MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 41-78 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 41-78 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 2.Ünite Kümeler Konusu Sayfa 41-78 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 349 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Kümeler Sayfa 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdakilerden hangisinin bir küme belirttiğini bulunuz.

a) Ankara’nın bazı ilçeleri

b) Akif Palalı Lisesi öğretmenleri

c) Okulumuzdaki bazı zayıf öğrenciler

ç) Ülkemizdeki matematik profesörlerinden üçü

2. A ={a, b, c, {d, e}} kümesi için

I. a € A

II. s(A) =4

III. d € A

IV. {d, e} € A

bilgilerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

3. ‘‘HAKKARİ’’ sözcüğündeki harfleri H kümesi adıyla liste ve Venn şeması yöntemi ile gösteriniz.

4. Aşağıdaki kümelerin yanına sonlu küme ya da sonsuz küme kavramlarından uygun olanı yazınız.

a) A ={x | x2 < 16, x tam sayı} …………………

b) B ={x | x, 100 den küçük asal sayılar} …………………

c) C ={x | x, en az iki basamaklı doğal sayılar} …………………

ç) D ={x | x, 3 ün veya 5 in katı olan tam sayılar} ………………….

5. Aşağıdakilerden hangilerinin boş küme belirttiğini bulunuz.

a) A ={a | -3 < a < 2, a bir asal sayı}

b) B ={x | x, haftanın p veya c harfi ile başlayan günleri}

c) C ={Ø}

ç) D ={x | x, karesi 3 olan rakamlar}.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

DÜŞÜNÜYORUM

Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurarak kümelerin eleman sayısı ile alt küme sayısı arasında bir bağıntı olup olmadığını yorumlayınız.

n elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2 üzeri “n” formülü ile hesaplanır.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. A ={a, b, c, {d}} kümesi için
I. d £ A
II. “a, £ A
III. “b, ⊂ A
IV. “c,”d, ⊂ A
bilgileri veriliyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

2. 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamını bulunuz.

4. C ={a, b, c, ç, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harfin bulunabileceğini bulunuz.

5. D ={x | -2 ≤ x < 9, x =2n ve n £ Z } kümesinin alt küme sayısını bulunuz.

6. A ={1, 2} ve B ={1, 2, 3, 4, 5} kümeleri veriliyor. A ⊂ K ⊂ B olmak koşulu ile

a) Kaç farklı K kümesinin yazılabileceğini,

b) A dan farklı kaç tane K kümesinin yazılabileceğini,

c) A ve B den farklı kaç tane K kümesinin yazılabileceğini hesaplayınız..

3. A ={a, b, c, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde

I. a ve b nin eleman olarak bulunduğunu,

II. a veya b nin eleman olarak bulunduğunu,

III. a ve b den yalnız birinin eleman olarak bulunduğunu,

IV. a elemanının bulunup b elemanının bulunmadığını,

V. En çok bir sesli harfin bulunduğunu hesaplayınız..

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. A = {1, 3, 5}

B = {x | x, ANKARA kelimesindeki harfler}

C = {x | x, 7 den küçük tek doğal sayılar}

D = {C, A, N, K, R}

kümeleri veriliyor. Bu kümelerle ilgili

l. A =C ll. A =D lll. A ≠ B lV. B =C

ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

2. Aşağıdaki ifadelerin sonlarındaki boşluğa doğru olanlar için “D” yanlış olanlar için “Y” yazınız.

a) Eleman sayıları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. (…)

b) Eşit kümelerden biri diğerini kapsar. (…)

c) A ⊄ B ise A ⊄ B olur.(…)

ç) Alt küme sayıları eşit olan kümeler daima eşit kümelerdir. (…)

d) A ⊆ B ve A ⊇ B ise A = B olur. (…)

3. s(A) =3 + x ve s(B) =15 – 2x olarak verilen A ve B kümeleri eşit kümeler ise x in değerini bulunuz..

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.Yanda verilen Venn şemasına göre aşağıda istenilen
kümeleri liste yöntemi ile yazınız.
a) A
b) B
c) A u B
ç) A n B
d) B \ A

2. Yanda verilen Venn şemasına göre aşağıda istenilen
kümeleri liste yöntemi ile yazınız.
a) Al
b) Bl
c) (A + B)l
ç) (A , B)l
d) El

3. A ={x | x , tek doğal sayılar}

B ={x | x , çift tam sayılar}

C ={x | x , pozitif tam sayılar}

kümeleri veriliyor. Buna göre hangi kümelerin ayrık küme belirttiğini bulunuz.

