MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 182-209 CEVAPLARI 

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 182-209 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Gezegen Yayıncılık 3.Ünite Denklemler ve Eşitsizlikler Konusu sayfa 182-209 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 374 sayfa ve 5 üniteden oluşmaktadır.

Gezegen Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı Gezegen Yayınları 3.Ünite Denklemler ve Eşitsizlikler Sayfa 182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıdaki tabloda Kemal, Sinan ve Sevgi’nin yıllara göre yaşlarına ait bazı bilgiler verilmiştir.

Buna göre Kemal, Sinan ve Sevgi’nin 2016 yılındaki yaşlarının toplamını bulunuz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

Sıra Sizde

Bir iş yerine çalışanların %60 ı kadındır. Bu iş yerinde işe 30 kadın daha alınınca kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı 5/3 oluyor.

Buna göre bu iş yerinde kaç kişi çalışmaktadır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

Sıra Sizde

Bir fırıncı ekmeğin fiyatını %20 artırıp gramajını %20 azaltırsa bu ekmeğin satış fiyatına yapılan gerçek zam yüzde kaç olur?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

Sıra Sizde

Tuz oranı %30 olan 300 gr tuzlu su karışımından 50 gram alınıp yerine aynı miktarda saf su ekleniyor. Elde edilen karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

Sıra Sizde

Saatteki hızı 60 km olan bir araç A şehrinden yola çıkıyor ve sabit hızla yoluna devam ediyor. 2 saat sonra saatteki hızı 80 km olan başka bir araç A şehrinden aynı yöne doğru sabit hızla hareket ediyor. İkinci araç birinci araca kaç saat sonra yetişir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Alıştırmalar

1. Bir yarışmada sorulan soruların bazılarının doğru cevabı 4 puan, bazılarının doğru cevabı 6 puandır. Yarışmadaki 12 sorunun hepsine doğru cevap veren yarışmacı 54 puan kazandığına göre 6 puanlık kaç soruya doğru cevap vermiştir?

2. Bir kasadaki limonların önce 2/3 si, sonra kalan limonların yarısı satılmıştır. Geriye 10 limon kaldığına göre başlangıçta kasada kaç limon vardı?

3. Bir bisikletli bir yolun önce 1/6 ini, sonra kalan yolun 1/3 ini gidiyor.40 m daha gittiğinde yolun yarısına geliyor. Yolun uzunluğu kaç metredir?

4. Taksitli fiyatı 2400 TL olan bir koltuk takımı peşin alındığında taksitli fiyat üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. Peşin ödeme yaparak bu koltuk takımını alan bir kişi kaç lira kâr etmiştir?

5. Bir kuaförde saç kestirme 20 TL, fön çektirme 10 TL, saç kestirme ve fön çektirme 25 TL dir. Bir gün içinde kuaföre toplam 18 müşteri gelmiştir.
Saç kestiren müşteri sayısı 10, fön çektiren müşteri sayısı 13 olduğuna göre bu kuaförün o günkü kazancı kaç liradır?

6. Ömer ve Hakan’ın bugünkü yaşları toplam 30 dur. Ömer 3 yıl önce, Hakan 4 yıl sonra doğmuş olsaydı bugünkü yaşları toplamı kaç olurdu?

7. Bir baba ile iki çocuğunun yaşları toplamı 70 tir. 5 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katından 5 eksikti. Buna göre babanın şimdiki yaşı kaçtır?

8. Kilogramı 4 liradan alınan bir kayısı kurutulunca kütlesinin %40 ını kaybediyor. Kuru kayısının kilogramı 10 liradan satılırsa yüzde kaç kâr edilir?

9. Bir satıcı elindeki bardakların %60 ını %30 kârla satıyor. Geriye kalan bardakların yarısı kırılıyor. Satıcı zarar etmemek için kalan bardakları en az yüzde kaç kâr ile satmalıdır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

10. Aynı nitelikteki 6 işçi birlikte çalışmaya başlıyorlar. Her gün bir işçi ayrılıyor ve işin tamamı 4 günde bitiyor. Buna göre bir işçi tek başına işin tamamını kaç günde bitirebilir?

