İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 45-54 CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 45-54 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Tutku Yayınları 4.Ünite On The Phone  Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf TUTKU Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa

6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.Sınıf  Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 4.Ünite Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54 Cevapları

 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

1.Match the ways of communication with the photos. Write the correct letters in the boxes.

1. Fotoğraflarla iletişim yollarını eşleştirin. Kutulara doğru harfleri yazın.

2. Listen and write the number of the people in the order you hear.

Dinleyin ve duyduğunuz sırayla insanların sayısını yazın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

1. In what ways did people communicate throughout history? Give examples.

1. Tarih boyunca insanlar hangi yollarla iletişim kurdu? Örnekler ver.

2. Read the text and answer the questions below. Give short answers where possible.

2. Metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Mümkünse kısa yanıtlar verin.

3. Read the text and write the dates of the ways of communication.

3. Metni okuyun ve iletişim yollarının tarihlerini yazın.

4. What are the latest technological developments in communication? Give some examples.

4. İletişimdeki son teknolojik gelişmeler nelerdir? Bazı örnekler verin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

1. Write your favorite smartphone applications for the things below.

1 Aşağıdakiler için en sevdiğiniz akıllı telefon uygulamalarını yazın.

2. Choose a smartphone application in the previous activity and give some information about it in the class.

2. Önceki aktivitede bir akıllı telefon uygulaması seçin ve sınıfta bununla ilgili bazı bilgiler verin..

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

3. What will the people in the photos do? Match the sentences with the photos.

3. Fotoğraflardaki kişiler ne yapacak? Cümleleri fotoğraflarla eşleştirin.

4. What kind of voluntary work will you do for the sake of your country or the world? Share your ideas with the class.

4. Ülkenizin veya dünyanın iyiliği için ne tür gönüllü işler yapacaksınız? Fikirlerinizi sınıfla paylaşın..

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

1. Work in groups of five. Complete the sentences with your own information. Then share your ideas with your friends.

1. Beşli gruplar halinde çalışın. Cümleleri kendi bilgilerinizle tamamlayın. Sonra fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Listen, follow and complete the phone conversation with the words below.

Dinleyin, takip edin ve aşağıdaki kelimelerle telefon görüşmesini tamamlayın.

3. Listen to the rest of the conversation and answer the questions.

3.Sohbetin geri kalanını dinleyin ve soruları cevaplayın.

4. Write a phone conversation with your partner and then act it out in the class. Follow the steps below.

4. Partnerinizle bir telefon görüşmesi yazın ve ardından bunu sınıfta canlandırın. Aşağıdaki adımları takip et.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

1. For what purposes do you or your family members phone a call center? Put a tick (✔) in the blanks.

1. Siz veya aile üyeleriniz hangi amaçlarla bir çağrı merkezini ararsınız? Boşluklara bir onay işareti (✔) koyun.

2. Listen and circle the correct options.

2. Doğru seçenekleri dinleyin ve daire içine alın.

3. Imagine that you want to make a flight reservation, and your partner is the travel agent. Create your own telephone conversation. Add information about the destination of the flight, departure and arrival time, ticket price, etc. You may use the structures below to help you.

3. Bir uçuş rezervasyonu yapmak istediğinizi ve partnerinizin seyahat acentesi olduğunu hayal edin. Kendi telefon görüşmenizi oluşturun. Uçuşun varış noktası, kalkış ve varış saati, bilet fiyatı vb. Hakkında bilgi ekleyin. Size yardımcı olması için aşağıdaki yapıları kullanabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

1. Sometimes, we may not understand what people say. Study the expressions below when we want somebody to repeat what he or she has just said. Tick (✓) the ones you usually use.

1. Bazen insanların ne dediğini anlamayabiliriz. Birinin söylediklerini tekrar etmesini istediğimizde aşağıdaki ifadeleri inceleyin. Genellikle kullandıklarınızı işaretleyin (✓).

2. Listen and practice similar conversations.

2. Benzer konuşmaları dinleyin ve pratik yapın.

3. Listen and write down the messages.

3. Mesajları dinleyin ve yazın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

4. Read and complete the conversation. Then listen and check your answers.

4. Konuşmayı okuyun ve tamamlayın. Ve sonra dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

5. Listen and answer the questions.

5. Soruları dinleyin ve cevaplayın.

6. Listen to the phone messages. There are two mistakes in each message. Correct the mistakes.

6. Telefon mesajlarını dinleyin. Her mesajda iki hata var. Hataları düzelt.

7. Read the information in the boxes and make a phone call.

7. Kutulardaki bilgileri okuyun ve bir telefon görüşmesi yapın..

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

1. Work in groups of four. Imagine that one of you works at the call center of an international company. The other three people are customers, and they phone the call center one by one. Read the role cards below and act out a call center drama in the class.

Dört kişilik gruplar halinde çalışın. Birinizin uluslararası bir şirketin çağrı merkezinde çalıştığını hayal edin. Diğer üç kişi müşteri ve çağrı merkezini tek tek arıyorlar. Aşağıdaki rol kartlarını okuyun ve sınıfta bir çağrı merkezi oyunu canlandırın..

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPALRI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.