4. Yandaki şemada sayılar bulundukları bölgeye ait eleman sayılarını belirtmektedir.

Buna göre

a) s(Au B)

b) s(An B)

c) s(A \ B) + s(B \ A) değerini bulunuz.

5. 25 kişilik bir sınıfta
• 10 kişi matematik dersinden başarılıdır.
• 16 kişi Türkçe dersinden başarılıdır.
• 7 kişi her iki dersten de başarısızdır.
Verilenlere göre bir Venn şeması çizerek eleman sayılarını uygun bölgelere yazınız.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

6. Aşağıda verilen Venn şemalarının içini altında belirtilen kümeleri gösterecek şekilde tarayınız.

7. 7. Aşağıda verilen Venn şemasına göre istenilenleri bulunuz.
a) H
b) E\Hl
c) E\(H +M)‘
ç) s(M) + s(M)

 8. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere

  Buna göre s(A u B) =60 ise s(B \ A) nı bulunuz.

9. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. Buna göre [Au (B n A)‘] + [B‘ n + (A uB)] kümesini en sade şekilde yazınız.

10. Au(B n C) = (Au B) + (AuC) olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.

11. AnA‘ = Ø olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.

12. A, E evrensel kümesinin alt kümesidir. Buna göre (E /A)‘ = A olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.

13. (A n B‘) + (A u B)‘ küme işlemini sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade biçime getiriniz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.Bir tatlıcıya giden 20 kişiden 12 si künefe, 9 u baklava, 5 i hem künefe hem baklava yemiştir. Buna göre bu grupta tatlı yemeyen kaç kişi olduğunu bulunuz.

2. 34 kişinin çalıştığı bir şirketin dinlenme saatinde

• 21 kişi çay içmiştir.

• 16 kişi kahve içmiştir.

• Çay ve kahve içen kişi sayısı, çay veya kahve içmeyenlerin sayısının 2 katıdır.

Buna göre sadece çay içen kaç kişi olduğunu bulunuz.

3. Bir fatura ödeme merkezinde sadece elektrik, su ve telefon faturaları ödenmektedir. Bu fatura ödeme merkezine bir saat içinde gelen 25 kişiden hepsi elektrik faturası ödemiştir.Farklı türde iki fatura ödeyen 17 kişi, farklı türde üç fatura ödeyen 5 kişi olduğuna göre sadece elektrik faturası ödeyen kaç kişi olduğunu bulunuz. 

4. 40 kişilik bir spor kulübünde,

• Yalnız basketbol oynayanların sayısı, futbol oynayanların sayısına eşittir.

• Yalnız futbol oynayanların sayısı, futbol veya basketbol oynamayanların sayısına eşittir.

• Futbol veya basketbol oynamayanların sayısı, her iki oyunu oynayanların 2 katına eşittir.

Bu kulüpte futbol ya da basketbol oynayan kaç kişi olduğunu bulunuz.

 

5. Sınıfça yemek yemeye giden bir grup öğrenciden 14 ü et döner, 16 sı tavuk döner yemiştir. Soslu döner yiyen 18 kişi olup soslu et döner yiyenlerin sayısı sossuz tavuk döner yiyenlerin sayısının 2 katıdır. Her öğrenci birer döner yediğine göre bu sınıfta soslu tavuk döner yiyen kaç öğrenci olduğunu bulunuz.

6. Arapça, Farsça ve Türkçeden yalnız birini bilenlerden oluşan bir kafilede Arapça bilmeyen 17, Farsça bilmeyen 15 ve Türkçe bilmeyen 10 kişi vardır. Bu kafilede Türkçe bilen kaç kişi olduğunu bulunuz.

7. 30 kişilik bir sınıfta fizik dersinden başarılı herkes matematik dersindende başarılı, matematik dersinden başarılı herkes Türkçe dersinden de başarılıdır.

• Türkçe dersinden başarısız öğrenci yoktur.

• Yalnız iki dersten başarılı öğrenci sayısı üç dersten de başarılı öğrenci sayısının iki katı, yalnız bir dersten başarılı öğrenci sayısından 5 fazladır.

Verilenlere göre en az iki dersten başarılı olan öğrenci sayısını bulunuz.

2021-2022 9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.