11. Boyları eşit iki mumdan biri 8 saatte, diğeri 6 saatte tamamen eriyor. Aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra mumların boylarının oranı 2/3
olur?

12.Sabit hızla aynı yöne hareket eden iki hareketlinin aldıkları yolun zamana göre değişimini gösteren doğrusal grafik yanda verilmiştir. Buna göre I. hareketli II. hareketliye kaç saniye sonra yetişir?

13. Erkan bisikletiyle belli bir yolu 6 km/sa. hızla gitmiş ve 12 km/sa. hızla geri dönmüştür. Erkan’ın gidiş dönüşteki ortalama hızı kaç m/sn. dir?

 

14. Turhan bir işin 1/4 ini yaptıktan sonra 8 gün daha çalışarak işin yarısını bitiriyor.Turhan işin tamamını bitirmek için kaç gün daha çalışmalıdır?

15. Tuz oranı %10 olan 20 litre tuzlu suya kaç litre su eklenirse karışımın tuz oranı %8 olur?

16. Reyhan Hanım, şapka örüp satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyor. Şapka modelleri için 30 TL ye bir dergi alıyor. Öreceği bir şapka için malzeme giderinin 5 TL olacağını hesaplayıp satış fiyatını 20 TL olarak belirliyor.

Bu şapkaların satışından en az 270 TL kâr etmek isteyen Reyhan Hanım en az kaç şapka satmalıdır?

17.Bir kakaolu sütün içindeki süt ve kakao miktarlarının oranını gösteren doğrusal grafik yanda verilmiştir. Bu kakaolu sütün 160 gramının içine 40 gram kakao ekleniyor. Yeni karışımın kakao oranı yüzde kaç olur?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

DEĞERLENDİRME SORULARI 1

1. A = (–∞, 9) ve B = [8, ∞)

olduğuna göre A – B aşağıdakilerden hangisidir?

2. I. Her irrasyonel sayı devirli ondalık gösterime dönüştürülebilir.

II. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesi ayrıktır.

III. Bütün rasyonel sayılar tam sayıdır.

IV. Bütün gerçek sayılar rasyonel sayıdır.

V. Bütüm tam sayılar irrasyonel sayıdır.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. 3x – 1 = 8 ve 2x + a = 10 denklemlerinin çözüm kümeleri aynı ise a aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

4. –3(–5 – 2x) ≥ –3(1 – 3x)

eşitsizliğinin doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesi kaç elemanlıdır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

 

5. Ix2 + 2x – 3I = Ix + 3I

denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 3 B) 2 C) 0 D) –1 E) –2

6. ax + 15y – b = 0

–2x + 3y – 1 = 0

denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a – b kaçtır?

A) –15 B) –5 C) 5 D) 15 E) 20

7.işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

8.denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) –3 B) –2 C) –1 D) 1 E) 2

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

Sıra Sizde

9.Yukarıdaki koordinat sisteminde çözüm kümesi pembe renkle boyanarak gösterilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

10.10. 2a3b dört basamaklı sayısı 9 ile kalansız bölünüyor ve 5 ile bölümünden 4 kalanını veriyor. Buna göre a nın alacağı değerler toplamı kaçtır?

A) 15 B) 13 C) 12 D) 11 E) 9

11. 24 litre zeytinyağı, 16 litre ayçiçek yağı ve 40 litre fındık yağı karıştırılmadan eşit hacimli şişelere hiç artmamak koşulu ile doldurulacaktır. En az kaç şişeye ihtiyaç vardır?

A) 7 B) 8 C) 10 D) 12 E) 13

12. Bir lokantaya giden Elif’in 20 TL si, Mert’in 15 TL si ve Mutlu’nun 25 TL si vardır. Bu üç arkadaş 48 TL lik hesabı paralarıyla doğru orantılı paylaşırsa Mutlu kaç TL öder?

A) 12 B) 15 C) 16 D) 20 E) 22

13. Şeker oranı %40 olan 70 gram şekerli su karışımına 27 gram şeker ve 28 gram saf su ekleniyor. Yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?

A) 52 B) 50 C) 48 D) 46 E) 44

14. A köyünden C köyüne gidecek olan bir araç B köyünden geçecektir. Bu araç

❖ A köyü ile B köyü arasındaki yolu saatte ortalama V km hızla 3 saatte alıyor.

