MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 94-115 CEVAPLARI 2020-2021

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 94-115 CEVAPLARI 2020-2021

Bu yazımızda 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Gezegen Yayıncılık 3.Ünite Denklemler ve Eşitsizlikler Konusu cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 374 sayfa ve 5 üniteden oluşmaktadır.

Gezegen Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı Gezegen Yayınları 3.Ünite Denklemler ve Eşitsizlikler Sayfa 94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Aşağıdaki sayı doğrusu üzerine çizilen üçgenlerden yararlanarak √3 sayısının sayı doğrusu üzerindeki yerini bulunuz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Aşağıdaki eşitliklerde x, y, z, t sayılarını bulunuz.

a) 2√2 + √5 = x + 2 √2

b) 3 [√3 + (-1/3)] = (3 + y) + (-1/3)

c) 1/3+z= 0

ç) 3√5 + t = 3√5

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

(√2 + √3).√5 ve √2.√5 + √3.√5 işlemlerini yapıp sonuçlarını
karşılaştırınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. N: Doğal sayılar kümesi,

Z: Tam sayılar kümesi,

Q: Rasyonel sayılar kümesi,

Q’: İrrasyonel sayılar kümesi

olmak üzere aşağıda verilen sayıları yandaki kümelerin içine yerleştiriniz.

2. I. 1/3 sayısının gerçek sayılar kümesinde çarpma işlemine göre tersi 3 tür.

II. Q ∪ Q’ = R tir.

III. Gerçek sayılar kümesinde toplama işleminin etkisiz elemanı 1 dir.

IV. Q ∩ Q’ = ∅ tir.

V. Gerçek sayılar kümesinde çarpma işleminin yutan elemanı 0 dır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

3. √5 sayısını sayı doğrusunda gösteriniz.

4. Aşağıdaki sayıların çarpma işlemine göre tersini noktalı yerlere yazınız.

5. x ve y birer tam sayı olmak üzere (x – 2) .√3 + (y + 4) .√7 işleminin sonucu bir rasyonel sayıdır. Buna göre x + y ifadesinin değerini bulunuz.

6.sembolleri ile gösterilen her bir sayı kümesi için birer
eleman yazınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Beş basamaklı 29a8b sayısı 3 ile kalansız bölünüyor.
a + b nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Rakamları farklı dört basamaklı 97a6 sayısının 4 ile kalansız
bölünmesi için a nın alabileceği değerlerin toplamını bulunuz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Beş basamaklı 9763a sayısının 5 ile bölümünden kalan
3 ise a nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

a sayısı 3 ve 8 alabilir. 3×8 = 24.

Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 328a6 sayısı
8 ile kalansız bölündüğüne göre a nın alabileceği değerlerin
toplamı kaçtır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

232323 … 23 30 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

1m630 sayısı 11 ile kalansız bölündüğüne göre m kaçtır?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Dört basamaklı 2a7b sayısı 45 ile kalansız bölünüyor.
Buna göre a yerine kaç farklı sayı gelebilir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Yandaki bölme işleminde a ve b birer pozitif tam sayı olduğuna göre a nın en küçük değeri kaçtır?

2.Yandaki bölme işlemlerine göre A nın C türünden değerini bulunuz.

3. 25ab dört basamaklı sayısı, 9 ile kalansız bölünüyor. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

4. Beş basamaklı 3a25b sayısı 12 ile bölündüğüne göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

5. Aşağıdaki tabloda I. sütunda verilen ifadelerin doğru olabilmesi için a nın alabileceği değerler II. sütunda karışık olarak verilmiştir. Doğru eşleştirmeleri yapınız.

6. Dört basamaklı 3a8b sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 ve 3 ile bölümünden kalan 2 ise (a, b) ikililerinin kaç farklı değer alabileceğini bulunuz.

7. Dört basamaklı 2a7b sayısı 18 ile bölündüğüne göre a nın alabileceği değerlerin toplamını bulunuz.

8. Alptuğ, marketten birim fiyatı 11 TL olan bir üründen belli miktarda almıştır. Alptuğ yaptığı alışveriş için toplam 5a2 TL ödemiştir. Alptuğ bu üründen toplam kaç adet satın almıştır?

9. Dört basamaklı 8m7n sayısının 30 ile bölümünden kalan 17 olduğuna göre m + n nin alabileceği en büyük değeri bulunuz.

10. Beş basamaklı 922ab sayısının 15 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre (a, b) ikilisinin kaç farklı değer alabileceğini bulunuz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Aşağıdaki istenilen değerleri bulunuz.

a) EBOB(5, 15, 30)         b) EKOK(13, 17)

c) EBOB(8, 9)                ç) EKOK(25, 50, 75)

d) EBOB(40, 80, 120)    e) EKOK(10, 11)

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

16, 24, 32, 48 ve 64 sayılarının EKOK unu Excel programı
yardımıyla hesaplayınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. 400 sayısından en az hangi sayı çıkartılmalıdır ki kalan sayı 3, 5 ve 9 ile kalansız bölünsün?

2. EKOK(A, B) + EBOB(A, B) = 80 ve 3A = 5B olduğuna göre A + B kaçtır?

3. a, b sayıları aralarında asal pozitif tam sayılardır.

30/a + b = 18 ve EKOK(a, b) = 150 olduğuna göre a sayısını bulunuz.

4. Mehmet’in bisikletinin ön dişlisinin 48, arka dişlisinin 18 dişi vardır. Yandaki konumda iken hareket eden dişlilerin
tekrar aynı konuma gelmeleri için en az kaç tur dönmeleri gerekmektedir?

5. 350 ve 450 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı kaçtır?

6. a, b, c sayıları doğal sayı olmak üzere K = 3a + 2 = 5b + 2 = 7c + 2 olduğuna göre K nin en küçük değerini bulunuz.

7. Bir hastanede çalışan Melek, Nurşen ve Nevin sırası ile 3, 4 ve 5 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu üç kişi birlikte nöbete başladıktan kaç gün sonra 3. kez birlikte tekrar nöbet tutacaklardır?

8. Boyutları 6 cm, 8 cm ve 12 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak bir küp yapılmak isteniyor.
Bunun için en az kaç tane tuğla gerekir?

9. Yusuf yapacağı dolap için kullanacağı rafları hazırlayacaktır. 120 cm x 150 cm ebatındaki tahtadan parça artırmadan eşit büyüklükte en az kaç tane raf kesebilir?

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Aşağıda bir hastanedeki doktorların ilk nöbet günleri ve
kaç günde bir nöbet tutacakları verilmiştir.
Doktorların 38. nöbetlerini hangi gün tutacaklarını tabloda
ilgili yere yazınız.

9.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.