İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVABI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 86-96 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite Sayfa 86-96 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 142 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite  Sayfa 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

LISTENING & SPEAKING

1.Match the Seven Wonders of the Ancient World with the countries. You can use some of them more than once.

Dünyanın Yedi Harikası’nı ülkelerle eşleştirin. Bazılarını bir kereden fazla kullanabilirsiniz.

2.Complete the sentences using the correct words.

2.Doğru kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın.

3.Listen to Mary and Eric talking about world heritage.Choose the correct word to fill in the chart.

3.Mary ve Eric’in dünya mirası hakkında konuşmasını dinleyin. Tabloyu doldurmak için doğru kelimeyi seçin.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

4.Listen again.Write true (T) or false (F).

4.Tekrar dinleyin.Doğru ise T yanlış ise F yazınız.

5.Read the facts about the Seven Wonders and write their names.

5.Yedi Harikayla ilgili gerçekleri okuyun ve isimlerini yazın.

6.Work in pairs.Ask and answer about the Seven Wonders.

6.Çiftler halinde çalışın. Yedi Harikalar hakkında soru sorun.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

1.a.Guess and match the sentences with the Ancient Wonders.

1.a. Cümleleri Kadim Mucizeler ile değerlendirin ve eşleştirin.

b.Work in pairs.Choose one of the wonders and talk about it.

b.Çiftler halinde çalışın. Harikalardan birini seçin ve bunun hakkında konuşun.

2.Fill in the blanks with the words.Use your dictionaries.

Boşlukları kelimelerle doldurun Sözlüklerinizi kullanın.

3.Read the short stories.Guess the meanings of the highlighted words and write them under the pictures.

3.Kısa öyküleri okuyun. Vurgulanan kelimelerin anlamlarını öğrenin ve resimlerin altına yazın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

4.Read the stories to put the events in the correct order.

4.Olayları doğru sıraya koymak için hikayeleri okuyun.

5.Read again and answer the questions.

Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Do the Trivia Quiz on Wonders of the World.

Dünyanın Harikaları hakkında bilgi yarışması yapın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

LISTENIN& SPEAKING

1.a.Match the Modern Wonders with the photos.

1.A.Modern Harikaları fotoğraflarla eşleştirin.

b.Which one would you like o visit? Why?

Hangisini ziyaret etmek istersiniz? Neden?

2.Match the pictures with the statements.

Resimleri ifadeleri ile eşleyin.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

3.Listen to the interviews about the Seven Wonders.Which Modern Wonders are they talking about?

3.Yedi Harikayla ilgili röportajları dinleyin. Hangi Modern Harikalar hakkında konuşuyorlar?

4.Listen to the interviews again.Choose the correct answers.

4.Röportajları tekrar dinleyin Doğru cevapları seçin.

5.Work in pairs.Prepare an interview about the Colosseum.

5.Çiftler halinde çalışın.Kolosseum hakkında bir röportaj hazırlayın.

 

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

READING & WRITING

1.Read the statements about the Great Wail of China.Guess and tick the correct ones.

1.Çin’in Büyük Wail’i hakkındaki açıklamaları okuyun.Ayrıca doğru olanları işaretleyin.

2.Look at the photos.In your opinion, what are the best and worst things about visiting the Great Wall of China in winter and summer?Use the words in the box or your own ideas.

2.Fotoğraflara bakın.Kazınıza göre, kış ve yaz aylarında Çin Seddi’ni ziyaret etmenin en iyi ve en kötü şeyleri nelerdir? Kutudaki kelimeleri veya kendi fikirlerinizi kullanın.

3.Real Martin’s blog.Match the heading with the paragraphs.One is extra.

Real Martin blogu. Başlığı paragraflar ile eşleştirin.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

4.Read the blog again.Fill in the blanks to ask and answer the questions about it.

blogu tekrar okuyun.Bununla ilgili soruları sormak ve cevaplamak için boşlukları doldurun.

5.Work in pairs.Match the highlighted words in the blog with their closest meanings.

5.Çiftler halinde çalışın.Blogda vurgulanan kelimeleri en yakın anlamları ile eşleştirin.

 

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

6.Reorder the events in the cartoon story according to Martin’s trip to the Grest wall of.

6.Martin’in Grest duvarına yaptığı geziye göre çizgi film hikayesindeki olayları yeniden sıralayın.

7.Work in pairs.Ask and answer questions about a historical place you visited.

7.Ziyaret ettiğiniz tarihi bir yer hakkında soru sorun ve cevaplayın.

8.Use your friend’s answer in exercise 7 and write a paragraph about the historical place he/she visited.

Egzersiz 7’de arkadaşınızın yanıtını kullanın ve ziyaret ettiği tarihi yer hakkında bir paragraf yazın.

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.