İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 45-56 CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 45-56 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 4.Ünite Sayfa 45-56 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite Theme Four Human In Nature cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa  6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 4.Ünite  THEME FOUR HUMAN IN NATURE Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

1. Match the words with the photos.

1. Kelimeleri fotoğraflarla eşleştirin.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

2. Answer: What do you do during your summer holiday?

2. Cevap: Yaz tatiliniz boyunca ne yaparsınız?

3. Listen to the dialogue and answer: What will Betty ask her parents to do?

3. Diyaloğu dinleyin ve cevap verin: Betty ebeveynlerinden ne yapmasını isteyecek?

4. Listen to the dialogue again and answer these questions.

4. Diyaloğu tekrar dinleyin ve bu soruları cevaplayın..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

5. What can / cannot they do? Listen again and complete the sentences.

5. Ne yapabilirler / yapamazlar? Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın..

6. Work in pairs. Ask and answer about your daily activities and how often you do them.

6. İkili çalışın. Günlük aktiviteleriniz ve bunları ne sıklıkla yaptığınız hakkında sorun ve cevap verin.

7. Write about your friend’s daily activities and how often he/she does them.

7. Arkadaşınızın günlük aktiviteleri ve bunları ne sıklıkla yaptığı hakkında yazın..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

8. Listen and repeat the pronunciation of /s/ at the end of verbs in third person in part A. Read the verbs in part B yourself and write the sound. Then, listen and check your pronunciation.

8. Bölüm A’daki üçüncü şahıs fiillerin sonundaki / s / telafuzunu dinleyin ve tekrarlayın. B bölümündeki fiilleri kendiniz okuyun ve sesi yazın. Ardından, dinleyin ve telaffuzunuzu kontrol edin..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

9. Answer: Are abilities important for success? Why / Why not?

9. Cevap: Yetenekler başarı için önemli mi? Neden / Neden olmasın?

10. Read the text quickly and answer these questions.

10. Metni hızlıca okuyun ve bu soruları cevaplayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

11. Read the text again and write true (T) or false (F).

11. Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

12. Answer: What is the main idea of the text?

12. Cevap: Metnin ana fikri nedir?

13. Find out and write about a person with different / unusual abilities.

13. Farklı / alışılmadık yeteneklere sahip bir kişi hakkında bilgi edinin ve yazın..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

14. Answer: What does a zoo keeper do?

14. Cevap: Bir hayvanat bahçesi bakıcısı ne yapar?

15. Listen to the text and answer: What days does the zookeeper work?

15. Metni dinleyin ve cevabı: Hayvan bakıcısı hangi günlerde çalışıyor?

16. Listen again and complete the sentences.

16. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

17. Answer these questions.

17. Bu soruları cevaplayın.

18. Talk about your abilities.

18. Yetenekleriniz hakkında konuşun.

19. Answer: Does climate change increase natural events? What do you think?

19. Cevap: İklim değişikliği doğal olayları artırır mı? Ne düşünüyorsun?

20. Read the paragraph, the newspaper extracts and the word definitions. Then, find the words that match the definitions.

20. Paragrafı, gazete alıntılarını ve kelime tanımlarını okuyun. Ardından tanımlara uyan kelimeleri bulun..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

21. Answer the questions.

21. Soruları cevaplayın..

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

22. Write a short paragraph about love for nature.

22. Doğa sevgisi hakkında kısa bir paragraf yazın.

23. Work in pairs. Ask and answer “Can you …?” questions.

23. İkili çalışın. Sor ve cevapla “… yapabilir misin?” sorular.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

Read and tick (4) the right column.

Sağdaki sütunu okuyun ve işaretleyin (4).

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.