MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 140-183 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 112-138 CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 3.Ünite Denklemler ve Eşitsizlikler Konusu Sayfa 140-183 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 349 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Denklemler ve Eşitsizlikler Sayfa 140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.1. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) 2x-1 = a ise 4x+1 in a cinsinden eşitini bulunuz.

2. a ve b birer tam sayı olmak üzere 74a-2b-4 = 6a-5b+8 ise a + b değerini
bulunuz.

3. a 4 x+ 3 ve b – 3 olarak veriliyor. a nın b cinsinden eşitini bulunuz.

4.işleminin sonucunu bulunuz.

5.denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

6. (x-4)2x-8 = 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

7. x, y, z ∈ R olmak üzere
x4 ∙ y3 ∙ z5 < 0
y5 ∙ z4 > 0
x3 ∙ z < 0

yukarıda verilenlere göre aşağıdaki eşitsizliklerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

l. y < 0 tür . (…….)

ll. x < 0 tür . (…….)

lll. z > 0 tür . (…….)

lV. x ∙ y > 0 tür . (…….)

V. y/x > 0 tür . (…….)

8. 8110 + 2714 = a ∙ 920 denklemini sağlayan a sayısını bulunuz.

9. 3 ∙ 2a = x veriliyor. 9 ∙ 16a ifadesinin x cinsinden eşitini bulunuz.

10. (2-x/5) +8 = denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.√2,7+√0,3 / √1,2 işleminin sonucunu bulunuz.

2.a=√5-3 ise (a-8)(a-2) /4 işleminin sonucunu bulunuz.

3.İşleminin sonucunu bulunuz.

4. √6 -I x – 2I sayısının bir gerçek sayı olabilmesi için x tam sayısının kaç
farklı değer alabileceğini bulunuz.

5. =ise x değerini bulunuz.

6.= 4 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

7. a < b < 0 ve a, b d R olmak üzere işleminin sonucunu bulunuz.

8. √7 + √48 – √7 – √48 işleminin sonucunu bulunuz.

9.olduğuna göre x in değerini bulunuz.

10. sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.y/x=3/8 = ve y – x = 20 ise x değerini bulunuz.

2. a/b=3/5  ve b/c=2 ise a/c değerini bulunuz.

4. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 0,24 ile, erkek öğrencilerin sayısı 0,36
ile doğru orantılıdır. Sınıf mevcudu 30 dan fazla olduğuna göre sınıf
mevcudunun en az kaç olabileceğini bulunuz.

5. Akif ve Mert bir arsayı 2/5 oranında hisse ile almak istemektedir.Küçük
hisseyi Akif ₺32 000 karşılığında aldığına göre arsanın tamamının kaç Türk
lirası olduğunu bulunuz.

6. a sayısı b+1 ile doğru, c-2 ile ters orantılıdır. a = 5 ve b = 2 iken c = 8 ise
b = 3 ve c = 4 iken a değerini bulunuz.

7. Özdeş olan 25 adet güneş panelinin 12 günde ürettiği elektriği, aynı
şartlarda bu panellerle özdeş ve 3 kat daha fazla sayıdaki güneş paneli ile
kaç günde üretebileceğini bulunuz.

8. Cennet Hanım, anaokuluna giden kızı ile hafta sonu kek yapmak
istemektedir. Bunun için gerekli olan un, şeker ve tereyağı miktarları
sırasıyla 8, 3 ve 2 sayıları ile doğru orantılıdır. Cennet Hanım ve kızının
yaptığı 4 kişilik bir kek 1300 gr olduğuna göre yapacakları 8 kişilik bir kekte
kaç gram tereyağı kullanacaklarını bulunuz.

9. Bir bilim insanı demir, alüminyum ve kurşun metallerini sırasıyla 3, 4 ve 12 sayıları ile ters orantılı olacak şekilde karıştırıp 240 gramlık bir alaşım elde ediyor. Bu alaşımdaki alüminyum miktarını bulunuz.

10. Bir uçak firması bilet fiyatlarını, 30 boş koltuk kalana kadar sabit bir fiyatla boş koltuk sayısı 30 un altına düştüğünde koltuk sayısı ile ters orantılı olacak şekilde belirlemektedir. 20 boş koltuğu olan bir uçakta bilet fiyatı ₺75 ise 15 boş koltuk kaldığında bilet fiyatının kaç Türk lirası olacağını
bulunuz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.Toplamları 24 olan iki sayıdan birinin 3 katı diğerinin 5 katına eşittir. Buna
göre küçük sayıyı bulunuz.

2. Selim’in parası Selin’in parasının 4 katıdır. Selim Selin’e ₺54 verirse
paraları eşit olur. Buna göre Selin’in ilk durumdaki parasının kaç Türk lirası
olduğunu bulunuz.

