MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 61-91 CEVAPLARI 2020-2021

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 61-61 CEVAPLARI 2020-2021

Bu yazımızda 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Gezegen Yayıncılık 2.Ünite Kümeler Konusu cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 374 sayfa ve 5 üniteden oluşmaktadır.

Gezegen Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı Gezegen Yayınları 2.Ünite Kümeler Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Aşağıda yedi köyde üretilen tarım ürünleri verilmiştir.

❖ Bütün köylerde üretilen bir ürün var mıdır?
❖ Yalnızca bir köyde üretilen ürün hangisidir?
❖ A ve D köylerinde üretilen ürünleri söyleyiniz.
❖ Ç köyünde üretilmeyen ürünleri söyleyiniz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 63

Sıra Sizde

A = {x | 2 < x < 10, x asal sayı} ve B = {x | –1 ≤ x ≤ 3, x ∈ N}
kümeleri veriliyor.
A ∩ B ve A ∪ B kümelerini liste yöntemi ile yazınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A = {–2, 1, 4, 5}, B = {1, 2, 3, 4} ve C = {–4, 1, 2, 5}
kümeleri için A ∪ B, B ∪ C, A ∪ C, A ∪ B ∪ C kümelerini
Venn şeması ile gösteriniz.

Sıra Sizde

A = {a, b, c} kümesi veriliyor.
A ∩ A ve A ∪ A kümelerini yazınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

s(A ∪ B) = 28 ve s(A) = 2.s(B) = 3.s(A ∩ B) olduğuna
göre s(A) nı bulunuz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Yandaki Venn şemasına göre A’, B’, (A ∩ B)’ ve (A ∪ B)’ kümelerini liste yöntemi ile yazınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(A) + s(B’) = 16 ve s(A’) + s(B) = 14 olduğuna göre s(E) kaçtır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

E = {0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9}, A = {1, 2, 3},
B = {1, 2, 3, 4, 5} kümeleri veriliyor.
B’ ile A’ kümelerini bulup karşılaştırınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere
(A ∪ B) ∩ (A ∩ B’)’ ifadesini en sade şekilde yazınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

[(A’ ∩ B) ∪ A] ∪ (A’ ∩ B’)’ işlemini sembolik mantık kurallarını
kullanarak en sade biçimde yazınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A = {1, 2, 3, 4}, B = {1, 3, 5, 7, 9} kümeleri için A – B ve
B – A kümelerini bulup karşılaştırınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için
s(A ∪ B) = 3.s(A – B) = 4.s(B – A) ve s(A ∩ B) = 10
olduğuna göre s(A ∪ B) kaçtır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. s(A ∩ B’) = 6, s(A ∩ B) = 4, s(A ∪ B) = 15 olduğuna göre s(B – A) kaçtır?

Yanda verilen Venn şemasında 7(A ∩ B) ∪ (B ∩ C)A –

(A ∩ B∩ C) kümesini boyayarak gösteriniz.

3. s(A) = 8, s(B) = 4 olduğuna göre s(A ∪ B) nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

4. s(A) = s(B) = s(C) = 10, s(A ∩ B) = s(A ∩ C) = s(B ∩ C) = 2.s(A ∩ B ∩ C) ve s(A ∪ B ∪ C) = 20 olduğuna göre s(A ∩ B ∩ C) kaçtır?

5. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere (A’ ∪ B)’ ∪ (A ∩ B) ifadesinin en sade şeklini yazınız.

6. A’ ∪ 8(A ∪ B)’ ∪ B işleminin sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade şekilde yazınız.

7. 38 kişilik bir sınıfta matematik kursuna gitmeyen 16 kişi, fizik kursuna gitmeyen 24 kişi ve her iki kursa giden 8 kişi vardır.

Buna göre iki kursa da gitmeyen kaç kişi vardır?

8. Bir seyahat acentasında çalışanlar Rusça ve İngilizceden en az birini bilmektedir. Rusçayı bilenlerin sayısı İngilizceyi bilenlerin sayısının 2 katı, sadece İngilizceyi bilenlerin sayısının 3 katıdır. Acentada 24 kişi çalıştığına göre Rusçayı bilen kaç kişi vardır?

9. Dans veya tiyatro kursundan en az birine gidenlerden oluşan bir gruptaki kişilerin %54 ü dans kursuna, %58 i tiyatro kursuna gitmektedir.

Bu grupta her iki kursa giden 24 kişi olduğuna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır?

10. 41 kişilik bir sınıftaki sarışın erkeklerin sayısı esmer erkeklerin sayısının yarısı, sarışın kızların sayısının 2 katıdır.
Bu sınıftaki esmer kız sayısı 6 olduğuna göre sarışın kişi sayısı kaçtır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A = {x | 2 ≤ x < 5, x asal sayı}, B = {–2, –1, 0}
kümeleri için A x B nin grafiğini çiziniz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A = {1, 2}, B = {a, b}, C = {b, 2} kümeleri için aşağıda
istenenleri yazıp karşılaştırınız.

a) (B ∩ C) x A ile (B x A) ∩ (C x A)

b) A x (B ∪ C) ile (A x B) ∪ (A x C)

c) (B ∪ C) x A ile (B x A) ∪ (C x A)

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı (2020-2021)

1. Aşağıda verilen eşitliklerde x ve y değerlerini bulunuz.

a) (2x + 1, y³) = (17, 27)

b) (3x + 4, 3) = (13, x – y)

c) (x – y, 4) = (5, x + y)

3. s(A) = 6 olduğuna göre s(A x A) kaçtır?

4. A = {1, 2, 3} olmak üzere A x A kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çaplı dairenin yarıçapının uzunluğunu bulunuz.

5. s(A) = 4, s(A x B) = 12, s(A ∪ B) = 5 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır?

6. s(A) = 4, s(B ∪ C) = 12 olduğuna göre 7(A x B) ∪ (A x C)A kaçtır?

2. Aşağıda verilen kümeler için A x B ve B x A kümelerini yazınız ve grafiklerini çiziniz.

a) A = {–2, 0, 2} ve B = {3, 5}

b) A = {1, 2} ve B = {–2, –1}

c) A = {4} ve B = {4}

7. A = {a, b, c, d}, B = {c, d, e, f} ve C = {e, f, g, h} olduğuna göre s7(A x B) ∪ (A x C)A ve s7(A x C) ∩ (B x C)A kaçtır?

8.Yanda B x A kümesinin grafiği verilmiştir. C = {0, 1, 2} olduğuna göre s7A x (B ∩ C)A kaçtır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı (2020-2021)

Değerlendirme Soruları 1

1. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı
diğerlerinden farklıdır?

2. A ve B, E evrensel kümesinin ayrık olmayan iki alt kümesidir. A B, s(A) = 4 ve s(B) = 8 olduğuna göre s(A ∪ B) en az kaçtır?

A) 9    B) 8    C) 7    D) 6    E) 5

3. A = {a, b, {a}, {a, b}, c }kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) a ∈ A    B) {a} ⊂ A    C) {a, b} ⊂ A    D) {a, b} ∈ A   E) {c} ∈ A

4. A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5}, C = {1, 2, 5, 6, 7, 8} ve E evrensel kümesi için A ∪ B ∪ C = E tir.

Buna göre (B‘ – A) ∪ (B – C’) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) { }             B) {4, 5, 6}         C) {5, 6, 7, 8}

D) {4, 5, 6, 7}         E) {4, 5, 6, 7,8}

5. A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin öz alt küme sayısından 95 eksiktir. s(A) = 5 olduğuna göre s(B) kaçtır?

A) 6    B) 7    C) 8    D) 9    E) 10

6. Venn şemasında gösterilen boyalı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) (A ∩ B) – C

B) (B – A) – C

C) A‘∩ B ∩ C

D) A ∩ B‘ ∩ C

E) (A – C) ∪ B

7. Eleman sayılarının toplamı 8 olan iki kümenin alt kümelerinin sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 32    B) 40    C) 68    D) 128    E) 257

8. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.

s(A – B) = 3

s(A′) = 9

s(B) = 10

s(E) = 2.s(A)

olduğuna göre s(A ∪ B)′ ] kaçtır?

A) 9    B) 8    C) 7    D) 6    E) 5

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı (2020-2021)

9. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.

s(A′ ∩ B′) = 4

s(E) = 28

4.s(A ∩ B) = 2.s(A – B) = s(B)

olduğuna göre s(A) kaçtır?

A) 6    B) 8    C) 10   D) 12    E) 16

10. (A – B)′ ∪ (A ∩ B)′

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) E    B) ∅    C) A    D) A    E) A ∩ B

11.İngilizce, Almanca, Rusçadan en az birini bilenlerden oluşan bir grupta İngilizceyi bilen Almancayı, Almancayı bilen Rusçayı bilmiyor. İngilizceyi bilmeyen 7, Rusçayı bilmeyen 10 ve yalnız bir dil bilen 13 kişi olduğuna göre Almancayı bilen kaç kişi vardır?

A) 3   B) 4   C) 5    D) 6    E) 7

12. Bir sınıftaki öğrencilerin %70 i yüzme, %40 ı
okçuluk kursuna gidiyor. Yüzme ve okçuluk kurslarından herhangi birine gitmeyenler sınıfın %30 u olduğuna göre iki kursa birden gidenler sınıfın yüzde kaçıdır?

A) 10    B) 30    C) 40    D) 60    E) 80

13. 35 kişilik bir sınıfta satranç oynayanların, dama oynayanların ve hiçbirini oynamayanların sayıları birbirine eşittir. İkisini birlikte oynayan 4 kişi olduğuna göre bu sınıfta satranç oynayan kaç kişi vardır?

A) 15    B) 13    C) 12    D) 10    E) 9

14. (3x + y, x – 2) = (27, y + 3)

olduğuna göre x üzeri y kaçtır?

A) –4    B) – 1/4    C) 1/4    D) 1/2   E) 1

15. B = {1, 2, 3, 4}

C = {4, 5}

s(B x A) ∪ (C x A) = 60

olduğuna göre s(A) kaçtır?

A) 4    B) 6    C) 10    D) 12    E) 15

16. Aşağıda A x B nin grafiği verilmiştir

Buna göre s(A ∩ B) kaçtır?

A) 6    B) 5    C) 4    D) 3    E) 2

9.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

5 Replies to “9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 61-91 CEVAPLARI 2020-2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.