❖ B köyü ile C köyü arasındaki yolu hızını saatte ortalama 30 km artırarak 2 saatte alıyor.

❖ Yolculuk süresince toplam 180 km yol alıyor.

Buna göre V kaçtır?

A) 18 B) 22 C) 24 D) 30 E) 34

15. Gökhan’ın çalışma hızı Murat’ın çalışma hızının 2 katı, Mesut’un çalışma hızının yarısıdır. Üçü birlikte bir işi 16 günde bitirebildiklerine göre aynı işi Mesut tek başına kaç günde bitirir?

A) 7 B) 14 C) 28 D) 56 E) 112

16. Şükrü ile annesinin yaşları toplamı 60 tır. Şükrü annesinin yaşına geldiğinde annesi 69 yaşında olacağına göre Şükrü’nün şimdiki yaşı kaçtır?

A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

DEĞERLENDİRME SORULARI 2

1.Aşağıdaki kümelerden hangisinin elemanları
irrasyonel sayıdır?

2.denkleminin çözüm kümesi {–1} olduğuna
göre a kaçtır?

A) –4 B) –3 C) 0 D) 3 E) 4

3. 5x – 1 ≤ 3x + 7

eşitsizliğinin gerçek sayılar kümesindeki çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–∞, –4)   B) (–∞, –4]   C) (–∞, 2)   D) (–∞, 4)   E) (–∞, 4]

4.denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

5. 5 + 2I2 – 2xI ≤ 13 eşitsizliğinin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (–1, 3)    B) [–1, 3)   C) [–1, 3]   D) (–1, 2]    E) [–1, 2]

6. Aşağıda verilen eşitsizlik sistemlerinden hangisinin çözümü boş kümedir?

A) y < x + 2

B) y < x + 2
y < x – 3 y > x – 3

C) 2y – x < 4

D) 2x – y < 10
y + 4x > 8 2x – y ≥ 6

E) y > x + 2
y < x – 3

7.ifadesinin değeri kaçtır?

A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

8.denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

DEĞERLENDİRME SORULARI 2

9. Dört basamaklı 5a4b sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 ve 4 ile bölümünden kalan 2 dir. Buna göre kaç farklı (a, b) sıralı ikilisi vardır?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

10. 452 sayısından hangi sayı çıkarılırsa elde edilen sayı 15, 25 ve 18 ile kalansız bölünür?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7

11.olduğuna göre a + b + c kaçtır?

A) 77 B) 70 C) 63 D) 56 E) 49

12. Bir galerici elindeki arabalardan birini %20 kârla, diğerini %10 zararla 45 000 er liraya satıyor.

Galericinin kâr-zarar durumu için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) 2500 TL kâr B) 1250 TL kâr C) 2500 TL zarar D) 1250 TL zarar E) Ne kâr ne zarar

13. Bir grup işçi bir işi 5 günde bitirebilmektedir. İşçi sayısı %25 artırılırsa aynı iş kaç günde biter?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14. Bir ilde aylık su tüketim faturası hesaplanırken aşağıdakiler faturaya yansıyor.

❖ Suyun birim fiyatı 4,5 TL dir.

❖ 1 m3 su fiyatına eşit olan bakım bedeli alınmaktadır.

❖ Su bedeli ile bakım bedeli toplamının %8 i oranında KDV alınmaktadır.

❖ 1,98 TL çevre tüketim vergisi alınmaktadır.

Buna göre aylık faturası 36 TL olan bir aile kaç metreküp su tüketmiştir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

15. Bir gruptaki 35 erkeğin %80 i, kadınların %60 ı İngilizce konuşabilmektedir. Bu grubun %74 ü İngilizce konuşabildiğine
göre gruptaki kadın sayısı kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 17

16. Serkan kütleleri 34 kg olan 40 tane kutuyu asansörle üst kata çıkaracaktır. Asansörün yük taşıma kapasitesi 400 kg ve Serkan’ın kütlesi 92 kg olduğuna göre Serkan en az kaç seferde kutuları üst kata taşır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

 

9.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.