İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 36-44 CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 36-44 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Tutku Yayınları 3.Ünite Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf TUTKU Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa

6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.Sınıf  Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 3.Ünite Sayfa 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 Cevapları

 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

1.Read the adjectives below about food/drinks. Complete the table about your choices.

Aşağıdaki yiyecek / içecek sıfatlarını okuyun. Seçimlerinizle ilgili tabloyu doldurun.

2.Complete the table with your friend’s choices. Then talk about them with the class.

Example : I am crazy about spicy food like Adana kebab. Ali is crazy about sweet food like apple pie.

2.Masayı arkadaşınızın seçimleriyle tamamlayın. Sonra sınıfla onlar hakkında konuşun.

Örnek: Adana kebabı gibi baharatlı yemeklere deli oluyorum. Ali, elmalı turta gibi tatlı yiyeceklere deli oluyor.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

1.Study the following words related to cooking.

1.Aşçılıkla ilgili aşağıdaki kelimeleri çalışın.

2 Tick (✓) the ways your parents usually do for cooking the food/meals in the table. Then share your answers with your friends. Follow the example.

2.Ana babanızın masadaki yiyecekleri / yemekleri pişirmek için genellikle yaptıkları yöntemleri işaretleyin (✓). Sonra paylaş arkadaşlarınızla cevaplarınız. Örneği takip edin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

1 Tick (✓) the things you can make or cook. What else can you make/cook? Share with the class.

1 Yapabileceğiniz veya pişirebileceğiniz şeyleri işaretleyin (✓). Başka ne yapabilirsin / pişirebilirsin? Sınıfla paylaşmak.

2 Look at the ingredients list below. Which ones are not probably ingredients needed for a mango cake recipe? Tick (✓) the related ones and cross (✘) the unrelated ones. Then read the text below and check your answers.

2 Aşağıdaki içerik listesine bakın. Hangileri muhtemelen bir
mangolu kek tarifi? İlişkili olanları işaretleyin (✓) ve ilgisiz olanları çaprazlayın (✘). Sonra oku aşağıdaki metni ve cevaplarınızı kontrol edin.

3.Read the steps of making mango cake again and write the numbers of the steps on the photos.

3.Mangolu kek yapma adımlarını tekrar okuyun ve adımların numaralarını fotoğrafların üzerine yazın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

4. 3.1 Listen to the description of making a homemade ice cream and number the steps in the order you hear. Then write the words “first”, “second”, “then”, “after that”, “next”
and “finally” in the blanks.

4.3.1 Ev yapımı dondurma yapmanın açıklamasını dinleyin ve duyduğunuz sırayla adımları numaralandırın. Sonra “birinci”, “ikinci”, “sonra”, “ondan sonra”, “sonraki” kelimelerini yazın
ve boşluklarda “nihayet”.

5 3.2 Listen to the description of making a pizza and number the photos in the correct order.

5 3.2 Pizza yapmanın açıklamasını dinleyin ve fotoğrafları doğru şekilde numaralandırın sipariş.

6 Search how we can prepare bread. Then describe or make a presentation of how we prepare bread. Use the words like first, second, next, then, after that, finally, etc. and also use photos to make your presentation interesting.

6 Ekmeği nasıl hazırlayabileceğimizi araştırın. Daha sonra nasıl hazırlandığımızı açıklayın veya bir sunum yapın
ekmek. Birinci, ikinci, sonraki, sonra, ondan sonra, son olarak vb. Kelimeleri kullanın ve ayrıca fotoğrafları kullanın
sunumunuzu ilginç hale getirmek için.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

1 Match the countries and the dishes/food with the photos. Which one(s) do you prefer the most? Share your choices with your friends.

1 Ülkeleri ve yemekleri / yemekleri fotoğraflarla eşleştirin. En çok hangisini tercih edersiniz? Seçimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2 Group Work: Look at the dishes/food in Part 1 and tell two ingredients for them.

2 Grup Çalışması: Bölüm 1’deki tabaklara / yiyeceklere bakın ve bunlar için iki malzemeyi söyleyin.

3 Search the Internet for some other international dishes/food. Find some photos and the ingredients for them. Then share them in the class.

3 İnternette diğer bazı uluslararası yemekleri / yiyecekleri arayın. Birkaç fotoğraf bulun ve onlar için malzemeler. Sonra bunları sınıfta paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

4 Read the ingredients and the steps of the recipe and put the photos in the correct order.

4 Tarifin malzemelerini ve adımlarını okuyun ve fotoğrafları doğru sıraya koyun.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

5 Read the text again. Then match the words in bold with their probable meanings.

5 Metni tekrar okuyun. Ardından kalın harflerle yazılmış kelimeleri olası anlamları ile eşleştirin.

6 Write the recipe for a meal. Use the words like first, second, next, then, after that and finally.

6 Yemek tarifini yazın. Birinci, ikinci, sonraki, sonra, ondan sonra ve son olarak gibi kelimeleri kullanın.

7 Peer Assessment: Exchange your work with your partner and evaluate your partner’s reci̇pe i̇n Part 6. Use the checklist below. What else can you do to improve your partner’s work? Share your ideas with your partner.

7 Akran Değerlendirmesi: Çalışmanızı partnerinizle paylaşın ve partnerinizin Bölüm 6’yı alın. Aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Partnerinizi geliştirmek için başka ne yapabilirsiniz? iş? Fikirlerinizi partnerinizle paylaşın.

8 Group Work: Work in groups of four. A group member makes a presentation and talks about his/her recipe in Part 6 while the others ask for some more details about the recipe. You may use the questions below.

8 Grup Çalışması: Dörtlü gruplar halinde çalışın. Bir grup üyesi sunum yapar ve konuşur 6. Bölümde tarifi hakkında, diğerleri ise tarifle ilgili daha fazla ayrıntı istiyor. Sen
aşağıdaki soruları kullanabilir.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

1 Complete the word search puzzle. The words can be in every direction.

1 Kelime arama bulmacasını tamamlayın. Kelimeler her yönde olabilir.

2 Say the tongue twister about a “Good Cook” below as fast as you can.

2 Olabildiğince hızlı bir şekilde aşağıdaki “İyi Aşçı” hakkında tekerlemeyi söyleyin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

1 Read the information below and prepare a recipe poster.

1 Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir tarif posteri hazırlayın.

2 Display your work in the class. Go around the class. Ask and answer questions about your friends’ recipes. You may talk in Turkish when necessary.

2 Çalışmanızı sınıfta sergileyin. Sınıfın etrafında dolaşın. İle ilgili sorular sorun ve cevaplayın arkadaşların tarifleri. Gerektiğinde Türkçe konuşabilirsiniz.

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir