İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 50-60 CEVAPLARI 

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 50-60 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 50-60 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 142 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite Human In Nature cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite  Human In Nature Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

1.a.Label the picture with the given words.

1. a. Resmi verilen kelimelerle eşleştirin.

b.Fill in the blanks with the geographical features above.

b. Yukarıdaki coğrafi özellikler ile boşlukları doldurun.

2.Listen to a quiz show on TV.Maggle and Albert are answering questions about tribal people.Tick the names of the tribes you hear.

2. TV’de bir bilgi yarışması programı dinleyin, Maggle ve Albert kabile insanları hakkındaki soruları cevaplıyorlar. Duyduğunuz kabilelerin isimlerini seçin.

3.Listen to the quiz show again and circle the correct option.

3. Test gösterisini tekrar dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

4.Listen again and fill in the chart about the tribal  people.

4. Tekrar dinleyin ve kabile halkıyla ilgili tabloyu doldurun.

5.Work in pairs.Ask the questions to interview your partner about his/her daily activities.Put the words in correct order.You may ask follow-up questions to get more detalls.Note the answers.Take turns.

5. Çiftler halinde çalışın, partnerinize günlük aktiviteleri hakkında röportaj yapmak için soruları sorun, kelimeleri doğru sıraya koyun. Daha fazla detaya ulaşmak için takip soruları sorabilirsiniz. Cevapları not edin.

1.What time do you get up on weekdays?

2.Do you have breakfast every morning.

3.How do you go to school?

4.When do you check your e-mails?

5.Do you do your homework every day?

6.How often do you brush your teeth?

1. Hafta içi kaçta kalkarsınız?

2. Her sabah kahvaltı yapıyor musunuz?

3. Okula nasıl gidiyorsunuz?

4. E-postalarınızı ne zaman kontrol ediyorsunuz?

5. Ödevinizi her gün yapıyor musunuz?

6. Ne sıklıkla dişlerinizi fırçalarsınız?

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

1.Match the pictures with the natural  disasters.

1. Resimleri doğal afetlerle eşleştirin.

2.Read  the definitions and fill in the blanks using the words in exercise 1.

2. Egzersiz 1’deki kelimeleri kullanarak tanımları okuyun ve boşlukları doldurun.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

3.Read the interviews and answer the questions.

3. Görüşmeleri okuyun ve soruları cevaplayın.

4.Read the interviews again and write true (T) or false (F).

4. Röportajları tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

5.Find the highlighted word groups in the interviews and circle the correct option.

5. Görüşmelerde vurgulanan kelime gruplarını bulun ve doğru seçeneği daire içine alın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

6.Work in pairs.Talk about the interviews ideas.

6. İkişer ikişer çalışın ve görüşme fikirleri hakkında konuşun.

7.Read  the paragraph and match.

7. Paragrafı okuyun ve eşleştirin.

8.Write a paragraph about love for nature.Use the paragraph in exercise 7.ss an example.

8. Doğa sevgisi hakkında bir paragraf yazın. Egzersizdeki paragrafı kullanın 7. Bir örnek verin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

1.a.Fill in the blanks with the words in the box.

1.a. Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun.

b.Match the pictures with the jobs below.

b. Resimleri aşağıdaki işlerle eşleştirin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

3.Listen to three ads on the radio.Number the jobs in the pictures as you hear.

3. Radyoda üç reklam dinleyin. Resimlerdeki işleri duyduğunuz kadar numaralandırın.

4.a.Listen again and fill in the missing parts with the words as you hear.

4.a. Tekrar dinleyin ve duyduğunuzda eksik kısımları kelimelerle doldurun.

b.Choose the best option to describe the types of the jobs.

b. İş türlerini tanımlamak için en iyi seçeneği seçin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

1.Look at the pictures of the people and match them with the sentences.

1. İnsanların resimlerine bakın ve onları cümlelerle eşleştirin.

2.Work in pairs.Imagine you are going on a camp.Talk about the things you can / can’t do.

2. İkili çalışın, bir kampa gittiğinizi hayal edin. Yapabileceğiniz / yapamayacağınız şeyler hakkında konuşun.

3.Work in pairs. Look at the photos of Hasan Söylemez , an explorer İn Africa.Answer the following questions.

3. Çiftler halinde çalışın. Afrika’da kaşif Hasan Söylemez’in fotoğraflarına bakın, aşağıdaki soruları cevaplayın.

4.Read the text about Hasan Söylemez. What can he do? Tick his abilities.

4. Hasan Söylemez ile ilgili metni okuyun. O ne yapabilir? Yeteneklerini işaretleyin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

5.a.Read the text again and match the paragraphs (A-F) with the questions (1-7).There is one extra.

5. a. Metni tekrar okuyun ve paragrafları (A-F) sorularla (1-7) eşleştirin. Bir tane fazladan var.

6.Read again.Match the higglighted words with their definitions.

6. Tekrar okuyun. Ön plana çıkan kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

Do you know any other explorers?Talk about their.

Başka kaşifler tanıyor musunuz? Onların hakkında konuşun.

8.Search an exploler on the Net and write an article for a magazine called. An Explorer’s Diary.Write three paragraphs.Using the questions below.

8. İnternette bir kaşif arayın ve adlı bir dergi için bir makale yazın. Bir Kaşifin Günlüğü Aşağıdaki soruları kullanarak üç paragraf yazın.

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

One Reply to “9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 50-60 CEVAPLARI 

  1. Bisey dışında mükemmel bazi yerlerde öğrenci lerin görüşleri istenio kendinize göre yapsanız mükemmel olur onun dışında cok güzel emek var teşekkür ederiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.