İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 61-72 CEVAPLARI 

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 61-72 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 61-72 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 142 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite  Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

LISTENING & SPEAKING

1.Look at the picture and complete the descriptions with the correct names.

(Resme bakın ve açıklamaları doğru adlarla tamamlayın.)

1.Lydia is slim and tall.

2.Jim is middle-aged.

3.Ethan is a teenager.

4.Emma is short and plump.

5.Mia is of medium build.

6.Bruce is old.

2.Describe your friends using the words in exercise.

(Egzersizdeki kelimeleri kullanarak arkadaşlarınızı tanımlayın.)

3.Look at the pictures again in exercise 1 and compare the people.

(1. egzersizde resimlere tekrar bakın ve insanları karşılaştırın.)

4.Choose the correct option that explain the words in bold.

(Kelimeleri kalın harflerle açıklayan doğru seçeneği seçin.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

5.Listen to Sara and Anita talking about the inspirational characters in the photo.

(Sara ve Anita’nın fotoğraftaki ilham verici karakterlerden bahsetmesini dinle.)

Hazel Taylor – 3

Steve Jones – 2

Barbara Benson – 4

Sam Harker – 1

6.Listen to the dialogue again. Fill in the blanks with the correct names.

(Diyaloğu tekrar dinleyin. Boşlukları doğru adlarla doldurun.)

7.Look at the two pictures to find the differences. Then compare them using these verbs. 

(Farklılıkları bulmak için iki resme bakın. Sonra bunları bu fiilleri kullanarak karşılaştırın.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

1.Tick the correct option for you.

(Sizin için doğru seçeneği işaretleyin.)

2.Work in pairs. Why do you use social media? Share your opinions. 

(Çiftler halinde çalışın. Neden sosyal medya kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşın.)

3.Read the fan messages on Brad Fox’s social media account. Guess the meaning of the bold words and choose the correct options.

(Brad Fox’un sosyal medya hesabındaki hayran mesajlarını okuyun. Cesur kelimelerin anlamını tahmin edin ve doğru seçenekleri seçin.)

1-a * 2-a * 3-a * 4-a * 5-b * 6-b 

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

4.Read the messages again.What good quallitles does Brad Fox have. 

(Mesajları tekrar okuyun. Brad Fox’un ne kadar iyi nitelikleri var.)

4.He makes his music. He has a good voice. He is a positive man.

5.Read again and write true (T) or false (F).

(Tekrar okuyun ve true (T) veya false (F) yazın.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

6.a. Work in pairs. Describe your inspiring characters as in the example.

(Çiftler halinde çalışın. İlham verici karakterlerinizi örnekteki gibi açıklayın.)

b.Walk around the class and learn about your friend’s inspiring Turkish characters. Take notes.

(Sınıfta dolaşın ve arkadaşınızın ilham verici Türkçe karakterleri hakkında bilgi edinin. Not almak.)

7.Write a short paragraph to describe a Turkısh person who inspires you the most.

(Size en fazla ilham veren bir Türk kişiyi tanımlamak için kısa bir paragraf yazın).

She was also the world’s first female combat pilot.

Gökçen was also the adopted daughter of Atatürk.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

WISE UP

Answer the question

(Soruları cevaplayın)

1.The hours Nicole Kidman.

2.La Mome Marion Cotillard.

3.The Dark Knight Heath Ledger.

4.The Iron Merly Streep.

5.Cloud Atlas Jim Sturgess.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

LISTENING & SPEAKING

1.Read the situations and decide what you say.

(Durumları okuyun ve söylediklerinize karar verin.)

1-c * 2-c * 3-a * 4-b

2.Group the words under the correct emojie.

(Kelimeleri doğru emojiler altında gruplayın.)

genereous / polite / sincere / outgoing / patient / modest / reliable / helpfull.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

3.Choose the correct option that explain the words in bold.

(Kelimeleri kalın harflerle açıklayan doğru seçeneği seçin.)

1-a * 2-b * 3-a * 4-b * 5-a

4.Listen to Kate and Jake talking about their favourite actore. Circle the correct option.

(Kate ve Jake’in favori aktörleri hakkında konuşurken dinleyin. Doğru seçeneği daire içine alın.)

1-Kate / 2-bad / 3-knows / 4-isn’t / 5.Daniel

5.Listen to the dialogue again.What is Arvin Bradley like? Tick the quallities.

(Diyologu yeniden dinleyin.Arvin Bradley’in nitelikleri nasıl?Niteliklerini işaretleyin).

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

READING & WRITING

1.a. Group the clothes under the correct headings.

(Giysileri doğru başlıklar altında toplayın.)

b.Work in pairs. Ask and answer as in the example.

(Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi sor ve cevapla.)

2.a.Look at the photos of the people and match them with their jobs.

2.a Fotoğraflara bakın ve onların meslekleriyle eşleştirin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

3.Ted prepared a poster about his inspiring character. Norah Jones about her and write true (T) or false (F).

(Ted ilham verici karakteri hakkında bir poster hazırladı. Norah Jones onun hakkında ve doğru (T) veya yanlış (F) yaz.)

4.Read about Norah Jones and fill in the chart.

(Norah Jones hakkında bilgi edinin ve tabloyu doldurun.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

a.Work in pairs and talk about the inspiring people in Turkish history. Compare their characteristics (appearence and personality) as in the example.

(Çiftler halinde çalışın ve Türk tarihindeki ilham verici insanlar hakkında konuşun. Özelliklerini (görünüş ve kişilik) örnekte olduğu gibi karşılaştırın.)

b.Now, write your opinions in a paragraph to compare the inepirational people you have talked about.

(Şimdi, konuştuğunuz aciz insanları karşılaştırmak için fikirlerinizi bir paragrafa yazın.)

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 61-72 CEVAPLARI 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.