MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 14-40 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 14-40 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 1.Ünite Mantık Konusu Sayfa 14-40 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 349 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Mantık Sayfa 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki ifadelerin birer önerme olup olmadığını yanındaki boşluklara yazınız.
a) Birbirinden farklı en küçük üç asal sayının toplamı 10 dur. (………………..)
b) Türkiye Cumhuriyeti Asya kıtasındadır. (………………..)
c) Fatih bu okulda mı? (………………..)
ç) Ay Dünya’nın uydusudur. (………………..)
d) Bugün hava güzel mi? (………………..)

2. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini yanındaki boşluklara yazınız.
a) ‘‘6 + 3 > 7 dir.’’ (…..)
b) ‘‘En büyük iki negatif tam sayının toplamı -2 dir.’’ (…..)
c) ‘‘Dünyada ilk kalorifer sistemi İshakpaşa Sarayı’nda kullanılmıştır.’’ (…..)
ç) ‘‘10 ile 19 arasında 8 gerçek sayı vardır.’’ (…..)
d) ‘‘2 sayısı, 2x – 3 =1 denkleminin çözüm kümesinin bir elemanıdır.’’ (…..)

3. Aşağıdaki önermelerden hangilerinin birbirine denk önerme olduğunu
bulunuz.
a) p : ‘‘Mardin ili, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.’’
b) q : ’’32 – 22 < (-2)2 dir.’’
c) r : ‘‘Negatif asal sayı yoktur.’’
4. Aşağıdaki önermelerin olumsuzlarını yazınız.

5. 7 farklı önermenin birbirine göre kaç tane doğruluk durumu olacağını bulunuz.

6. n + 2 tane farklı önermenin birbirine göre 64 farklı doğruluk durumu olduğuna göre n sayısını bulunuz..

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.. p : ‘‘İki basamaklı en küçük tam sayı -99 dur.’’
q : ‘‘Camın ham maddelerinden biri kumdur.’’
r : ‘‘Bir asal sayının 2 katının 1 fazlası daima bir asal sayıdır.’’
önermelerine göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

2. Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerini bulunuz.

3. Aşağıdaki denkliklerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

4.Aşağıdaki bileşik önermelerin en sade hâlini bulunuz.

5. (p 0 ql)l / (q / r) / 1 olduğuna göre p, q ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.

6. Aşağıdaki ifadelerin en sade hâlini bulunuz.

7. 19 Mayıs Lisesinde görev yapan Müdür Yardımcısı Selin Hanım, nöbetçi öğrenciyi çağırarak ona 9-C sınıfından Kemal veya Yağmur’un, odasına gelmesini söylemiştir. Nöbetçi öğrenci 9-C sınıfına girerken çağrılan iki öğrenci için arada kullanılan “ veya” bağlacını unutmuştur. Buna göre
a) Nöbetçi öğrenci bağlacı “ve” olarak hatırlarsa hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz.
b) Nöbetçi öğrenci bağlacı “ya da” olarak hatırlarsa hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz.
c) Nöbetçi öğrenci Selin Hanım’ın söylediğini doğru hatırlarsa hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz.

8. (1 Q 1l) 0 (0 Q 0l) bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.
9. (pl 0 ql) Q (p / q) bileşik önermesini en sade biçimde yazınız..

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

1. p ≡ 1, q ≡ 0, r ≡ 1 doğruluk değerlerine göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

2. (p∧g‘) ⇒ r ≡ 0 ise (p⇒ r) ⇒ (qvr‘) bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

3. (p⇒ q)‘ ⇒ p‘ bileşik önermesini en sade biçimde yazınız.

4.(p ⇒ q)′ v (p ⇒ q) bileşik önermesini en sade biçimde yazınız.

5. (p ⇒ q′)′ v (q ⇒ p)′ bileşik önermesini en sade biçimde yazınız.

6. ‘‘Bayrak dalgalanırsa vatan düşmez.’’ önermesinin tersini, karşıtını ve karşıt tersini yazınız.

7. (p ⇒ q) ∧ (q⇒p′) bileşik önermesini en sade biçimde yazınız.

8.Tabloda verilenlere göre aşağıdaki denkliklerden hangisi ya da hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.
I. a ⇔ b ≡ 1     II. x ⇔ y ≡ 0      III. a ⇔ x ≡ 1    IV. b⇒ y ≡ 0

9.Yukarıdaki denkliklerden hangisi ya da hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda verilen açık önermelerin doğruluk kümelerini bulunuz.

2. Aşağıda verilen önermelerin değilini bulunuz.

3.önermesinin karşıt tersini bulunuz.

4.p(x):” (-2x > 6) ⇒ (3x – 6 = 12)” önermesinin değilini bulunuz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Bir teoremin hipotezi ile hükmünün doğru önermeler olduğunu gösteriniz.

2. ‘‘Çember, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesidir.’’ ifadesinin iyi bir tanım olup olmadığını belirterek kullanılan terimleri bulunuz.

