İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 33-44 CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 33-44 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 3.Ünite Sayfa 33-44 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite Movies  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 3.Ünite  Movies Sayfa 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 Cevapları

 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

1. In which type of films can you see these characters? Write under the photos.

1. Bu karakterleri hangi tür filmlerde görebiliyorsunuz? Fotoğrafların altına yazın.

adventure – macera 

thriller – gerilim

romantic – romantic

historical – tarihi

drama – dram

animation – animasyon

science fiction – bilim kurgu 

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

2. Answer: How often do you watch films?

2. Cevap: Ne sıklıkla film izliyorsunuz?

3. Listen to the dialogue and complete the table.

3. Diyaloğu dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

4. Listen again and answer the questions.

4. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

5. Listen to the dialogue again. Read the situations in the first table. Choose suitable sentences for each of them in the second table and write.

5. Diyaloğu tekrar dinleyin. İlk tablodaki durumları okuyun. İkinci tabloda her biri için uygun cümleler seçin ve yazın.

6. Work in pairs. Look at the posters below and make dialogues to go to a movie. Use the sentences in part 5 to invite, accept or refuse the invitation. Ask and tell the time and the date.

6. İkili çalışın. Aşağıdaki posterlere bakın ve bir filme gitmek için diyaloglar yapın. Daveti davet etmek, kabul etmek veya reddetmek için 5. bölümdeki cümleleri kullanın. Saati ve tarihi sorun ve söyleyin..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

7. Answer: Do you prefer to watch films at home or at the cinema? Why?

7. Cevap: Filmleri evde mi yoksa sinemada mı izlemeyi tercih edersiniz? Neden?

8. Read the film reviews on a blog and answer: Which film’s story doesn’t come from a novel?

8. Bir blogdaki film incelemelerini okuyun ve yanıtlayın: Hangi filmin hikayesi bir romandan gelmez?

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

9. Complete these sentences about part 8.

9. 8. bölüm hakkındaki bu cümleleri tamamlayın.

10. Read part 8 again. Talk to your friends and say which film you would prefer watching and why.

10. 8. bölümü tekrar okuyun. Arkadaşlarınızla konuşun ve hangi filmi neden izlemeyi tercih ettiğinizi söyleyin.

11. Write your opinions about a film on a blog.

11. Bir blogdaki bir film hakkındaki fikirlerinizi yazın.

12. Talk to your friends about your likes/dislikes, free time activities and hobbies expressing your opinions and preference.

12. Arkadaşlarınızla sevdiğiniz / hoşlanmadıklarınız, boş zaman aktiviteleriniz ve hobileriniz hakkında fikirlerinizi ve tercihlerinizi ifade ederek konuşun..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

13. Answer: Who do you usually go to the cinema with?

13. Cevap: Sinemaya genellikle kiminle gidiyorsunuz?

14. Listen to the dialogue and reorder the conversation.

14. Diyaloğu dinleyin ve sohbeti yeniden sıralayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

15. Listen again and act out a dialogue about making invitations, refusing and accepting it. You can use the clues below.

15. Tekrar dinleyin ve davet etme, reddetme ve kabul etme hakkında bir diyalog canlandırın. Aşağıdaki ipuçlarını kullanabilirsiniz.

16. Listen and repeat the words and sentences in part A. Notice / t / and / Ø / sounds. Read and circle the words with /Ø/ sound in part B and then check your pronunciation.

16. Bölüm A’daki kelimeleri ve cümleleri dinleyin ve tekrarlayın. Dikkat / t / ve / Ø / sesler. B kısmında / Ø / ses ile kelimeleri okuyup daire içine alın ve ardından telaffuzunuzu kontrol edin.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

17. Answer: What’s your favourite foreign film?

17. Cevap: En sevdiğiniz yabancı film hangisidir?

18. Read the text and mark the main idea of the film.

18. Metni okuyun ve filmin ana fikrini işaretleyin.

19. Read the text again and write true (T) or false (F).

19. Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

20. Write a text message to your friend to invite him/her for a movie or an activity.

20. Arkadaşınıza onu bir filme veya aktiviteye davet etmek için bir metin mesajı yazın.

21. Answer: Where can you read the film reviews?

21. Cevap: Film eleştirilerini nerede okuyabilirsiniz?

22. What kind of DVDs has Meg got? Listen to the dialogue and tick.

22. Meg’in ne tür DVD’leri var? Diyaloğu dinleyin ve işaretleyin..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

23. Listen again and match the words with their definitions. There is one extra choice.

23. Tekrar dinleyin ve kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin. Ekstra bir seçenek var.

24. Work in pairs. Look at the film posters below and talk about them. Give your opinions. Use the words, sentences and questions on the next page.

24. İkili çalışın. Aşağıdaki film afişlerine bakın ve onlar hakkında konuşun. Fikirlerinizi söyleyin. Sonraki sayfadaki kelimeleri, cümleleri ve soruları kullanın..

 

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.