MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 76-77-78 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 76-77-78 CEVAPLARI 2020

Bu yazımızda 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 2.Ünite Kümeler Konusu Sayfa 76-77-78 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 349 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Kümeler Sayfa 76-77-78 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Yandaki grafikte verilen A, B, C, D, E noktaları farklı adaları
göstermektedir. Orijinde bulunan geminin kaptanı gemisini A noktasındaki adaya götürecektir. Ancak adaya ulaştığında kaptan adanın koordinatlarının birinci ve ikinci bileşenlerinin yerini karıştırıp farklı bir adaya geldiğinin farkına varmıştır. Buna göre kaptanın gemisini hangi adaya götürdüğünü bulunuz.

2. (x, y) sıralı ikilisinde x ve y birer rakam olmak üzere x + y nin en çok kaç olabileceğini bulunuz.

3. (2x-2,27) = (64,31-y) eşitliğinde x – y nin değerini bulunuz.

4. A ={x | x , rakamlar kümesi} ve B ={x | x , 10 dan küçük ve 2 nin doğal sayı kuvvetleri} dir. Bu durumda s(AxB) değerini bulunuz.

5. A ={x | -1 < x < 4, x ∈ N }

B ={y | y2 < 9, y ∈ Z } ve

C ={x | x , 6 nın pozitif tam sayı çarpanları} kümeleri veriliyor.
AxB, AxC, CxB ifadelerini dik koordinat sisteminde gösteriniz.

6. A ={x | 12 < x < 40, x =5n, n ∈ Z } ve

B ={x | x , alfabemizdeki ünlü harfler} ise s(AxB) değerini bulunuz.

7. (3x + 4y , 2) =(5 , 4x + 3y) eşitliğine göre x + y değerini bulunuz.

8. A ={x | x-2 / 2 ifadesini basit kesir yapan pozitif tam sayı}

B ={x | x2 < 5, x pozitif tam sayı}

Aşağıdaki grafiklerden hangisi AxB ye aittir?

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.
I. A ={x | x , HAKAN sözcüğündeki harfler} ise s(A) =4 olur.

II. B ={ Q } ise s(B) =0 olur.

III. C ={y | 1 < y < 7, y iki basamaklı doğal sayı} ise s(C) =0 olur.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
doğrudur?

2. A ={x | x ≤ 5, x bir rakam} ise

I. {2} ∈ A

II. {1,2}⊆A

III. s(A) = 6 d›r.

IV. A nın alt küme sayısı 32 dir.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
doğrudur?

3. A ={a | a yı tam bölen farklı pozitif tam sayılar}
kümesi veriliyor. s(A) =4 şartını sağlayan a değeri
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

4. A ={a, b, c, d, {1, 2, 3, 4}} alt kümelerinin kaç tanesinde
b elemanı bulunup c elemanı bulunmaz?

5. A ={a, b, c} ve B ={a, b, c, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor.
B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesini
kapsar?

6. a ∈ A ve b ∈ A olmak üzere a ve b elemanlarından
yalnız birinin bulunduğu alt küme sayısı 32 ise
A nın öz alt küme sayısı kaçtır?

7. A ve B boş kümeden farklı iki küme olsun. A∩B
nin alt küme sayısı 1, A \ B nin alt küme sayısı 8,
A ∪ B nin eleman sayısı 9 ise B \ A nın alt küme
sayısı kaçtır?

8. A ={x | x ≤ 10, x =2n, n ∈N } kümesi veriliyor.

I. B ={x | x, 11 den küçük çift pozitif tam sayı}

II. C ={x | x, 12 den küçük çift doğal sayı}

III. D ={x | x, 10 dan küçük pozitif tam sayı}

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri A
kümesine eşittir?

9.Yukarıdaki Venn şemasına göre s (A ∩ B’) + s(B’)
kaçtır

10. A ⊆ E, A≠ Q ve A ≠ E olmak üzere
I. A ∩ Al
II. A ∪ Al
III. A ∩ E
IV. Al ∩ E
ifadelerinden hangisi ya da hangileri boş küme
belirtir?

11. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için değeri kaçtır?

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

12. A ve B kümeleri için s(A \ B’) =5 , s(A) =8 ve
s(A , B) =17 ise s(B) nın değeri kaçtır?

14.Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı bölgeleri
ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir?

13. 24 kişilik bir sınıfta kimya veya fizik derslerinden
geçenler ile kalanlar vardır. Kimya veya fizik derslerinden kalanların sayısı 4, yalnız bir dersten geçen 12 kişi ise her iki dersten geçen kaç kişi vardır?

23. Bir halk eğitim merkezinde diksiyon, ebru ve el sanatları kursu açılmıştır. Bu kurslardan en az birine katılan 38 kişiden 20 si diksiyon, 18 i ebru ve 19 u el sanatları kursunu tamamlamıştır.

• Diksiyon ve ebru kursunu tamamlayan 6 kişi,
• Diksiyon ve el sanatları kursunu tamamlayan 9 kişi,
• Ebru ve el sanatları kursunu tamamlayan 7 kişi vardır. Verilenlere göre

a) 3 kursu tamamlayan kaç kişi olduğunu bulunuz.

b) Yalnız 2 kursu tamamlayan kaç kişi olduğunu
bulunuz.

c) En az 2 kursu tamamlayan kaç kişi olduğunu
bulunuz.

15. A ={1, 2} ve B ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümeleri veriliyor.
A 3 K 3 B ise K ≠ A olmak üzere kaç farklı K kümesi
vardır?

20.Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı bölgeler
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

18. A ={-1, 0, 1, 2}, B ={1, 2, 3} ve C ={2, 3, 4} tür. AxB ve
BxC kümelerinin kaç tane ortak elemanı vardır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

20. A ={(x, y) | y=3x + 1, x ve y rakam} kümesinin eleman
sayısı kaçtır?

A) 3   B) 4    C) 5    D) 6   E) 7

2020-2021 9.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.