MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 210-269 CEVAPLARI 

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 210-269 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Gezegen Yayıncılık 4.Ünite Üçgenler Konusu sayfa 210-269 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 374 sayfa ve 5 üniteden oluşmaktadır.

Gezegen Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı Gezegen Yayınları 4.Ünite Üçgenler Sayfa 210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

Sıra Sizde

Bütünler açısının ölçüsü, tümler açısının ölçüsünün 5 katı olan açı kaç derecedir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

Sıra Sizde

Şekilde d1 ∩ d2 = {K} dir. Verilen açı ölçülerine göre x kaç derecedir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Sıra Sizde

Şekilde d1 // d2 ve d3 // d4 tür. Verilen ölçülere göre x + y kaç derecedir?

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

Sıra Sizde

Şekilde ABC üçgen ve K, B, C, L noktaları doğrusaldır. m(ÂBK) = 120° ve m(BAC) + m(ÂCl) = 200° olduğuna göre m(ACB) kaç derecedir?

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1. Tümler iki açıdan biri diğerinin 2 katından 15° eksiktir. Bu açıların ölçülerini bulunuz.

Büyük açı = 2x – 15
Küçük açı = x
2x – 15 + x = 90
3x – 15 = 90
3x = 105
x = 35
Büyük açı = 55
Küçük açı = 35
2. Ölçüleri x, y. z olan üç açı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
Ölçüleri x ve y olan açılar bütünler açılardır.
• Ölçüleri y ve z olan açılar tümler açılardır.
• x + z = 150° dir.
Buna göre x, y. z kaç derecedir?
x + y = 180°
x + z = 150°
y + z = 90°
2x + 2y + 2z = 420°
​x + y + z = 210°​​​​​​​
Yerine yazarsak
180 + z = 210 => z = 30°​​​​​​​
y + 30 = 90°​​​​​​​ => y = 60°​​​​​​​
x + 60 = 180 => x = 120°​​​​​​​
3. (x + 27°) dik açı olduğuna göre yandaki tabloda ölçüleri verilen açıların çeşidini ilgili kutucuklara yazınız

Dik açı 90⁰ ise x 63⁰ dür

2x + 30 = 2 . 63 + 30 = 156⁰ –> Geniş açı
3x – 9 = 3 . 63 – 9 = 180⁰ –> Doğru açı
x + 10 = 63 + 10 = 73⁰ –> Dar açı

4. [AB // [CD // [EF, m(BAE) = 40  m(DCE) = 160 olduğuna göre m(AEC) kaç derecedir?

5. olduğuna göre m(ADE) kaç derecedir?

6. olduğuna göre m(AFE) kaç derecedir?

7. olduğuna göre m(BAC) kaç derecedir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

Sıra Sizde

Bir ABC üçgeninde m(BAC) = 83° ve m(ABC) = 41° dir. Buna göre bu üçgenin kenar uzunluklarını sıralayınız.

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

Sıra Sizde

ABC üçgeninde D ∈ [AC], [AB]  [BC], m(BAC) = 50° ve m(BDC) = 70° dir [AD], [DC], [BD] ve [BC] nın uzunluklarını sıralayınız.

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.ABCDE çokgeninde [AB]  [BC], m(ACE) = 57°, m(AEC) = 59°, m(ECD) = 48° ve m(CDE) = 60° olduğuna göre çokgenin en uzun kenarı hangisidir?

2. ABC nde D ∈ [AC] ve [AB]  [BC] dir. | AB | = | BD |, m(ÂBÖ) = 48° olduğuna göre |AB|, |BC|, |DC|, |AD| uzunluklarını sıralayınız.

3. Şekilde [AD] ∩ [BC] = {E} dir. |AB| = 12cm, |AE| =8cm, |BE| = 10cm, |EC| =5cm, | ED | = 9 cm ve |CD | = 7 cm olduğuna göre ABE ve CDE üçgenlerinde ölçüsü en büyük olan açı hangisidir?

4. ABC eşkenar üçgeninde D ve E noktaları [BC] nın üzerindedir. m(BAD) = 10° ve m(EAC) = 20° olduğuna göre ADE nin kenar uzunluklarını sıralayınız.

5. ABC nde m(BAC) = 70° ve | AB | < | AC | olduğuna göre m(ABC) nün hangi aralıkta değer alacağını bulunuz.

6. ABC nde D e [BC] dır. nrı(ABC) = 50°, m(ACB) = 40° ve m(DAC) = 60° olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanları belirleyiniz.

I. |DC| > |AD|

II. |BD| > |AD|

III. |AC| > |DC|

IV. |BD| > |DC|

 

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

Sıra Sizde

3 cm, 4 cm, 5 cm uzunluğundaki üç çubuğu uc uca ekleyerek üçgen oluşturabilir misiniz?

4 – 3 < 5 < 4 + 3
5 – 4 < 3 < 9
5 – 3 < 4 < 8
Üçgen oluşturulabilir.

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

Sıra Sizde

1. Bir ABC nde m(BAC) > 90°, |AC| = 4 cm ve |BC| = 9 cm olduğuna göre |AB| nun santimetre cinsinden alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?

2. ABCD dörtgeninde [AC] ve [BD] köşegendir. |AB| = 4 cm, |AD| = 8 cm, |BC| = 3 cm ve |CD| = 9 cm olduğuna göre |AC| + |BD| nun santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

3. Çevresi 22 cm ve kenar uzunlukları birer tam sayı olan kaç farklı üçgen çizilebilir?

