İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 9-20 CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 9-20 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-20 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Studying Abroad cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 1.Ünite  Studying Abroad Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı 2021

4.Write the suitable sentence(s) in the speech balloons.

Uygun cümleyi/cümleleri konuşma balonlarına yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı 2021

4.2. Answer: How often do you meet new people? Where do you usually meet new people?

4.2. Cevap: Ne sıklıkla yeni insanlarla tanışırsınız? Yeni insanlarla genellikle nerede tanışırsın?

3. Listen to the dialogue and complete the table.

3. Diyaloğu dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı 2021

4. Listen again and answer the questions.

4.Yeniden dinle ve soruları cevapla.

5. Read the example and introduce yourself and your family members to your friends. Use the questions below as clues.

5. Örneği okuyun, kendinizi ve ailenizi arkadaşlarınıza tanıtın. Aşağıdaki soruları ipucu olarak kullanın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 2021

6.Answer: Would you like to work abroad? Why/Why not?

6. Yurtdışında çalışmak ister misiniz? Neden/Neden değil?

7.Read the dialogue and answer the question: When will Angela leave the country?

7.Diyaloğu okuyun ve şu soruyu cevaplayın. Angela ülkeyi ne zaman terk edecek?

8.Read the dialogue again and write true (T) or false (F).

8. Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 2021

12. Listen again. Read the sentences and write true (T) or false (F).

12.Tekrar dinleyin ve cümleleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

13. Read the sample sentences in the boxes and complete the dialogues on the next page. Then, practise similar dialogues with your friends.

13. Kutulardaki örnek cümleleri okuyun ve bir sonraki sayfada bulunan diyalogları tamamlayın. Ardından arkadaşlarınızla benzer diyaloglar kurun.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 2021

14. Listen and circle the correct form you hear.

14. Dinleyin ve duyduğunuz doğruyu daire içine alın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 2021

15.Read the clues in the boxes. Work in pairs to ask for and give simple directions.

15. Kutulardaki ipuçlarını okuyun. Basit talimatlar isteyin ve çiftler halinde çalışın.

16.  When do we send postcards to our friends/relatives, etc.?

16. Arkadaşlarımıza/akrabalarımıza ne zaman kartpostal göndereceğiz?

17. Read the postcard on the next page and answer: What  does Amy do in Cambridge?

17. Bir sonraki sayfada bulunan kartpostalı okumak için ne zaman kartpostal göndereceğiz ve cevaplayacağız. Amy Cambridge ‘de ne yapıyor? 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 2021

18. Answer the questions.

18.Soruları cevaplayın.

19. Imagine you are a student abroad. Write a postcard to your parents. 

19.Yurtdışında bir öğrenci olduğunuzu hayal edin. Ailene bir kartpostal yaz.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 2021

20.Answer: Do you like going shopping alone or with someone?

20.Yalnız mı yoksa biriyle mi alışverişe gitmeyi seviyorsun?

21. Listen to the dialogue and answer: Do Miki and Sakiko often meet?

21.Diyaloğu dinleyin ve cevabı verin. Miki ve Sakiko sık sık buluşur mu? 

22. Listen again and complete the missing parts.

22. Tekrar dinleyin ve eksik kısımları tamamlayın.

23.Read the roles and the sample dialogue. Then, work in pairs. Ask and answer questions.

23.Rolleri ve örnek diyaloğu okuyun. Ardından ikili olarak çalışın. Soruları sor ve cevapla.

 

9.SINIF PASİFİK ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.