İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 23-28 CEVABI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 23-28 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf Teenwise İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 23-24-25-26-27-28 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 80 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite MY ENVIRONMENT cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce Teenwise 9.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 23-24-25-26-27-28 Cevapları

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

1- Match the movie types in the box with their comments below. One is extra. 

(Kutudaki film türlerini aşağıdaki yorumlarıyla eşleştirin. Biri ekstra.)

2- Circle the correct option.

 (Doğru seçeneği daire içine alın.)

3- Fill in the sentences with the correct words / phrases below. 

(Aşağıdaki cümleleri doğru kelime/kelimelerle doldurunuz.)

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

4 – Look at the superheroes below. Which one is Dr. Strange?

 (Aşağıdaki süper kahramanlara bakın. Hangisi Dr. Strange?)

5- Read the title and guess the type of the movie. 

(Başlığı okuyun ve filmin türünü tahmin edin.)

6- Read the blog again and write True (T) or False (F). 

(Blogu tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.)

7- Use the correct forms of the verbs in the box to complete the summary of Dr. Strange. 

(Dr. Strange’in özetini tamamlamak için kutudaki fiillerin doğru biçimlerini kullanın.).

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

8- Complete the sentences with the correct words below. 

(Aşağıdaki cümleleri doğru kelimelerle tamamlayınız.)

9- Match the questions with the correct answers.

 (Soruları doğru cevaplarla eşleştirin.)

10- Complete the dialogue using the sentences in the box. 

(Kutudaki cümleleri kullanarak diyaloğu tamamlayın.)

11- Complete the paragraph with the correct forms of the verbs in brackets. 

(Paragrafı, parantez içindeki fiillerin doğru biçimleriyle tamamlayın.)

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

1- Look at the headings below and write hobbies from the box under each heading. You can add more.

 (Aşağıdaki başlıklara bakın ve her başlığın altındaki kutudan hobilerinizi yazın. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.)

2- Now read the information about the people and find their favourite hobbies. Use the box in exercise.

(Şimdi insanlar hakkındaki bilgileri okuyun ve en sevdikleri hobileri bulun. Kutuyu egzersizde kullanın)

3- Read and complete the text using the correct words / phrases from the box.

 (Kutudan doğru kelimeleri / cümleleri kullanarak metni okuyun ve tamamlayın.)

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

4- Match the hobbies with the pictures. 

(Hobileri resimlerle eşleştirin.)

5- Read the text and answer the following questions.

 (Metni okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.)

6- Match the words with their closest meanings.

 (Kelimeleri en yakın anlamlarıyla eşleştirin.).

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

7- Complete the texts using the correct form of the given verbs.

 (Verilen fiillerin doğru formunu kullanarak metinleri tamamlayın.)

8- Read the dialogue and fill in the gaps with the questions below. 

(Diyaloğu okuyun ve aşağıdaki sorularla boşlukları doldurun.)

9- Answer these questions. 

(Bu soruları cevapla.)

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.