İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 74-82 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Tutku Yayınları 7.Ünite Sayfa 74-82 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf TUTKU Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa

6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.Sınıf  Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 7.Ünite Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları

 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı (2020-2021)

1.Match the popular tourist attractions with the photos.

1. Popüler turistik yerleri fotoğraflarla eşleştirin.

2.Which tourist attractions in Part 1 do you prefer visiting? Choose your top two ones and give your reasons. Use the words in the box to help you. Follow the example.

2. Bölüm 1’deki hangi turistik yerleri ziyaret etmeyi tercih edersiniz? İlk ikinizi seçin ve nedenlerinizi söyleyin. Size yardımcı olması için kutudaki kelimeleri kullanın. Örneği takip edin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı (2020-2021)

1.What do you know about Andalucia and Spain? Share your ideas with your friends.

1. Endülüs ve İspanya hakkında ne biliyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2.Where can you see the things below? Read the brochure and write the names of the correct cities in the blanks.

2. Aşağıdakileri nerede görebilirsiniz? Broşürü okuyun ve boşluklara doğru şehirlerin adlarını yazın.

3.Read the text again and answer the questions.

3. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı (2020-2021)

1.Look at the photos. What are their names? Where are they? What else do you know about them? Share your ideas with your friends.

1. Fotoğraflara bakın. Onların isimleri ne? Neredeler? Onlar hakkında başka ne biliyorsun? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2.Look up the words below in a dictionary and find out their meanings.

2. Aşağıdaki kelimeleri bir sözlükte arayın ve anlamlarını öğrenin.

3.Listen and number the photos in the order you hear. Put a cross (X) for the ones that are not in the recording.

3. Fotoğrafları duyduğunuz sırayla dinleyin ve numaralandırın. Kayıtta olmayanlar için bir çarpı işareti (X) koyun..

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı (2020-2021)

4.Listen again and answer the questions below. Give short answers.

4. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Kısa cevaplar verin.

5.Search for Machu Picchu, the Taj Mahal and Chichen Itza on the Internet. Write down some information about them. Then make groups of four and exchange your information about these places with your friends. Make comparisons while you exchange information.

5. İnternette Machu Picchu, Taj Mahal ve Chichen Itza’yı arayın. Onlar hakkında bazı bilgiler yazın. Sonra dörtlü gruplar oluşturun ve bu yerler hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Bilgi alışverişinde bulunurken karşılaştırmalar yapın..

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2020-2021)

1.Look at the photos below. What do you know about them? Share your ideas with your friends.

1. Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Onlar hakkında ne biliyorsun? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2.Read the text and answer the questions.

2. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

3.Compare Trabzon and Antalya in terms of tourism with your friends. Write down five differences and then share them with the class.

3. Trabzon ve Antalya’yı turizm açısından arkadaşlarınızla karşılaştırın. Beş farkı yazın ve sonra bunları sınıfla paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı (2020-2021)

1.Give an example for the types of holiday below.

1. Aşağıda tatil türleri için bir örnek verin.

2.What type of vacations do you prefer going? A city sightseeing, a seaside
vacation, a vacation on the mountain or a vacation in the countryside? Why? Give examples and make comparisons. You may use the words in the box to help you.

2. Ne tür tatillere gitmeyi tercih edersiniz? Bir şehir gezisi, bir deniz kenarı
tatil mi, dağda bir tatil mi yoksa kırsalda bir tatil mi? Neden? Örnekler verin ve karşılaştırmalar yapın. Size yardımcı olması için kutudaki kelimeleri kullanabilirsiniz.

3.Listen and circle the best options.

3. En iyi seçenekleri dinleyin ve daire içine alın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı (2020-2021)

1.Read the questions below and tick (✓) the ones you have done.

1. Aşağıdaki soruları okuyun ve yaptıklarınızı işaretleyin (✓).

2.Work in groups of four. Talk about your holiday experiences, ask
about your friends’ experiences and exchange your ideas. You may include good, exciting, bad, unpleasant, etc. experiences while you talk. Then inform the class about your friends’ experiences. Use the conversation below to give you ideas.

2. Dörtlü gruplar halinde çalışın. Tatil deneyimlerinizden bahsedin, sorun
arkadaşlarınızın deneyimleri hakkında fikir alışverişinde bulunun. Konuşurken iyi, heyecan verici, kötü, nahoş vb. Deneyimler ekleyebilirsiniz. Ardından sınıfa arkadaşlarınızın deneyimleri hakkında bilgi verin. Size fikir vermek için aşağıdaki sohbeti kullanın..

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı (2020-2021)

3.Listen and write the letters of the sentences in the correct places.

3. Cümlelerin harflerini dinleyin ve doğru yerlere yazın.

4.What are the necessary values or the things to keep on fighting for till the end for a better life, country and world? Write two of the most important things in each category below in your opinion. Use the phrases below to give you ideas.

4. Daha iyi bir yaşam, ülke ve dünya için sonuna kadar savaşmaya devam etmemiz gereken değerler veya şeyler nelerdir? Sizce aşağıdaki her kategorideki en önemli iki şeyi yazın. Size fikir vermek için aşağıdaki cümleleri kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı (2020-2021)

1.Design a travel brochure or advertisement about a place that you want to visit one day on a piece of large size cartridge paper. Use visuals to make your brochure interesting and eye-catching. Include information about the location, climate, places to visit, things to do, accommodation and dishes. You may use the information that you have learned in the unit.

1. Büyük boyutlu bir kartuş kağıdında bir gün ziyaret etmek istediğiniz bir yer hakkında bir seyahat broşürü veya reklamı tasarlayın. Broşürünüzü ilginç ve göz alıcı hale getirmek için görseller kullanın. Konum, iklim, ziyaret edilecek yerler, yapılacak şeyler, konaklama ve yemeklerle ilgili bilgileri ekleyin. Ünitede öğrendiğiniz bilgileri kullanabilirsiniz.

2.Talk about your brochure and describe it by giving your reasons why you want to visit these places in the class.

2. Broşürünüz hakkında konuşun ve sınıfta bu yerleri neden ziyaret etmek istediğinizi nedenlerinizi açıklayarak açıklayın.

 

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPALRI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.