İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 26-36 CEVAPLARI 

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 26-36 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Sayfa 26-36 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 142 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite MY ENVIRONMENT (Çevre) cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite  Studying Abroad Sayfa 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Label the parts of the house on the picture .

Evin bölümlerini resmin üzerine etiketleyin.

bathroom – banyo                   kitchen – mutfak 

garden – bahçe                       bedroom – yatak odası

living room – oturma odası    study room – çalışma odası

garege – garaj                          balcony-balkon .

Complete the word map with the missing words from the box.

Kelime haritasını kutudaki eksik kelimelerle tamamlayın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

3.Listen to Andy and Sue talking about their rooms.Label the pictures with their names.

Andy ve Sue’nun odaları hakkında konuşmalarını dinleyin. Resimleri isimleriyle etiketleyin.

4.Listen to the dialogue again. Write true (T) or false (F).

Diyaloğu tekrar dinleyin. Doğru (T) veya yanlış (F) yaz.

5.Tick the true statements for you.

Sizin için doğru ifadeleri işaretleyin.

6.Work in pairs. Ask and answer questions about your rooms as in the example below.

İkili çalışın. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi odalarınız hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

7.Work ın groups. Bring a photo of your room and compare.

Gruplarla çalışın. Odanızın bir fotoğrafını getirin ve karşılaştırın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

1.Write the words under the correct pictures.

1. Kelimeleri doğru resimlerin altına yazın.

next to – bitişik yanında     between – arasında  

under – altında                      ın front of -önünde

behind –arkasında               in – içinde

near –yakınında                  on –üzerinde

2.Work in pairs. Look at the picture below. Ask and answer the questions as in the example.

2. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki resme bakın. Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın.

Where is the cupboard ? It’s near the armchair.

Dolap nerede? Koltuğun yanında.

Where is the lamp ? It’s between the window and the sofa.

Lamba nerede ? Pencere ve kanepe arasında.

Where is armchair ? It’s near the coffee table.

Koltuk nerede? Sehpanın yanında.

Where are the flowers? They’re in the vase

Çiçekler nerede? Vazonun içindeler

Where is the vase ? It’s on the coffee table.

Vazo nerede? Sehpanın üzerinde.

Where are the cushions? they are on the sofa

Minderler nerede? kanepede oturuyorlar.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

3.Read the text about William’s room and complete the sketch of it.

3. William’ın odası hakkındaki metni okuyun ve taslağını tamamlayın.

4.Read the text again and complete the sentences.

4. Metni tekrar okuyun ve cümleleri tamamlayın.

5.Read again. Choose the correct option.

5. Tekrar okuyun. Doğru seçeneği seçin.

6.Look at Liya’s room below and tell the differences between William’s room and here.

6. Aşağıdaki Liya’nın odasına bakın ve William’ın odası ile  arasındaki farkları anlatın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

7a. Read the e-mail, put the paragraphs (A-C) in the correct order.

E-postayı okuyun, paragrafları (A-C) doğru sıraya koyun.

b.Write an e-mail to your e-pal describing our house / flat. Use the e-mail in exercise 7a as a model.

b. E-arkadaşınıza evimizi / dairemizi anlatan bir e-posta yazın. E-postayı egzersiz 7a’da bir model olarak kullanın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Answer the questions.

Soruları cevaplayın.

1.What is a futon?

1. Futon nedir?

2.Who has got a colourful room?

2. Kimin renkli odası var?

3.Why is the white colour popular in Sweden?

3. Beyaz renk İsveç’te neden popüler?

4.Which room is your favourite? Why?

4.En sevdiğin oda hangisi? Niçin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

1.Match the words with the pictures.

1. Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

1.pharmacy – eczane

2. library – kütüphane 

3. theatre – tiyatro 

4.supermarket  – süper market 

5. bank – banka

6.hospital – hastane

7. museum – müze

8.shopping mall – Alışveriş Merkezi

9. cafe – cafe 

10. leisure centre- eğlence merkezi

2.Complete the sentences with the correct places.

2. Cümleleri doğru kelimelerle tamamlayın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

3.Listen to Laurs and Susan talking about Susan’s neighbourhood in Leeds. Choose the correct options.

3. Laurs ve Susan’ın Susan’ın Leeds’teki mahallesi hakkında konuşmalarını dinleyin. Doğru seçenekleri seçin.

4.Listen to the dialogue again. Tick the correct boxes.

4. Diyaloğu tekrar dinleyin. Doğru kutuları işaretleyin.

5.Listen again and label the places in the picture.

5. Tekrar dinleyin ve resimdeki yerleri etiketleyin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

1.Look at the cities. Compare Tokyo and Vienna as in the example below.

1. Şehirlere bakın. Tokyo ve Viyana’yı aşağıdaki örnekteki gibi karşılaştırın.

2.Read the e-mail. Answer the questions.

2. E-postayı okuyun. Soruları cevapla.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

3.Read the e-mail again and write true (T) or false (F).

3. E-postayı tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

4.Choose the correct option and complete the sentences.

4. Doğru seçeneği seçin ve cümleleri tamamlayın.

5.Make sentences comparing Leeds and Siena.

5. Leeds ve Siena’yı karşılaştıran cümleler kurun.

6.Look at Susan’s neighbourhood in Siena. Write a paragraph to describe it.

6. Susan’ın Siena’daki mahallesine bakın. Açıklamak için bir paragraf yazın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

7.Look at the pictures below and read the information about the two cities. Then fill in the missing parts of the chart comparing the two cities below.

7. Aşağıdaki resimlere bakın ve iki şehir hakkındaki bilgileri okuyun. Ardından aşağıdaki iki şehri karşılaştırarak grafiğin eksik kısımlarını doldurun.

9.SINIF PASİFİK ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 26-36 CEVAPLARI 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir