İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 58-68 CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 58-68 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 5.Ünite INSPIRATIONAL PEOPLE Sayfa 58-68 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

9.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.Ünite INSPIRATIONAL PEOPLE cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 5.Ünite INSPIRATIONAL PEOPLE Sayfa 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68 Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı (2020-2021)

1.Do you know these people? Write their names and talk about them.

Bu insanları tanıyor musunuz? İsimlerini yazın ve onlar hakkında konuşun.

1.Aziz Sancar : Turkish professor. He wont the Nobel Prize for Chemistry.

2.Sümeyye Boyacı : Turkısh female Paralympıc swimmer. She won a gold metal at the 2018 World Para Swimming European Championships.

3.Güler Sabancı: Business woman. She is the chairperson of her family company.

4.Kenan Sofuoğlu : Professional motorcycle racer. He is the most successful World Supersport rider of all time.

5.Osman Bey : He is the founder of Ottoman Empire.

6.Yasemin Dalkılıç: She is a Turkısh female free diver.She holds a lot of records in different catgories of free diving.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı (2020-2021)

3.Listen to the dialogue and answer.Who works for a foundation?

Diyaloğu ve cevabı dinleyin. Vakıf için kim çalışıyor?

-Nuri Şahin and Lionel Messi work for chaity organizations.

4.Write the physical characteristics of Cenk Tosun and Nuri Şahin.

4.Cenk Tosun ve Nuri Şahin’in fiziksel özelliklerini yazın.

Cenk Tosun : young,good looking,blue eyes, 183 m

Nuri Şahin : handsome,black hair and beard,nicely dressed.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı (2020-2021)

5.Listen again and complete the sentences.

Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

6.Answer these questions.

Soruları cevaplayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı (2020-2021)

9.Read the information and the texts about two singers and find:Who do the chracteristics in the table on the next page belong to?

9.İki şarkıcı hakkındaki bilgileri ve metinleri okuyun ve şunu bulun: Bir sonraki sayfadaki tablodaki özellikler kime ait?

-Bengü Erden : hardworking/generous

-Edis Görgülü : kind-hearted / generous/entertaining/calm

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı (2020-2021)

9.İki şarkıcı hakkındaki bilgileri ve metinleri okuyun ve şunu bulun: Bir sonraki sayfadaki tablodaki özellikler kime ait?

-Bengü Erden : hardworking / generous

-Edis Görgülü : kind-hearted / generous /entertaining / calm

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı (2020-2021)

10.Read the texts again and match definitions with the words in bold.

10.Metinleri tekrar okuyun ve tanımları kalın harflerle kelimelerle eşleştirin.

11.Answer the questions.

Soruları cevaplayınız.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı (2020-2021)

12. Write a text comparing characteristics of people by giving your opinions.

12. Fikirlerinizi bildirerek insanların özelliklerini karşılaştıran bir metin yazın.

My inspirational people are Zeynep Bayçınar and Eda Solmaz. They are from Muradiye in Van. They both have got dark skin and dark long hair. Eda
is older than Zeynep, but Zeynep is taller than Eda. I think Eda is thinner than Zeynep. They took up running when they were little girls. They were the best runners in their town and they are in Turkish National Athletics team now. These girls must be more hard working and talented than the other athletes because they have got a lot of medals and
they became champions.

İlham veren insanlarım Zeynep Bayçınar ve Eda Solmaz. Van Muradiye’liler. İkisinin de koyu tenli ve koyu uzun saçları var. Eda Zeynep’ten büyüktür ama Zeynep, Eda’dan daha uzundur. Eda’nın Zeynep’ten daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Küçük kızken koşmaya başladılar. Kasabalarındaki en iyi koşuculardı ve artık Türkiye Milli Atletizm takımında yer alıyorlar. Bu kızlar diğer sporculardan daha çalışkan ve yetenekli olmalılar çünkü çok fazla madalyaları var ve şampiyon oldular.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı (2020-2021)

14.Listen to the dialogue about David and Bob.Identify the descriptions of their appearances and write their names under the photos.

14.David ve Bob hakkındaki diyalogu dinleyin, görünüşlerinin açıklamalarını tanımlayın ve fotoğrafların altına isimlerini yazın.

15.Listen to the dialogue again and add more characteristics of these people.Then, compare them giving your opinions.

Diyaloğu tekrar dinleyin ve bu insanların daha fazla özelliğini ekleyin.Sonra görüşlerinizi vererek onları karşılaştırın.

-David: friendly,polite,generous,helpful,modest

-Bob: cheerful,hard working,intelligent,generous.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı (2020-2021)

16.Look at the photos, descrbe the people and the actions.Use the clues.

16.Fotoğraflara bakın, insanları ve eylemleri keşfedin, ipuçlarını kullanın.

People running İstanbul Marathone on Martyrs Bridge in July 15 every year.Everyone has a number on their chest.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı (2020-2021)

17.Listen and repeat the words ending with “ing” in Part A.Then, read Part B yourself and check your pronunciation.

17.Bölümde “ing” ile biten kelimeleri dinleyip tekrarlayın. Ardından, Bölüm B’yi kendiniz okuyun ve telaffuzunuzu kontrol edin.

18.Write a text describing your inspirational character.

İlham verici karakterinizi açıklayan bir metin yazın.

Osman Gazi (1258-1324 or 1326) was the founder of the Ottoman State.He and the Muslim warriors in Söğüt defended their territories against the Byzanties and Osman Gazi extended his control over some places around.Bursa.When his son Orhan Gazi captured Bursa, the state became stronger and in a few centuries became a world power.

Osman Gazi (1258-1324 veya 1326), Osmanlı Devleti’nin kurucusuydu, Söğüt’teki Müslüman savaşçılar, bölgelerini Bizanslara karşı savundular ve Osman Gazi, etrafındaki bazı yerlerin kontrolünü genişletti .Bursa: Oğlu Orhangazi Bursa’yı ele geçirince devlet güçlendi ve birkaç asırda bir dünya gücü oldu.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı (2020-2021)

19.Work in pairs.Find photographs of three people from your country.Describe and compare their appearances and characters.You can choose words from the list below.

Çiftler halinde çalışın.Ülkenizden üç kişinin fotoğraflarını bulun.Görünümlerini ve karakterlerini tanımlayın ve karşılaştırın.Aşağıdaki listeden kelimeler seçebilirsiniz.

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir