İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 14-24 CEVAPLARI 

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 14-24 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022  9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 14-24 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 142 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Studying Abroad cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  Studying Abroad Sayfa 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı (2021-2022)

1.Look at the map and write the names of the countries under the flags.

1. Haritaya bakın ve bayrakların altına ülkelerin isimlerini yazın.

2.Look at the picture.Today is the first day of the Florence International Art Course ın Italy. Read the greetings and the names of the students. Guess their countries and nationalities.

2. Resme bakın: Bugün İtalya’daki Uluslararası Floransa Sanat Kursu’nun ilk günü. Öğrencilerin selamlarını ve isimlerini okuyun. Ülkelerini ve milletlerini tahmin edin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı (2021-2022)

3. Listen to Fabio Peraldo meeting his students. Tick the phrases you hear.

3. Fabio Peraldo’nun öğrencileriyle tanışmasını dinleyin. Duyduğunuz cümleleri işaretleyin.

4.Listen to the dialogue again and write true (T) or false (F)

4. Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

5.Listen again.Fill in the chart with the necessary information.

5. Tekrar dinleyin ve gerekli bilgilerle tabloyu doldurun.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı (2021-2022)

1.Ammon is an Egyptian student in a language school in Oxford.Look at the picture and write what Ammon has got in his bag.

1.Ammon, Oxford’da bir dil okulunda okuyan Mısırlı bir öğrencidir. Resme bakın ve Ammon’un çantasına ne koyduğunu yazın.

2.Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions about the things in your bags.

2. Çiftler halinde çalışın. Sırayla çantanızdaki eşyalarla ilgili soruları sorup yanıtlayın.

3.Match the pictures with the jobs. Make sentences as in the example.

3. Resimleri işlerle eşleştirin. Örnekteki gibi cümleler kurunuz.

4.Guess the meaning of the words in bold and choose the correct option.

4. Kalın yazılmış kelimelerin anlamını tahmin edin ve doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı (2021-2022)

5.Read the bubbles and the statements. Find the people and write their names.

5. Baloncukları ve ifadeleri okuyun. İnsanları bulun ve isimlerini yazın.

6.Answer the questions.

6. Soruları cevaplayın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı (2021-2022)

7.Look at Jacob’s ID card and fill in the other one with your personal information.

7. Jacob’ın kimlik kartına bakın ve diğerini kişisel bilgilerinizle doldurun.

8.Look at the example below. Write about yourself. Use the information in your ID card.

8. Aşağıdaki örneğe bakın. Kendin hakkında yaz. Kimlik kartınızdaki bilgileri kullanın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı (2021-2022)

Answer the questions.

Soruları cevaplayın.

1.What does Melda do?

1. Melda ne yapar?

2.Why are the first days in Switzerland difficult for her?

2. İsviçre’deki ilk günleri onun için neden zor?

3. Do you think her life is interesting?

3. Onun hayatının ilginç olduğunu düşünüyor musunuz?

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı (2021-2022)

1.find the pairs in the word box and complete the cart.

1. kelime kutusundaki çiftleri bulun ve sepeti tamamlayın.

2.Listen to the dialogue and label Defne’s family members in the photo.

2. Diyaloğu dinleyin ve fotoğrafta Defne’nin aile üyelerini etiketleyin.

3.Listen again and answer the questions about Defne’s family.

3. Tekrar dinleyin ve Defne’nin ailesiyle ilgili soruları cevaplayın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı (2021-2022)

4. Take a photo of your on family and talk about your family members.

4. Ailenizde bir fotoğrafını çekin ve aile üyeleriniz hakkında konuşun.

5.Read the sentences and match them with the signs.

5. Cümleleri okuyun ve işaretlerle eşleştirin.

6.Listen to the dialogue. Follow the directions and draw a line from Tom to Eva’s house.

6. Diyaloğu dinleyin. Talimatları izleyin ve Tom’dan Eva’nın evine bir çizgi çizin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı (2021-2022)

1a. Write the names of the cities under the correct photos.

1 a. Şehirlerin adlarını doğru fotoğrafların altına yazın.

b.Now match the cities above with the countries.

b. Şimdi yukarıdaki şehirleri ülkelerle eşleştirin.

2.Read the e-mail and answer the questions.

2. E-postayı okuyun ve soruları cevaplayın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

3.Read the e-mail again.Match the pictures with the paragraphs.

3. E-postayı tekrar okuyun Resimleri paragraflarla eşleştirin.

4.Read the statements and write and true (T) or false (F).

4. İfadeleri okuyun ve yazın ve doğru (T) veya yanlış (F).

5.Circle the correct option.

5. Doğru seçeneği daire içine alın.

 

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

7.Read the e-mail and fill in the gaps with the words in the box.

7 E-postayı okuyun ve kutudaki kelimelerle boşlukları doldurun.

8- Imagine an exchange student is coming to stay in your house. Write an e-mail to him / her and describe your hometown.

8- Evinize bir değişim öğrencisinin geldiğini düşünün. Ona bir e-posta yazın ve memleketinizi tanımlayın.

9.SINIF PASİFİK ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

13 Replies to “9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 14-24 CEVAPLARI 

  1. Çok teşekkür ederim Türkçe açıklamalarını yazmanız da güzel olmuş.

    1. Güzel yorumunuz için biz teşekkür ederiz sitemiz sürekli güncelleniyor.

  2. Yanlış kitap bizim kullandığımız kitap bu değil ben 9.sınıf da okuyorum ama kitap bu değil arkadaşlarımın kitabı da bu değil siz yanlış kitabı cevaplamışsınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.