İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 70-80 CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 70-80 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 6.Ünite Sayfa 58-68 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

9.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 6.Ünite Sayfa 69-70-171-72-73-74-75-76-77-78-79-80 Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı (2020-2021)

1.What steps must you take at the airport when you have a flight? Look at the photos, guess and number the photos in order.

1. Uçuşunuz varken havalimanında hangi adımları atmalısınız? Fotoğraflara bakın, fotoğrafları sırayla tahmin edin ve numaralandırın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı (2020-2021)

2.Answer:How do people in your family usually buy a ticket? Online, telephone or from an agency?

2. Cevap: Ailenizdeki insanlar genellikle nasıl bilet alır? Çevrimiçi mi, telefon mu yoksa bir ajanstan mı?

3.Listen to the dialogue and answer: How will Gary Wine pay for his flight tickets?

3. Diyaloğu dinleyin ve cevap verin: Gary Wine uçak biletlerini nasıl ödeyecek?

4.Listen again and answer these questions.

4. Tekrar dinleyin ve bu soruları cevaplayın.

1.Where will Gary Wine go? / 1. Gary Wine nereye gidecek?

He will go to Venice.

2.How many tickets does he want? / 2. Kaç bilet istiyor?

He wants two tickets.

3.What time is his flight? / 3. Uçuşu ne zaman?

It is at 4.30 p.m.

4.How much do the tickets cost? / 4. Biletlerin ücreti ne kadar?

They cost £120.

5.What time will he be in Venice? / 5. Venedik’te ne zaman olacak?

He will be in Venice at p.m.

5.Complete the dalogue.

5. Diyaloğu tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı (2020-2021)

8.Asnwer: Can you easily start a conservation with a stranger?

8. Cevap: Bir yabancıyla kolayca bir korumaya başlayabilir misiniz?

Yes, I can.

9.Read the first part of a conservation and underline the sentences identifying the cultural differences.

9. Bir korumanın ilk bölümünü okuyun ve kültürel farklılıkları tanımlayan cümlelerin altını çizin.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı (2020-2021)

10.Listen to the second part of the conservation and take notes about the specialities of İstanbul.

10. Konservasyonun ikinci bölümünü dinleyin ve İstanbul’un spesiyaliteleri hakkında notlar alın.

11.Read and listen to the dialogue again and complete these sentences.

11. Diyaloğu tekrar okuyun ve dinleyin ve bu cümleleri tamamlayın.

12.Work in pairs.Read the roles and talk to each other.Use the clues in the boxes.

12. Çiftler halinde çalışın, rolleri okuyun ve birbirinizle konuşun, kutulardaki ipuçlarını kullanın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı (2020-2021)

13.Read the example and write a short message to leave for your parents at the reception desk.

13. Örneği okuyun ve ebeveynlerinize resepsiyon masasına bırakmak için kısa bir mesaj yazın.

14.What do you usually have at a restaurant.

14. Bir restoranda genellikle ne yersiniz?

15.Listen to the dialogue and answer : How much is the lunch?

15. Diyaloğu dinleyin ve cevap verin: Öğle yemeği ne kadar?

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı (2020-2021)

16.Who says these sentences at a restaurant? Listen again and mark.

16. Bu cümleleri bir restoranda kim söylüyor? Tekrar dinle ve Mark.

17.Work in pairs.Use the menu below and the clues on the next page to order food in a restaurant.

17. Çiftler halinde çalışın Bir restoranda yemek sipariş etmek için aşağıdaki menüyü ve sonraki sayfadaki ipuçlarını kullanın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2020-2021)

VENICE / NEW YORK /

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı (2020-2021)

20.Write true (T) or false (F).

20. doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

21.Which city would you like to visit? Write a short pharagraph about it and state your reasons.

21. Hangi şehri ziyaret etmek istersiniz? Bunun hakkında kısa bir paragraf yazın ve nedenlerinizi belirtin.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı (2020-2021)

23.Answer: How much can you understand the announcements, telephone calls,songs or films English?

23. Cevap: Duyuruları, telefon görüşmelerini, şarkıları veya filmleri ne kadar İngilizce anlayabilirsiniz?

24.Read rhe three types of airline announcements below.Then listen to the announcements and write their order.

24. Aşağıdaki üç tür havayolu duyurusunu okuyun, ardından duyuruları dinleyin ve siparişlerini yazın.

25.Listen again and answer the questions.

25. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.