3. Bir çay bahçesinde 3 veya 4 kişilik toplam 20 masa vardır. Çay bahçesinin
kapasitesi 74 kişi olduğuna göre 4 kişilik masa sayısını bulunuz.

4. Bir manav elindeki limonların birinci gün 1/4 ini, ikinci gün ise kalan limonların 1/5 ini satmıştır. Geriye 48 kg limonu kaldığına göre toplam kaç kg limon sattığını bulunuz.

5. Şenol Bey eve internet bağlatmak için 4 GB lık veri indirme ücreti ₺6 olan
bir firma ile anlaşıyor. Şenol Bey, bir ayda 38 GB lık indirme yaparsa Şenol
Bey’in ay sonundaki fatura tutarının kaç Türk lirası olacağını bulunuz.

6. Pazarda öğleden önce 3 kg patatesi ₺5 na satan bir pazarcı, öğleden sonra 4 kg patatesi ₺5 na satmaya başlıyor. Buna göre pazarcının ilk satış fiyatına
göre yüzde kaç indirim yaptığını bulunuz.

7. Bir ürün alış fiyatı üzerinden %20 kârla satılırken satış fiyatı üzerinden
%20 zamla ₺360 na satılıyor. Buna göre ürünün alış fiyatını bulunuz.

8. Bir tüccar X tanesini ₺Y na aldığı bir ürünün tanesini ₺Z ndan satmaktadır. Tüccar bu satıştan ne kâr ne de zarar ettiğine göre X, Y ve Z arasındaki bağıntıyı bulunuz.

9. Nazan ile Numan’ın yaşları toplamı 28 dir. Eğer Nazan 4 yıl önce, Numan
ise 5 yıl sonra doğmuş olsaydı Numan’ın yaşı Nazan’ın yaşından 3 fazla
olacaktı. Buna göre Nazan’ın şimdiki yaşını bulunuz.

10. Bayan çantası satan bir mağaza alış fiyatı üzerine %30 kâr payı ekleyerek etiket fiyatını belirlemektedir. Sezon sonu ise etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yaparak satış yapmaktadır. Sezon sonunda maliyetinden ₺18 daha düşük fiyata satılan bir çantanın alış fiyatının kaç Türk lirası olduğunu bulunuz.

11. %40 ı şeker olan 120 litre şekerli suyun yarısı ile %20 si şeker olan 100 litre şekerli suyun 2/5 si karıştırılıyor. Son durumda karışımın şeker oranının yüzde kaç olacağını bulunuz.

12. Bir araç hızını saatte 30 km artırırsa bir yolu 4 saatte, hızını saatte 20
km azaltırsa aynı yolu 6 saatte almaktadır. Buna göre bu aracın hızını
değiştirmeden bu yolu kaç saatte alacağını bulunuz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

13.Yandaki grafikte A, B ve C kaplarındaki şeker ve su miktarları verilmiş-
tir. Bu kaplardan eşit miktarda karışımlar alınıp yeni bir kaba dökülürse oluşan karışımın şeker oranının yüzde kaç olacağını bulunuz.

14. Şekildeki dairesel pistte V1=30 m/sn. ve V2 =20 m/sn. hızlarıyla iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ettikten 4 sn. sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Bu araçlar hiç durmadan yollarına devam ettiğinde bu araçların 11. kez karşılaşmalarının harekete başlamalarından kaç saniye sonra gerçekleşeceğini bulunuz.

15. Hızları saatte 80 km ve 60 km olan iki araç aynı anda, aynı noktadan, aynı
yolu kullanarak aynı yere gittiklerinde, hızlı araç yavaş olan araçtan 2 saat
önce varmaktadır. Buna göre yavaş olan aracın bu yolu kaç saatte gittiğini
bulunuz.

16. Bir karışımdaki şeker miktarının su miktarına oranı 8/17 dir. Buna göre karışımdaki şeker oranının yüzde kaç olduğunu bulunuz.

17. Bataryaları boş olan A ve B marka cep telefonlarının şarj olma süreleri
sırasıyla 4 ve 5 saattir. A marka telefonun %20 si, B marka telefonun %10 u
dolu iken aynı anda şarja takılan bu telefonlardan A marka telefonun
bataryası %100 dolduğunda B marka telefonun bataryasının yüzde kaç
dolmuş olacağını bulunuz.

18. Yandaki şekilde A ve B araçlarının yol-zaman grafiği verilmiştir. Bu araçların aynı anda aralarında 800 km olan iki noktadan birbirine doğru hareket ettikten kaç saat sonra karşılaşacaklarını bulunuz.

19.Bir ayda 200 kilovat elektrik tüketen bir haneye ay sonunda ₺100 fatura
gelmiştir. Bu faturadaki vergi miktarı, tüketilen elektrik tutarının %25 i
kadardır. Buna göre 1 kilovat elektriğin fiyatı kaç Türk lirasıdır?

 

9.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.