İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 66-72 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Tutku Yayınları 6.Ünite Sayfa 66-72 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf TUTKU Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa

6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.Sınıf  Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 6.Ünite Sayfa 66-67-68-69-70-71-72 Cevapları

 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı (2020-2021)

Lesson 1

1.Match the adventures with the photos. Write the correct letters in the boxes.

1. Maceraları fotoğraflarla eşleştirin. Kutulara doğru harfleri yazın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı (2020-2021)

Choose two of the adventure types in part 1 (or some other adventure types) and compare them. Use the box below to give you ideas.

1. bölümdeki macera türlerinden ikisini (veya diğer bazı macera türlerini) seçin ve karşılaştırın. Size fikir vermek için aşağıdaki kutuyu kullanın.

What do you see in the photos? Share your ideas with your friends.

Fotoğraflarda ne görüyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

Listen, check your guesses and match the names of the places with the photos above.

Dinleyin, tahminlerinizi kontrol edin ve yerlerin adlarını yukarıdaki fotoğraflarla eşleştirin.

Listen again and answer the questions.

Tekrar dinle ve soruları cevapla.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı (2020-2021)

Lesson 2

What adventure types do you prefer? Why? Work in groups of three and complete the table. Use the box below to give you ideas.

Hangi macera türlerini tercih edersiniz? Neden? Üçlü gruplar halinde çalışın ve tabloyu tamamlayın. Size fikir vermek için aşağıdaki kutuyu kullanın.

Write a short paragraph about two adventurousthings, places or tourist destinations. First, compare them and then say which one you prefer seeing or doing with your reasons.

İki maceralı şey, yerler veya turistik yerler hakkında kısa bir paragraf yazın. Önce onları karşılaştırın ve ardından nedenlerinizle hangisini görmeyi veya yapmayı tercih ettiğinizi söyleyin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı (2020-2021)

Lesson 3

Match the extreme sports with the photos. Write the numbers of the correct photos.

Ekstrem sporları fotoğraflarla eşleştirin. Doğru fotoğrafların numaralarını yazın.

Listen and fill in the blanks. Then listen againand practice.

Dinle ve boşlukları doldur. Sonra tekrar dinleyin ve pratik yapın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı (2020-2021)

Lesson 4

1.What does ‘Adrenalin Seeker’ mean? Look it up in a dictionary and tell what it means.

1. ‘Adrenalin Arayıcı’ ne demektir? Bir sözlüğe bak ve ne anlama geldiğini söyle.

Scan the text below and write the names of the sports under the photos.

Aşağıdaki metni tarayın ve fotoğrafların altına sporların isimlerini yazın.

Read the text and answer the questions.

Metni oku ve soruları yanıtla.

4.What do you think of the sports above? which one would you like to try ? Why or Why not?

4. Yukarıdaki sporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? hangisini denemek istersiniz? Neden veya neden olmasın?

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı (2020-2021)

Lesson 5

1.Match the questions that have a similar meaning. Write the correct numbers in the blanks.

1. Benzer anlamı olan soruları eşleştirin. Boşluklara doğru sayıları yazın.

Pair Work: What entertaining sports or activities have you done so far? Ask for the details about your friend’s favorite sports / activities, and then inform the class about it. Clarify your questions when needed. You may follow the examples in Part 1.

Eşli Çalışma: Şimdiye kadar hangi eğlenceli sporları veya aktiviteleri yaptınız? Arkadaşınızın en sevdiği sporlar / aktiviteler hakkındaki ayrıntıları isteyin ve ardından sınıfa bu konuda bilgi verin. Sorularınızı gerektiğinde netleştirin. Bölüm 1’deki örnekleri takip edebilirsiniz. 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı (2020-2021)

PROJECT

1.Search the Internet and find suitable towns / cities in Turkey or in the world for different kinds of adventures. Prepare a poster. Explain which three or four of the adventures you would choose and why you would prefer them in your poster. Give some information about the adventures and use visuals to make your poster interesting and eye-cathing.

1. İnternette arama yapın ve farklı türden maceralar için Türkiye veya dünyadaki uygun kasaba / şehirleri bulun. Bir poster hazırlayın. Posterinizde hangi üç veya dördünü seçeceğinizi ve neden onları tercih edeceğinizi açıklayın. Maceralar hakkında biraz bilgi verin ve posterinizi ilginç ve göz alıcı hale getirmek için görselleri kullanın.

2.Show your poster to the class. Why have you decided on these sports / activities? Share your reasons with your friends.

2. Posterinizi sınıfa gösterin. Neden bu sporlara / aktivitelere karar verdiniz? Nedenlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPALRI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.