İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 9-14 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 9-14 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Studying Abroad Sayfa 9-14 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 80 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Studying Abroad cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  Studying Abroad Sayfa 9-10-11-12-13-14 Cevapları

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 9 Cevabı 

1.Fill in the missing wiht countries and nationalities of the famous people in the pictures below.

1. Aşağıdaki resimlerde ünlülerin eksik olan ülke ve milliyetlerini doldurunuz.

2 a) Find eight jobs in the puzzle.

a) Bulmacada sekiz iş bulun.

b) Fill in the blanks using the puzzle.

Bulmacayı kullanarak boşlukları doldurun.

3) Match the words with the pictures.Use a or an with the words.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin. a veya an kullanın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevabı

4.Read the dialogue and answer the questions.

Diyalogu oku ve soruları cevapla.

5.Match the halves to make sentences.

Cümleler oluşturmak için yarıları eşleştirin.

6.Read stataments and write true (T) or false (F).

İfadeleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

7.Choose the correct option.

Doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 11 Cevabı 

1.Put the words in the correct order using the verb to be  (am/is/are).

To be (am / is / are) fiilini kullanarak kelimeleri doğru sıraya koyun.

9 a) Read the information and answer the questions.

Bilgileri okuyun ve soruları cevaplayın.

b) Answer the questions about you.

Senin hakkındaki soruları yanıtla.

10.Look at the information in the chart about people’s personal betongings in their bags and complete the sentences. Use have got / haven’t got  or has got / hasn’t got.

İnsanların çantalarında bulunan kişisel  eşyalar hakkında çizelgede yer alan bilgilere bakın ve cümleleri tamamlayın. Sahip / sahip değil veya sahip / sahip değil kullanın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevabı 

1.Complete the sentences with the words from the box.

Kutudaki sözcüklerle cümleleri tamamlayın.

2.Complete the sentences to do the puzzle.

Bulmacayı yapmak için cümleleri tamamlayın.

3.Complete the dialogue with the suitable words or phrases.

Diyaloğu uygun kelime veya ifadelerle tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

4.Read the texts quickly and match the cities with the countries.

Metinleri hızlıca okuyun ve şehirleri ülkelerle eşleştirin.

5.Read the text again and answer the questions.

Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Read the statements and complete the sentences with necesarry information.

İfadeleri okuyun ve gerekli bilgilerle cümleleri tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

7.Fill in the gaps with the possesive adjectives (my-your-his-her-its-our-their).

Boşlukları olumlu sıfatlarla doldurun (benim-senin-onun-onun-bizim-onların).

8.Look at the map. Give the directions.

Haritaya bak. Talimatları verin.

9.Complete the text with the correct to ms of the verb to be (am/is/ are).

Metni olmak fiilinin doğru terimleriyle tamamlayın (am / is / are).

10.Introduce your best friend writing a paragraph as in exercise 9.

En iyi arkadaşınızı egzersiz 9’daki gibi bir paragraf yazarak tanıştırın.

 

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.