4. ABC üçgeninde |AB| = 6 cm, |AC| = 7 cm, |BD| = 5 cm, |DC| =3 cm, |BC| = (x – 2) cm ve x tam sayı olduğuna göre |BC| en fazla kaç santimetredir?

5. ABC nde |AB| = 6 cm, |AC| = 8 cm, |BC| = 12 cm, |AD| = x cm, |BD| = y cm ve |DC| = z cm olduğuna göre x + y + z en az kaç santimetredir?

6. ABC nde D ∈ [BC], [AB] ± [BC], |DC| = 4 cm ve |AD| = 6 cm olduğuna göre |AC| nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

Sıra Sizde

ABC ve DEC üçgenlerinde D e [AC], m(ÂCB) = m(DCE), m(BAC) = m(DEC),
|BC| = |DC| = 7 cm ve |EC| = 10 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?

7 / 7 = |AC| / 10
|AC| = 10

|AD| = 10 – 7 = 3

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı

Sıra Sizde

B, C, E doğrusal noktalar ABC ile DCE birer üçgendir.
|AB| = |CE|, |AC| = |CD|, |BC| = |DE|, m(DCE) = 60 ve m(ABC) = 50 olduğuna göre m(CDE) kaç derecedir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki üçgenlerde eş olan açı ve kenarlar gösterilmiştir. Bu üçgenler arasındaki eşliği ve eşlik kuralını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

2. PRS = KLM olduğuna göre aşağıda verilen ifadelerin yanlarındaki kutucuklara doğru olanlar için “D” yanlış olanlar için “Y” yazınız.

3. ABC ve BDE üçgenlerinde m(ABE) = m(CBD),|BD|=|BC|,
|AB|=|BE| dur. |AC|= (3x + 1) cm ve ve |ED|= (x + 4) cm olduğuna göre |ED| kaç santimetredir?

4. Şekilde ABC ve CDE üçgen, [AE] n [BD] = {C}, [ED] 1 [DC], |AB|=|AC|=|CE| ve |CD|= 2 cm olduğuna göre |BD| kaç santimetredir?

5. Şekilde [AD] 1 [BC],|AB|=|BD|,|AC|=|CD|, |AK|= (2x + 3) cm ve |KD|= (4x – 4) cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 255 Cevabı

Sıra Sizde

Yukarıdaki üçgenler arasında DEF ~ BAC bağıntısı vardır. [DH] 1 [EF], [BK] 1 [AC], |DH| = 2 cm, |BK| = 4 cm ve |DF| = 3 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?

Benzerli oranı 1/2 olduğundan

|BC| = 3 . 2 = 6 cm

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 256 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1- Aşağıda bazı açılarının ölçüleri veya kenar uzunlukları verilen üçgen çiftlerinin benzer olup olmadığını belirtiniz, benzer olan üçgenler arasındaki benzerlik eşlemesini ve kuralını noktalı yerlere yazınız.

2- Şekilde m(ABC) = m(EDC) olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

3- ABC üçgeninde [BA] ± [AC] ve [AD] 1 [BC] dır.
Buna göre aşağıda verilen benzerliklerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

 

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı

4- Şekilde [AE] n [BD] = {C},|AB|= 7 cm,|BC|= 3 cm, |AC|= 6 cm,|CD|= 5 cm ve |CE|= 10 cm olduğuna göre |DE| kaç santimetredir?

5- ABC üçgeninde D e [BC], m(BAD) = m(ACB),|BD|= 8 cm ve |DC|= 6 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?

6- ABC üçgeninde D e [AC], E e [BC],|AD|= 16 cm, |DC|= 2 cm, |BE|=5 cm, |EC|= 4 cm ve |DE|= 3 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?

7- ABC üçgeninde D e [AC], m(ABC) = m(ADB),|AB|=8 cm, |AD|= 4 cm, |BC|= 10 cm olduğuna göre |BD|+|DC| kaç santimetredir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevabı

Sıra Sizde

1- d4 ve d5 doğruları birbirine paralel olan d1, d2, d3 doğrularını kesmektedir. 3|AC| = 4|BD| ve |DF| = 6 cm olduğuna göre |CE| kaç santimetredir?

2- ABC üçgeninde [AB] // |EFJ, [DE] // [BC], |AD| = 9 cm, |DB| = 6 cm, |EC| = 4 cm ve |BF| = 12 cm olduğuna göre | FC | + |AE | kaç santimetredir?

3- ABC ve ACD nde [EK] // [BC], [KL] // [CD] dır. 2|AB| = 3|AE| ve |CD| = 6 cm olduğuna göre |Kl_| kaç santimetredir?

4- ABC üçgeninde m(BAN) = m(NAC), [NK| // [AB], |KC| = |KN| = 6 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı

Sıra Sizde

A noktasından E ye. B noktasından D ye doğrusal olarak hareket eden iki kişi C noktasında karşılaşıyor.  60 m ve |BE| = 120 m olduğuna göre |CK| kaç metredir?

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı

Sıra Sizde

25 cm uzunluğunda olan ve ışık geçirmeyen bir boru, bir duvar ile yerde bulunan bir ışık kaynağının arasına dik bir şekilde yerleştiriliyor. Borunun duvar ile arasındaki mesafe 3 m; ışık kaynağı ile arasındaki mesafe ise 1,5 m olduğuna göre oluşan gölgenin boyu kaç santimetredir?

9.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.