İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 29-36 CEVABI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 29-36 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf Teenwise İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 29-30-31-32-33-34-35-36 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 80 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite MY ENVIRONMENT cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce Teenwise 9.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 29-30-31-32-33-34-35-36 Cevapları

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

1.Find ten georaphical words in the wordsquare and categorize them in the correct column.

2.Fill in the blanks using the words below. One is extra.

3.Match the words below to make collocations.

4. Read the statements below and use the collocations in exercise 3 to define them.

1.Kelimeler karesinde on coğrafi kelime bulun ve bunları doğru sütunda sınıflandırın.

2. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak boşlukları doldurunuz. Biri ekstra.

3. Eşdizimlilik oluşturmak için aşağıdaki kelimeleri eşleştirin.

4. Aşağıdaki ifadeleri okuyun ve bunları tanımlamak için 3. alıştırmadaki eşdizimleri kullanın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

5.Read Robbie’s e-mail from a summer camp. Match a-c with the parts of his e-mail.

5. Bir yaz kampından Robbie’nin e-postasını okuyun. A-c’yi e-postasının bölümleriyle eşleştirin.

6.Fill in the blanks with the time expressions in the box. One is extra.

6.Boşlukları kutudaki zaman ifadeleriyle doldurun. Biri ekstra.

7.Read his e-mail again and write true (T) or false (F).

7.Bu e-postayı tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

8.Fill in the blanks using ‘am not, isn’t, aren’t, don’t or doesn’t.

8.Boşlukları ‘ben, değil, değil, değil, yok veya yok’ kullanarak doldurun.

9.Fill in the blanks using the correct forms of the verbs below. One is extra.

9. Aşağıdaki fiillerin doğru biçimlerini kullanarak boşlukları doldurunuz. Biri ekstra. 

10.Put the words in the correct  order and write the sentences.

10.Kelimeleri doğru sıraya koyun ve cümleleri yazın.

11. Answer the questions about yourself. Use adverbs of frequency. How often do you …

11. Kendinizle ilgili soruları yanıtlayın. Sıklık zarflarını kullanın. Ne sıklıkla yaparsın …

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

1.Complete the sentences with the jobs.

1. Cümleleri işlerle tamamlayın.

2.Match the pictures with the words.

2.Resimleri kelimelerle eşleştirin.

3.Complete the text using the correct forms of the verbs in exercise 2.

3.Alıştırma 2’deki fiillerin doğru biçimlerini kullanarak metni tamamlayın.

4. Complete the sentences with the correct words.

4. Cümleleri doğru kelimelerle tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

5.Read the text quickly. What is it about?

5. Metni hızlı bir şekilde okuyun. Neyle ilgili?

6.Choose the correct option.

6 doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

7.Complete the sentences below with can or can’t using the information in the chart.

8.Write questions and answers with can.

9.Write the adverbs.

10.Choose the correct adjective or adverb from to complete the sentences.

11. Write meaningful sentences. Use can and an adverb in the example.

7. Aşağıdaki cümleleri çizelgedeki bilgileri kullanarak can veya can’t ile tamamlayınız.

8. Can ile soru cevap yazın.

9. Zarfları yazın.

10.Cümleleri tamamlamak için doğru sıfatı veya zarfı seçin.

11. Anlamlı cümleler yazın. Örnekte can ve bir zarf kullanın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

A.Choose the correct option.

B. Fill in the blanks using the correct words from the box.

C. Match the halves to make meaningful sentences.

D. Choose the correct options.

E. Put the words in the correct order. 

A.Doğru seçeneği seçin.

B. Kutudan doğru kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun.

C. Anlamlı cümleler oluşturmak için yarımları eşleştirin.

D. Doğru seçenekleri seçin.

E. Kelimeleri doğru sıraya koyun.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

F. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets.

G. Make questions using the prompts as in the example.

H. Match the questions with the answers.

I. Put the lines in the correct order to make a dialogue.

J. Rewrite the sentences as in the example.

F. Boşlukları parantez içindeki fiillerin doğru biçimiyle doldurun.

G. Örnekte olduğu gibi komutları kullanarak sorular yapın.

H. Soruları cevaplarla eşleştirin.

I. Diyalog oluşturmak için satırları doğru sıraya koyun.

J. Cümleleri örnekteki gibi yeniden yazın.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.