya sahiptir? (1 GB = 210 MB)

17. İki sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının çarpımı 240’tır. Bu sayılardan
biri 12 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz.

18. 42 litre koyun sütü ile 56 litre keçi sütü birbine karıştırılmadan, eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu şişelerin en çok kaç litre alacağını bulunuz.

19. Alanları 8 cm2 ve 7 cm2, kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdörtgenler şekildeki gibi
yerleştirilmiştir. Oluşan yeni dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?

20. Bir gemide A grubundan 100 kişi, B grubundan 96 kişi seyahat edecektir. Bu gemide her kamarada gruplar birbirine karışmadan ve eşit sayıda kişi kalacaktır. Buna göre gemide en az kaç kamaranın kullanılacağını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

Eğlenelim- Öğrenelim

Aşağıda verilen kare bulmacada satırlar ve sütunlar 1-5 şeklinde isimlendirilmiştir. İlgili satır ve sütunlarda verilen işlemleri yaparak bulmacayı çözünüz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Aşağıdaki tabloda bulunan tam kare pozitif tam sayıları örneklerdeki gibi boyayınız.

Rengin, elinde bulunan bütün birimkareleri kullanarak aşağıdaki dikdörtgeni oluşturuyor. Bu birimkarelerden en az kaç birimkare çıkarırsa bir kare elde edebileceğini bulunuz.

 

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

Alanı 1225 br2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Aşağıdaki sayıların kareköklerini bulunuz.

a) 64

b) 169

c) 289

ç) 361

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

Uygulayalım

1. Bir karesel bölgeyi oluşturabilmek için 200 birimkareye en az kaç birimkare eklenmesi gerektiğini bulunuz.

2. Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluklarını bulunuz.

a) A = 36 km2

b) A = 625 mm2

c) A = 289 m2

ç) A = 4900 hm2

3. 625 m2 lik karesel bölge şeklindeki bahçenin etrafı tel örgü ile çevrilecektir. Bu iş için kaç metre tel örgü kullanılacağını bulunuz.

4. Çınar’ın 900 m2, Belkıs’ın ise 400 m2 büyüklüğünde olan arsaları yandaki gibi modellenmiştir. Modelde verilen [AB] üzerine, A ve B noktalarına da gelmek şartıyla 2 m aralıklarla kaç fidan dikileceğini bulunuz.

5. Aşağıdaki diyagramda verilen işlemlerin sonuçları doğru ise (D), yanlış ise (Y) yolunu takip ederek çıkışa ulaşınız. Çıkışta ulaştığınız bilim insanının hangi alanda çalışmalar yaptığını
araştırınız.

6. Üç basamaklı en küçük tam kare sayı ile iki basamaklı en büyük tam kare sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 19 B) 40 C) 54 D) 65

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

√136 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.

√72 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.

 

8.SINIF MEB 1 2 KÖK E YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.