3. (p’ V q) ⇒ r teoreminin hipotezi olan önerme ile hükmü olan önermeyi belirtiniz.Bu teoremin doğruluğunu göstermek için hangi önermenin doğruluğunu göstermenin yeterli olduğunu bulunuz.

4. Aşağıdaki önermelerden hangilerinin teorem hangilerinin aksiyom olduğunu bulunuz.

a) p : ’’ iki tek sayının çarpımı tek sayıdır.’’

b) r : ‘‘ x = 2⇒ x² – 4 = 0 dır.’’

c) s : ‘‘ İki üçgen eş ise benzerdir.’’

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önerme değildir?
A) Merkür kızıl gezegen adıyla bilinir.
B) Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır.
C) Hadi ders çalışalım.
D) 1.Dünya Savaşı İttifak Devletleri’nden birisi
Alman İmparatorluğu’dur.
E) 3 bir rasyonel sayıdır.

2. Aşağıdaki önermelerden hangisinin olumsuzunun
doğruluk değeri ‘‘1’’ dir?
A) Ankara Türkiye’nin başkentidir.
B) İki basamaklı 45 tane çift sayı vardır.
C) Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir.
D) Tavşan uçan bir hayvandır.
E) Basketbol maçlarında her takım 5 oyuncu ile
sahada mücadele eder.

p : ‘‘Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti.’’
q : ‘‘İstanbul’un Fethi Orta Çağ’ı kapattı.”
önermeleri kullanılarak aşağıdaki denklikler oluşturulmuştur.

4.p 0 ql) / (p 0 q) bileşik önermesinin en sade hâli
aşağıdakilerden hangisidir?

5.6p 0 (pl / q)@/ (pl / ql) önermesi aşağıdakilerden
hangisine denktir?

6.önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

7. bileşik önermesinin en sade hâli
aşağıdakilerden hangisidir?

8. Yukarıdaki denkliklerden hangileri doğrudur?

9.Toplum duyarlı olursa engellilere engel kalmaz.”
önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?
A) ‘‘Toplum duyarlı olmaz ise engellilere engel
kalmaz.’’
B) “Toplum duyarlı olursa engellilere engel kalır.”
C) “Toplum duyarlı olmazsa engellilere engel kalır.”
D) “Toplum duyarlı olur ve engellilere engel kalır.”
E) ‘‘Toplum duyarlı olur veya engellilere engel
kalmaz.”

10. Matematik öğretmeni İhsan Bey, Beyhan’ı tahtaya
kaldırarak `p & (q / pl)_ önermesinin olumsuzunu
en sade biçime getirmesini istiyor. Beyhan çözüm
için aşağıdaki adımları izliyor. Beyhan kaçıncı adımda hata yapmıştır?
.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

11.Yukarıdaki bileşik önermelerden hangilerinin
doğruluk değeri ‘‘1’’ dir?

12.p(x) : “x tam sayı, 2x + 1 ≤ 9” açık önermesi için
p(-1), p(2) ve p(5) ifadelerinin doğruluk değerleri
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

13.q(x) : “x rasyonel sayı, 1 < x ≤ 2” açık önermesi veriliyor.
Aşağıdaki sayılardan hangisi bu önermenin
doğruluk kümesinin bir elemanıdır?

14. Yukarıda verilen önermelerin kaç tanesinin doğruluk
değeri 1 dir?

15. Yukarıda verilen önermelerin kaç tanesinin doğruluk
değeri 0 dır?

16.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

17.^p / qlh & ql teoreminin hipotezi a önermesi,
hükmü b önermesi olduğuna göre al 0 b ifadesine
karşılık gelen değer aşağıdakilerden hangisidir?

18.30 kişilik bir sınıfta Pınar, Remzi, Kaan ve Nilgün
dışındaki öğrencilerin devamsızlık yapmadığı
bilinmektedir.
Matematik öğretmeni Gülendam Hanım, bu öğrenciler
için aşağıdaki tablodaki sembolik mantık
kurallarını belirlemiştir.

Gülendam Hanım bu sınıfa derse girdiğinde yoklama
sonucunu tahtaya sembolik mantık kurallarını
kullanarak aşağıdaki şekilde yazmıştır.
I. pl / r / 1
II. k & p / 0
III. pl Q n / 0
Yukarıda verilen denkliklere göre
a) Pınar, Remzi, Kaan ve Nilgün arasından sınıfta
olanları bulunuz.
b) Sınıfta var olan öğrenci sayısını bulunuz.
c) “Kaan sınıfta ise Pınar sınıfta değildir.” önermesinin
doğruluk değerini bulunuz..

2021-2022 9.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

8 Replies to “9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 14-40 CEVAPLARI

  1. Soruların çözümlerini ayrıntılı bir şekilde yazmışsınız gerçekten güzel olmuş teşekkür ederim.

  2. Yahu şu 2020/2021 in yılı 9 sınıf matematik kitabı cevapları yok Mia gezegen yayınları diyorum sürekli eksen yayınları çıkıyor bıkkınlık geldi Allah’ın aşkına şunun cevaplarını verin ya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.