İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 84-92 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Tutku Yayınları 8.Ünite Sayfa 84-92 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

8.Sınıf TUTKU Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 8.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.Sınıf  Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 8.Ünite Sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91-92 Cevapları

 

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

1.Match the household chores with the photos. Write the numbers on the photos.

1.Ev işlerini fotoğraflarla eşleştirin. Numaraları fotoğrafların üzerine yazın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı 

2.Ask and answer questions about your responsibilities at home. Use always, usually, often, sometimes, rarely and never. Follow the example.

Evdeki sorumluluklarınız hakkında sorular sorun ve cevaplayın. Her zaman kullanın, genellikle, sıklıkla, bazen, nadiren ve asla. Örneği takip edin.

3 Read the questionnaire about the household chores and write three more chores. Then complete it with the answers of three of your friends. Keep in mind that you can write more than one person’s name in each question if necessary.

3 Ev işleriyle ilgili anketi okuyun ve üç ev işi daha yazın. Sonra üç arkadaşınızın cevabıyla tamamlayın. Daha fazla yazabileceğinizi unutmayın gerekirse her soruda birden fazla kişinin adı.

4 Now, count the total number of the male and female family members for each chore in Part 3 and check (✓) the related box below. Are the results different from your family?

4 Şimdi, her görev için erkek ve kadın aile üyelerinin toplam sayısını sayın.
Bölüm 3 ve aşağıdaki ilgili kutuyu işaretleyin (✓). Sonuçlar ailenizden farklı mı?

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

1.Do you keep a diary? If so, what do you write about? Share with your friends.

Günlük tutar mısın? Eğer öyleyse, ne hakkında yazarsınız? Arkadaşlarınla ​​paylaş.

2.Read Justin’s diary below and put a tick (✓) in the correct boxes. Correct the false ones.

Aşağıdaki Justin’in günlüğünü okuyun ve doğru kutulara bir işaret (✓) koyun. Yanlış olanları düzelt.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 

3.Think of a week and talk about your obligations/responsibilities at home or school.

Bir hafta düşünün ve evdeki veya okuldaki yükümlülükleriniz / sorumluluklarınız hakkında konuşun.

4.Group Work: Work in groups of four. Talk about your obligations/responsibilities that you don’t like doing. How do you feel when you have those responsibilities? Make suggestions about your friends’ dislikes if possible.

4. Grup Çalışması: Dörtlü gruplar halinde çalışın. Yapmaktan hoşlanmadığınız yükümlülükleriniz / sorumluluklarınız hakkında konuşun. Bu sorumluluklara sahip olduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Mümkünse arkadaşlarınızın hoşlanmadıkları şeyler hakkında önerilerde bulunun.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 

1.Do you organize birthday parties for your family members? What kind of chores do you usually do for the preparations? Share your answers with the class.

Aile üyeleriniz için doğum günü partileri düzenliyor musunuz? Genellikle ne tür işler yaparsın hazırlıklar için mi? Cevaplarınızı sınıfla paylaşın.

2.Are the sentences true or false? Listen and tick (✓) the correct boxes.

Cümleler doğru mu yanlış mı? Doğru kutuları dinleyin ve işaretleyin (✓).

3.Listen to the rest of the conversation and answer the questions below.

Sohbetin geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

4.Organize a surprise birthday party for one of your classmates. What would you suggest doing to make the birthday party much better? Share your suggestions.

4.Sınıf arkadaşlarınızdan biri için sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyin. Ne yapmayı önerirsin  doğum günü partisini daha iyi hale getirmek için? Önerilerinizi paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 

1.What do your parents do or say when you help or don’t help them with the house hold chores? Give examples and share your ideas with your friends.

2 Read the comments on an Internet forum about the question of a mother and answer the questions. Give short answers where possible.

1.Ev işlerinde onlara yardım ettiğinizde veya yardım etmediğinizde ebeveynleriniz ne yapıyor veya diyor? Örnekler verin ve fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2 İnternet forumundaki anne sorusuna ilişkin yorumları okuyun ve şu soruyu yanıtlayın: sorular. Mümkünse kısa yanıtlar verin.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

1.What subjects are you bad at school? What do you think you should do to make it better?

2.Listen and answer the questions?


3 How would you feel in the situations below? Read and share your feelings. Use the words below to help you. You may use more than one word.

4 Read the information below and do a class activity.

1. Okulda hangi konularda kötüsün? Daha iyi hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz?

2. Soruları dinleyin ve cevaplayın?

3 Aşağıdaki durumlarda kendinizi nasıl hissedersiniz? Duygularınızı okuyun ve paylaşın. Size yardımcı olması için aşağıdaki kelimeleri kullanın. Birden fazla kelime kullanabilirsiniz.

4 Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir sınıf etkinliği yapın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı 

1.Do you like reading poems? Who’s your favorite poet? Share with your friends.

2.8.4 Listen to the poems below. Then match the highlighted words/expressions with the definitions below.

3 Read the poems A and B. Write A or B in the boxes below.

4 Write a poem about your responsibilities at home or at school. Write about your feelings in your poem. Then read out your poem in the class.

1. Şiir okumayı sever misin? En sevdiğin şair kim? Arkadaşlarınla ​​paylaş.

2.8.4 Aşağıdaki şiirleri dinleyin. Ardından vurgulanan kelimeleri / ifadeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.

3 A ve B şiirlerini okuyun. Aşağıdaki kutulara A veya B yazın.

4 Evde veya okulda sorumluluklarınız hakkında bir şiir yazın. Şiirinde duyguların hakkında yaz. Ardından şiirinizi sınıfta okuyun.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı 

Follow the steps below and write a short paragraph titled “Chores”.

Aşağıdaki adımları izleyin ve “İşler” başlıklı kısa bir paragraf yazın.

2.Ask your partner to read and check (✓) your paragraph by using the Peer Assessment Checklist below.

Partnerinizden, Akran Değerlendirmesini kullanarak paragrafınızı okumasını ve kontrol etmesini (✓) isteyin Aşağıdaki kontrol listesi.

3.Make the necessary changes according to Peer Assessment Checklist and read out your paragraph in the class.

Akran Değerlendirme Kontrol Listesine göre gerekli değişiklikleri yapın ve
sınıfta paragraf.

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPALRI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.