MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 SAYFA 64-84 CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 SAYFA 64-84 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı 2 MEB Yayınları 2.Ünite Köklü İfadeler Konusu Sayfa 64-84 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 Cevapları 2020-2021

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 240 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 8.sınıf Ders Kitabı 2 MEB Yayınları 1.Ünite Çarpanlar ve Katlar Sayfa 64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı (2020-2021)

√30 sayısına en yakın doğal sayıyı bulunuz.

Uygulayalım

1. 12 < √A < 14 eşitsizliğinde A doğal sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulunuz.

2. Aşağıdaki kareköklü sayılara en yakın doğal sayıları bulunuz.

a) √20     b) √48     c) √110

3. Yanda verilen pembe karenin kenar uzunluğunun hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulunuz.

4. √26 ile √101 arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bulunuz.

5.Yanda numaralandırılmış kareköklü sayılar ile sayı doğrusu üzerinde bulunan harfleri eşleştiriniz. Eşleştirdiğiniz harfleri sırasıyla
aşağıdaki kutulara yazınız.

6.√198 sayısı hangi iki doğal sayı arasındadır?

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 65-66 Cevabı (2020-2021)

Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.

Alanı 35 m2 olan kare şeklindeki oyun alanının bir kenar uzunluğunu a√b biçiminde
yazınız.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı (2020-2021)

Aşağıda a√b şeklinde verilmiş ifadelerin katsayılarını karekök içine alınız ve karekök içindeki ifadeleri a√b  şeklinde yazınız.

Uygulayalım

1. Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.

2. Aşağıdaki ifadelerin katsayılarını karekök içine alarak yazınız.

3. Alanı 192 m2 olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarı boyunca açılacak kanalın uzunluğunu bulunuz.

4. Bir çiftçi tarlasının 3√6 dönümüne mısır, 3 √7 dönümüne yonca ve 5 √2 dönümüne de buğday ekmiştir. Bu çiftçinin en çok hangi ürünü ektiğini bulunuz.

5. Aşağıdaki tabloda noktalı yerlere “<, >, =” sembollerinden uygun olanı yazınız.

6. a ve b 1’den farklı pozitif tam sayılar olmak üzere √72 = a b eşitliğini sağlayan = a √b ifadelerini bulunuz.

7. a ve b birer doğal sayı olmak üzere √6300 sayısı, a √b biçiminde yazıldığında b’nin en küçük değeri için a sayısı kaç olur?

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 69-70 Cevabı (2020-2021)

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Aşağıda yüksekliği ve bir kenar uzunluğu verilen paralelkenarsal bölgenin alanını bulunuz.

√45 ifadesini çarpıldığında sonucu doğal sayı olan 2 çarpan bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı (2020-2021)

Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı (2020-2021)

Bir kenar uzunluğu 2 √5 cm ve alanı √80 cm2 olan üçgenin yüksekliğini bulunuz.

Uygulayalım

1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

2. Bir kenarının uzunluğu √72 cm ve bu kenara ait yüksekliği √18 cm olan paralelkenarın
alanını bulunuz.

3. Bir kenar uzunluğu √24 br olan dikdörtgensel bölgenin alanı bir doğal sayıdır. Buna göre
diğer kenar uzunluğunun alabileceği 3 farklı değer bulunuz.

4. Kenar uzunlukları 6 √12 cm ve 5√3 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe, alanı 3 cm2
olan eş karelere bölünecektir. Kaç eş kareye bölüneceğini bulunuz.

5. Bir çiftçi bahçesinden yaklaşık 80√ 18 kg fındık toplamıştır. Topladığı fındıkları fındık yağı
yaptırmak için fabrikaya götürmüştür. Fabrika görevlisi 10 kg fındıktan 2 √2 litre fındık
yağı çıkarıldığını söylemiştir. 1 litre fındık yağının fiyatı 13 TL olduğuna göre çiftçinin kaç TL
para kazanacağını bulunuz.

6. Aşağıdaki diyagramda sonuçları rasyonel sayı olan yolları takip ederek çıkışa ulaşınız. Çıkışta
ulaştığınız kitabın yazarını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı (2020-2021)

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

a) 2 √10 +10 √10

b) 20 √5 +2 √5

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) √3 + 8 √12 + √48

b) 5 √5 + √125 + 4 √2

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı (2020-2021)

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) 9 √7 − √7

b) 3 √32 − 5 √8.

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) 2√288 −5 √8

b) √200 − 2 √363

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı (2020-2021)

(4 √6 + √216)−( √54 −5 √6) işleminin sonucunu bulunuz.

UYGULAYALIM

1. Kenar uzunluğu √75 cm olan karenin bir kenarından 5 cm uzunluğunda bir parça
kesiliyor. Geriye kalan şeklin uzunluğunu bulunuz.

2. Nisa A noktasından başlayarak sırasıyla
B, C, D noktalarından geçip E noktasına kadar koşmuştur. Nisa’nın koştuğu yolun uzunluğunu bulunuz.

3. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

4.eşitliğindeki p ve t değerlerini bulunuz.

5.işleminde Δ in değerini bulunuz.

6. Bir kenar uzunluğu 17√5 m olan kare şeklindeki bahçenin etrafı 1 sıra tel ile çevrilecektir. Buna göre kullanılacak telin uzunluğunu bulunuz.

7. Aşağıda bulunan trenin her bir vagonunun uzunluğu verilmiştir. Buna göre trenin boyu
hesaplayınız ( 2 vagon arası mesafe ihmal edilecektir.)

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2020-2021)

Ağırlığı 68 kg olan bir kişi 4,8 km yürüdüğünde yaklaşık 320 kalori yakmaktadır. Bu kişinin aşağıdaki saha etrafında 3 tur yürümesiyle yakacağı kalori miktarını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı (2020-2021)

UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki tabloda sayılar ve yapılacak işlemler verilmiştir. Bu işlemleri yaparak sonuçları bulunuz.

2. 1. sütundaki kareköklü ifadeleri 2. sütundaki değerleri ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

3. Aşağıdaki kareköklü ifadelerin değerlerini bulunuz.

4.Buna göre y – x ifadesinin alabileceği
en küçük değeri bulunuz.

5. Alanı 4,84 cm2 olan karesel bölgenin çevresini bulunuz.

6.işleminin sonucu kaçtır?

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı (2020-2021)

Aşağıda verilen ifadeleri rasyonel sayı a/ b
şeklinde yazınız.

a) 9

b) 3,8

c) 2 √169

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı (2020-2021)

Hesap makinesi yardımıyla aşağıdaki sayıların irrasyonel sayı olup olmadıklarını bulunuz.

a) √200

b) √0,15

8.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı (2020-2021)

Aşağıda verilen gerçek sayıları şemada uygun yere yazınız.

UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

2.ifadesinin bir rasyonel sayı olup olmadığını bulunuz.

3. a bir doğal sayı olmak üzere √7+ a < 6 ifadesinde √7+ a ifadesini doğal sayı yapan a değerlerini bulunuz.

4. Alanı √124 br2 olan dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 2 br’dir. Buna göre verilmeyen kenar uzunluğunun rasyonel sayı olup olmadığını bulunuz.

5.işleminin sonucunu bulunuz.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

 

8.SINIF MEB 1 2 KÖK E YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.