İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-20 CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-20 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Tutku Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-20 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf TUTKU Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Friendship cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.Sınıf  Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 1.Ünite  Friendship Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Cevapları

 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

1.Listen and fill in the blans with the words below. Then sing along.

1.Dinleyin ve boşlukları aşağıdaki sözcüklerle doldurun. Birlikte söyleyin.

tall : uzun

day: gün

fun: eğlenceli

alone: tek başına

jump: atlama

wrong: yanlış

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı 

2.Tick the quotation/proverb below that best describes friendship in your opinion. Then share the quotations/proverbs about friendship in Turkish.

2.Size göre arkadaşlığı en iyi tanımlayan aşağıdaki atasözünü işaretleyin. Sonra arkadaşlıkla ilgili atasözlerini Türkçe paylaşın.

3. Can a person with the personal traits below be your best friend? Tick (✓) or cross (✘)

3.Aşağıdaki kişisel özelliklere sahip bir kişi en iyi arkadaşınız olabilir mi? İşaretle veya çarpı koy.

4.What are the personal traits of a good and a bad friend to you? Why? Share your reasons with your classmates.

4.Sizin için iyi ve kötü bir arkadaşın kişisel özellikleri nelerdir? Neden? Nedenlerinizi sınıf arkadaşınızla paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

1.Match the sentences with the photos.

1.Cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.

2. What other things do you like doing with your friends or family? Why? Discuss in your group and then share the interesting ones with the class.

2.Arkadaşlarınız veya ailenizle başka ne yapmaktan hoşlanırsınız? Neden? Grubunuzda tartışın ve ilginç olanları sınıfla paylaşın.

I like traveling wiht my family, because when we go somewhere , I feel happy.

Ailemle seyahat etmeyi seviyorum çünkü bir yere gittiğimizde mutlu oluyorum.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

1.Scan the menu below and add one more food/drink to each category.

1.Aşağıdaki menüyü tarayın ve her bir kategoriye bir yiyecek/içecek daha ekleyin.

2.Imagine that you are at a restaurant with your family or friends. Look at the menu above and order your dishes and drinks. Follow the example.

2.Aileniz veya arkadaşlarınızla bir restoranda olduğunuzu hayal edin. Yukarıdaki menüye bakın ve yiyecek ve içeceklerinizi sipariş edin. Örneği takip edin.

3. Imagine that you are a waiter at a restaurant and your friends are customers. Ask three of your friends for their orders and complete the table below.

3.Bir restoranda garson olduğunuzu ve arkadaşlarınızın müşteri olduğunu hayal edin. Üç arkadaşınızdan siparişlerini sorun ve aşağıdaki tabloyu doldurun.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

4.Listen and circle what Barbara orders on the menu.

4.Barbara’nın menüde ne sipariş ettiğini dinleyin ve daire içine alın.

5.Read and practice the conversation.

5.Konuşmayı okuyun ve pratik yapın.

6.Listen to the rest of the conversation and write down what Adam orders.

6.Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve Adam’ın ne emrettiğini yazın.

7.Work in groups of three. Imagine that one of you is a waiter/waitress and the others are customers at a restaurant. Write a role play and act it out in the class. Study the box below to help you.

7.Üçlü gruplar halinde çalışın. Birinizin garson, diğerlerinin bir restoranda müşteri olduğunu hayal edin. Bir rol oyunu yazın ve sınıfta canlandırın. Size yardımcı olması için aşağıdaki kutuyu inceleyin.

 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

1.Read the offers/invitations and the responses. Then tick (✓) the boxes.

1. Teklifleri ve yanıtları okuyun. Ardından kutuları tik ile işaretleyin.

2.Invite your friends to an event and elicit their responses. You may use the expressions in Part 1.

2.Arkadaşlarınızı bir etkinliğe davet edin ve onların yanıtlarını alın. Bölüm 1 ‘ deki ifadeleri kullanabilirsiniz.

3.Listen and complete the blanks.

3.Dinleyin ve boşlukları tamamlayın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

4.Listen and answer the questions.

4.Dinleyin ve soruları cevaplayın.

5.Read the role cards, prepare a role play and act it out in the class.

5.Rol kartlarını okuyun, bir rol oyunu hazırlayın ve sınıfta canlandırın.

6.Change the roles and repeat the activity in Part 5.

6.Rolleri değiştirin ve 5.Bölümdeki aktiviteyi tekrarlayın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

1.Answer the questions below.

1.Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

2.Read the invitation and answer the questions.

2.Daveti okuyun ve soruları cevaplayın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

3.Read the replies to the reunion invitation. Tick (✓) if the sender accepts and cross (✗) if the sender refuses the invitation.

3.Yeniden bir araya gelme davetiyesine verilen yanıtları okuyun. Gönderen kabul ederse tiki işaretleyin ve gönderen daveti reddederse X işareti yapın.

4.Read the second reply in Part 3 again and match the sentences with the parts of a letter.

4.Bölüm 3’teki ikinci cevabı tekrar okuyun ve cümleleri bir harfin parçalarıyla eşleştirin.

5.Imagine that the invitation in Part 2 is for you. Reply it via an email or a letter. State that you can’t attend the event. Apologize and give reasons for not attending the event. Follow the examples in Part 3.

5.2.Bölümdeki davetiyenin size göre olduğunu hayal edin. Bir e-posta veya mektup yoluyla yanıtlayın. Etkinliğe katılamayacağınızı belirtin. Özür dileyin ve etkinliğe katılmama gerekçelerini belirtin. 3.bölümdeki örnekleri izleyin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

1.What characteristics should an ideal friend have? Discuss your ideas.

1.İdeal bir arkadaş hangi özelliklere sahip olmalıdır? Fikirlerinizi tartışın.

2.Scan the opinions below. What are they talking about? Choose the correct choice.

2.Aşağıdaki fikirleri tarayın. Onlar ne hakkında konuşuyor? Doğru seçimi yapın.

3.Read the opinions and find the correct expressions in bold for the definitions below.

3.Görüşleri okuyun ve aşağıdaki tanımlar için kalın harflerle doğru ifadeleri bulun.

4.Who’s your best friend? What makes him/her special? Share your ideas.

4. En iyi arkadaşın kim? Onu özel yapan nedir? Fikirlerini paylaş.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

1.Work in pairs. Write a dialog and then act it out. Follow the information below.

1.İkili çalışın. Bir diyalog yazın ve ardından canlandırın. Aşağıdaki bilgileri takip edin.

 

8.SINIF İNGİLİZCE MEB ve TUTKU YAYINLARI DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.