İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 15-22 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 15-22 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf Teenwise İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite MY ENVIRONMENT  Sayfa 15-22 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 80 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite MY ENVIRONMENT cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce Teenwise 9.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite My Envıronment Sayfa 15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

1.Complete the sentences to do puzzle.

1. Bulmaca yapmak için cümleleri tamamlayın.

2.Fill in the gaps with the given words.

2. Boşlukları verilen kelimelerle doldurun.

3.Choose the correct option.

3. Doğru seçeneği seçin.

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 16 Cevabı

4.Read the text and tick the true statements.

4. Metni okuyun ve doğru ifadeleri işaretleyin.

5.Answer the questions.

5. Soruları cevaplayın.

6.Write the words in the correct columns.

6. Kelimeleri doğru sütunlara yazın.

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

7.Look at the picture and complete the blanks with the correct prepositions.

7. Resme bakın ve boşlukları doğru edatlarla tamamlayın.

8.Choose the correct words.

8. Doğru kelimeleri seçin.

9.Write positive and negative sentences with there is /there are / there isn’t / there aren’t.

9. Var / var / yok / yok ile olumlu ve olumsuz cümleler yazın.

10.Look at the picture of he kitchen.Ask and answer the questions.

10.Mutfak resmine bakın, soruları sorun ve cevaplayın.

11.Write the plural forms of the words.

11. Kelimelerin çoğul hallerini yazın.

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

1.Read the sentences below and find the correct words in the puzzle to complete them.

1. Aşağıdaki cümleleri okuyun ve bunları tamamlamak için bulmacadaki doğru kelimeleri bulun.

2.Match the adjectives with their opposites.

2. Sıfatları zıtlarıyla eşleştirin.

3.Choose the correct adjective.

3. Doğru sıfatı seçin.

4.Where are they? Choose the correct option.

4. Neredeler? Doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

5.Read the text and answer the questions.

5. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Read the sentences and write true (T) or false (F).

6. Cümleleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

7.Write the words under the correct column.

7. Kelimeleri doğru sütunun altına yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

8.Fill in the gaps with the correct object pronouns.

8. Boşlukları doğru nesne zamirleriyle doldurun.

9.Put the words in the correct order and make sentences.

9. Kelimeleri doğru sıraya koyun ve cümleler kurun.

10.Fill in the blanks with his, that , these or those.

10. Boşlukları onun, şunun, şunun veya şunlarla doldurun.

11.Match the halves to make meaningful sentences.

11. Anlamlı cümleler kurmak için yarıları eşleştirin.

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

A.Write the numbers.

A. Numaraları yazın.

B.Read the sentences in the box and solve the family puzzle.

B. Kutudaki cümleleri okuyun ve aile bulmacasını çözün.

C.Fill in the blanks with a or an.

C. Boşlukları a veya an ile doldurun.

D.Circle the correct option to complete the dialogue.

D. Diyaloğu tamamlamak için doğru seçeneği daire içine alın.

E.Circle the correct option.

E. Doğru seçeneği daire içine alın.

F.Choose the correct option.

F. Doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

G.Choose the correct response.

G. Doğru yanıtı seçin.

H.Read the statements and match them with the functions of “s”.

H. İfadeleri okuyun ve bunları “s” işleviyle eşleştirin.

I.Complete the sentences with me, you, her , him ,us, it, and them.

I. Cümleleri benimle, senle, onunla, onunla, bizimle, onunla ve onlarla tamamla.

J.Look at the picture and make sentences using prepositions of place as in the example.

J. Resme bakın ve örnekteki gibi yer edatlarını kullanarak cümleler kurun.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.