İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 22-31 CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 22-31 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 2.Ünite Sayfa 22-31 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 2.Ünite My Environment cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2021-2022;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 2.Ünite  My Environment Sayfa 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 Cevapları

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

1. What do we call these shops in the photos? Write the correct names in the box. Then, answer: What can you buy from them? Write 3 things.

1.Resimdeki bu dükkanlara ne dükkanı deriz? Kutulara doğru isimleri yazın. Bu dükkanlardan ne satın alabilirsin? 3 tane yaz.

Baker’s : Fırın

Butcher’s : Kasap

Chemist’s : Eczacı 

Newsagent : Gazete Bayii

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

2. Answer: Would you like to live in a city or a town? Why?

2. Bir şehirde mi yoksa köyde mi yaşamak istersin? Neden?

3. Which places are there in Matthew’s town? Watch or listen to the dialogue and tick ().

3. Matthew’in kasabasında hangi yerler var? İzleyin ve diyaloğu dinleyin, tik koyun.

shopping mall : Alışveriş merkezi

hospital :hastane

newsagent :Gazete bayi

cinema :sinema

grocery store :market, bakkal

baker’s :fırın

butcher’s:kasap

restaurant :restoran

café :kafe

supermarket : süpermarket

library :kütüphane

clothes shop:kıyafet dükkanı

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

4. Listen again and answer the questions.

4. Tekrar dinleyin ve sorulara cevap verin.

5. Work in pairs. Ask and answer questions, describe and compare your environments.

5. Arkadaşlarınızla beraber sorular sorup cevaplayın. Çevrenizi tanımlayın ve kıyaslayın.

6. Answer: What kind of places are there in your street?

6. sokağında ne tür yerler var?

7. Read the text on the next page and answer: Is there traffic in the Castle Street?

7.Bir sonraki sayfadaki metni okuyun. Kale caddesinde trafik var mı? 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

8. Read the text again and answer these questions.

8. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Why is the square called the Market Square?

1. Meydan neden Pazar Meydanı olarak adlandırılıyor?

2. How often is there a market there?

2. Orada ne sıklıkla bir pazar var?

3. Why is the statue the symbol of the square?

3. Heykel neden meydanın simgesidir?

4. Why would people like to live in the apartment buildings in the square?

4. İnsanlar neden meydandaki apartmanlarda yaşamak istesinler?

5. Were the houses and shops in the square smaller or bigger in the past?

5. Geçmişte meydandaki evler ve dükkânlar daha küçük mü yoksa daha büyük müydü?

6. Where is the car park?

6. Otopark nerede?

all over town: in, across or to many places in a city or town
e.g.
1. We drove all over town last night and couldn’t see an open parking space.
2. News of her crime was all over town by the end of the day.
25

şehrin her yerinde: bir şehirde veya kasabada, içinde veya birçok yerde
Örneğin.

1. Dün gece tüm şehri dolaştık ve açık bir park yeri göremedik.

2. Suçunun haberi günün sonunda şehrin her yerindeydi. 25.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

9. Describe and compare your environment with another one in simple sentences.

9. Bulunduğunuz çevreyi başka bir yer ile basit  cümleler kullanarak tanımlayın ve kıyaslayın.

10. Answer: Would you like to move to a different house / neighbourhood / town? Why?

10. Farklı bir eve / mahalleye/ kasabaya taşınmak ister misiniz? Neden? 

11. Listen to the dialogue and answer: What are the neighbours like?

11. Diyaloğu dinleyin ve cevaplayın. Komşular nasıl insanlar?

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

12. Listen again and write true (T) or false (F).

12. Tekrar dinleyin ve doğrular için (T) yanlışlar için (F) yazın.

13. Listen again and make a note of the words/phrases that tell location/direction.

13. Tekrar dinleyin ve yer / yön bildiren kelimeleri not alın.

14. What do you have in your room? Read the sample sentences and describe it to your friends.

14. Odanda neler var? Örnek cümleleri okuyun ve odanızı arkadaşlarınıza tanımlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

15. Answer: Are there any parks or gardens in your neighbourhood?

15. Mahallende hiç park veya bahçe var mı? 

16. Read the first and the last sentence of every paragraph in the e-mail and answer: What is the e-mail about?

16.Maildeki her paragrafın ilk ve son cümlelerini okuyun. E mail ne hakkında ?

17. Fill in the blanks in the e-mail with suitable prepositions as in the example.

17. E maildeki boşlukları örnekte olduğu gibi uygun edat ile doldurun.

18. Read the text again and write answers to these questions in your notebook.

18.Metni tekrar okuyun ve bu soruları cevaplayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

19. Work in pairs. Talk to your friend and compare people, places and objects in or around your house.

19. Arkadaşınızla beraber evinizdeki veya etrafınızdaki insanları, yerleri ve nesneleri kıyaslayın.

20. Listen and repeat the words in Part A and notice the /i/ and /i:/ sounds. Read Part B yourself and write the sounds in paranthesis. Then, listen to Part B and check your pronunciation.

20.Dinleyin ve A kısmındaki kelimeleri tekrar edin. /i/ sesine ve /i:/ sesine dikkat edin. Part B’yi kendiniz okuyun ve parantez içine sesleri yazın. Sonra Part B’yi dinleyin ve telafuzu kontrol edin.

21. Fill in the chart on the next page comparing the cities in Turkey or in different countries.

21. Türkiye’deki şehirler ile farklı ülkelerdeki şehirleri kıyaslayarak sonraki sayfadaki tabloyu tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

22. Answer: What do you do if you don’t know an address?

22. Eğer bir adresi bilmiyorsanız ne yaparsınız?

23. Listen to the information about directions in the dialogues. Find the bookshop, café and the cinema on the chart.

23.Diyalog da yönler hakkındaki bilgileri dinleyin. Kitap dükkanını, kafeyi ve sinemayı bulun. 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

24. Work in pairs. Look at the chart in part 23 again. Ask and answer to locate the statue and the fountain and ask for the directions to the post office, theatre and the bus station. Use the clues.

24. Arkadaşınızla beraber 23. aktivitedeki haritaya bakın. Heykel ve çeşmeyi bulabilmek için sorular sorup cevap verin. Sonra postane, tiyatro ve otogar için yön tarifi isteyin. İpuçlarını kullanın.

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.