İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 55-65 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Tutku Yayınları 5.Ünite Sayfa 55-65 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf TUTKU Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa

6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.Sınıf  Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 5.Ünite Sayfa 55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65 Cevapları

 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı (2020-2021)

1.For what purposes do you use the Internet? Tick the boxes below. Then share them in the class You can also say some other purposes of using the Internet.

1. İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Aşağıdaki kutuları işaretleyin. Daha sonra bunları sınıfta paylaşın İnternet kullanımının başka amaçlarını da söyleyebilirsiniz.

2.Listen and write ‘D’ for David, ‘P’ for Pamela in the boxes below.

2. Aşağıdaki kutulara David için ‘D’, Pamela için ‘P’ yazın ve dinleyin. 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı (2020-2021)

1.Read and match the words. There can be more than one possible answer.

1. Kelimeleri okuyun ve eşleştirin. Birden fazla olası cevap olabilir.

2.Listen and answer the questions.

2. Soruları dinleyin ve cevaplayın.

3.Listen again and number the steps that Luke should follow.

3. Tekrar dinleyin ve Luke’un izlemesi gereken adımları numaralandırın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı (2020-2021)

Group Work: Work in groups of five. Talk about your friends Internet habits by completing the questionmaire below. 

Grup Çalışması: Beşli gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki anketi doldurarak arkadaşlarınızın İnternet alışkanlıkları hakkında konuşun.

How often do you .. on the Internet? Tick the related boxes.

İnternette ne sıklıkla yaparsınız? İlgili kutuları işaretleyin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı (2020-2021)

1.Do you or your parents do online shopping? What do you or your parents usually buy online? Share with your friends.

1. Siz veya aileniz çevrimiçi alışveriş yapıyor musunuz? Siz veya aileniz genellikle çevrimiçi olarak ne satın alırsınız? Arkadaşlarınla ​​paylaş.

2.Look at the credit card below. Can you complete the blanks?

2. Aşağıdaki kredi kartına bakın. Boşlukları tamamlayabilir misin?

3.Listen and circle the correct ones.

3. Doğru olanları dinleyin ve daire içine alın.

4.Listen  again and tick the sentences / phrasesyou hear in the conversation.

4. Tekrar dinleyin ve konuşmada duyduğunuz cümleleri / cümleleri işaretleyin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı (2020-2021)

5.Pair Work. Complete the conversation with your friend. Then listen again and check.

Arkadaşınızla konuşmayı tamamlayın. Sonra tekrar dinleyin ve kontrol edin.

6.Pair Work. Use the information below and write a conversation. Then act it out in the class.

Aşağıdaki bilgileri kullanın ve bir konuşma yazın. Sonra sınıfta canlandırın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı (2020-2021)

Match the acronyms with the phrases below.

Kısaltmaları aşağıdaki ifadelerle eşleştirin.

Read the text: A(on this page), B and C (on the next page) and answer the questions.

Metni okuyun: A (bu sayfada), B ve C (sonraki sayfada) ve soruları cevaplayın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı (2020-2021)

3.Read the messages in Part 2 again and answer the questions.

3. Bölüm 2’deki mesajları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

4.Read the information below and write a chat dialog as in Part 2.

4. Aşağıdaki bilgileri okuyun ve Bölüm 2’deki gibi bir sohbet diyaloğu yazın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı (2020-2021)

1.How many different social media accounts do you have? How many hours do you spend a day on social media? Share your ideas with your friends.

1. Kaç farklı sosyal medya hesabınız var? Sosyal medyada bir gün kaç saat geçiriyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2.Read the brochure about social media below and choose the main idea of it.

2. Aşağıdaki sosyal medya broşürünü okuyun ve ana fikrini seçin.

3.Read the brochure social media again and answer the questions. Give short answers.

3. Sosyal medya broşürünü tekrar okuyun ve soruları cevaplayın. Kısa cevaplar verin. 

4. Choose a word or an expression about the Internet. Go to the board and try to explain what it is to your friends. You may use phrases/sentences.

4. İnternet ile ilgili bir kelime veya ifade seçin. Tahtaya gidin ve bunun ne olduğunu arkadaşlarınıza açıklamaya çalışın. İfadeler / cümleler kullanabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı (2020-2021)

Project

1.Prepare a questions about your friends Internet habits.Write 10-15 questions in your questionnaire.Share the results with your friends.

1. Arkadaşlarınızın İnternet alışkanlıkları hakkında bir soru hazırlayın Anketinize 10-15 soru yazın, Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşın.

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPALRI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.