İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 74-83 CEVAPLARI 

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 74-83 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite Sayfa 74-83 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 142 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite  Sayfa 73-74-75-76-77-78-79-80 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 

LISTENING& SPEAKING

1.Look at the pictures and match them with the activities.

(Resimlere bakın ve aktivitelerle eşleştirin.)

2.Read the sentences and write the speakers; customer (C) or waiter (W)

(Cümleleri okuyun ve konuşmacıları yazın; müşteri (C) veya garson (W))

3.Listen to Hiroko and Alice having breakfast at a cafe.Write the names of the food and drinks they order.

(Bir kafede kahvaltı eden Hiroko ve Alice’i dinleyin. Sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin adlarını yazın.) 

 

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

4.Listen to the dialogue again.Number the questions as you hear.One is extra.

(Diyaloğu tekrar dinleyin. Duyduğunuz soruları numaralandırın. Biri ekstra.)

5.Listen again and tick the correct words.

(Tekrar dinleyin ve doğru kelimeleri işaretleyin)

6.Talk about your favourite breakfast.Answer the questions below.

(En sevdiğiniz kahvaltı hakkında konuşun.Aşağıdaki soruları yanıtlayın.)

7.Work in pairs.Imagıne you are at a cafe.Make to dialogue.

(Bir kafede olduğunuzu hayal edin. Diyalog kurun.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 

READING& WRITING

1.Guess and match the international dishes with the countries.Which one is popular in your country.

(Ülkenizde popüler olan uluslararası yemekleri ülke ile eşleştirin .Hangisi ülkenizde popüler.)

2.Fill in the blanks with the given words.Use your dictionaries.

(Boşlukları verilen kelimelerle doldurun Sözlüklerinizi kullanın.)

 

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

3.Read the teenagers blogs from different countries.Match the halves 1-8 with a-h.

(Farklı ülkelerden gençlerin bloglarını okuyun.1-8 ile a-h arasını eşleştir. )

4.Read the blogs again and choose the correct options.

(Blogları tekrar okuyun ve doğru seçenekleri belirleyin.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı 

A.Read the text and write true (T) or false (F).

(Metni okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

B.Answer the questions.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı 

LISTENING&SPEAKING

1.Look at the words under the pictures and fill in the blanks with them.

(Resimlerin altındaki kelimelere bakın ve boşlukları onlarla doldurun)

2.Read the steps of travelling to a different country.Guess and put them in the correct order.

(Farklı bir ülkeye seyahat etme adımlarını okuyun.Onları doğru sıraya koyun.)

3.Listen to four tracks about travelling.Choose the correct options.

(Seyahat hakkında dört parça dinleyin. Doğru seçenekleri seçin.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı 

4.Listen to the tracks again.Write true (T) or false (F).

(Parçaları tekrar dinleyin Doğru (T) veya yanlış (F) yazın)

5.Listen again and match the words as you hear.

(Tekrar dinleyin ve duyduğunuz gibi kelimeleri eşleştirin.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı 

READING& WRITING

1.a.Three teenagers are on holiday with their parents.They leave short messages for their parents at the reception desk.Read the message slips and match them with the cities they are in.

(Üç genç ebeveynleri ile tatilde. Resepsiyon masasında ebeveynleri için kısa mesajlar bırakıyorlar. Mesaj fişlerini okuyun ve bulundukları şehirlerle eşleştirin.)

2.Match the words with their opposites.

(Kelimeleri karşıtlarıyla eşleştirin.)

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı 

3.Read the travellers opinions about their favourite cities.Tick the information you find about them.

(Gezginlerin en sevdikleri şehirler hakkındaki görüşlerini okuyun.Onlar hakkında bulduğunuz bilgileri işaretleyin.)

4.Read the opinions again.Write true (T) or false (F).

(Görüşleri tekrar okuyun Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

5.Choose the correct options to join the sentences.

(Cümlelere katılmak için doğru seçenekleri seçin.)

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 74-83 CEVAPLARI 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.