İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVABI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 81-92 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 7.Ünite Sayfa 81-92 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

9.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 7.Ünite Sayfa 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92 Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

1.Which of these places are on the World Heritage List? Guess and mark.

Bu yerlerden hangileri Dünya Mirası Listesinde? Tahmin et ve işaretle.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 83 Cevabı

Listening Time

2 Answer: What does an archaelogist do?

Cevap: Bir arkeolog ne yapar?

Listen to the interview and answer: What does “excavate” mean?

3.Röportajı dinleyin ve cevaplayın: “Kazı” ne demektir?

4.Write true (T) or false (F).

4.Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 84 Cevabı 

Speaking Time

Work in pairs. Read the roles, the information about the pyramids and the sample dialogue. Then, ask and answer questions.

5.Çiftler halinde çalışın. Rolleri, piramitler hakkındaki bilgileri ve örnek diyaloğu okuyun. Ardından, soru sorun ve cevaplayın.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 85 Cevabı 

Answer: What kind of places should we preserve for future generations?

Cevap: Gelecek nesiller için ne tür yerleri korumalıyız?

Read the text about the world heritage and answer: What the purpose of the World Heritage Convention? 

Dünya mirası ile ilgili metni okuyun ve cevaplayın: Dünya Mirası Konvansiyonunun amacı nedir?

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 86 Cevabı 

8.Ask and answer questions about the text.

Metin hakkında soru sorun ve cevaplayın.

Write some sentences about a historical place you visited in the past. Search about it on the Internet.

Geçmişte ziyaret ettiğiniz tarihi bir yer hakkında bazı cümleler yazın. İnternette arama yapın.

Idiom Time.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 87 Cevabı 

Answer: Which archaelogical site would you like to see in Turkey? Why?

Cevap: Türkiye’de hangi arkeolojik alanı görmek istersiniz? Neden?

Listen to the text or watch the video. Write the names of the World Heritage Sites in the box on the timeline.

Metni dinleyin veya videoyu izleyin. Dünya Mirası Sitelerinin adlarını zaman çizelgesindeki kutuya yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 88 Cevabı 

12.Where are the world Heritage Sites in part 11? Find out and tell the names of the cities.

Bölüm 11’de dünya mirası alanları nerede? Şehirlerin isimlerini öğrenin ve anlatın.

Listen or watch again and write true (T) or false(F).

Dinleyin veya izleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Speaking Time

Search about an ancient civilization on the Internet and give a short simple presentation about it.

İnternetteki eski bir medeniyeti araştırın ve kısa bir sunum yapın.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 89 Cevabı 

Answer: What kind of stories do you like? Drama, adventure, comedy, fiction, moral, mythological etc. ?

Cevap: Ne tür hikayelerden hoşlanırsınız? Drama, macera, komedi, kurgu, ahlaki, mitolojik vb.

Read the first and the third parts of the text about Xanthos-Letoon. The sentences in the second part are mixed up Read and reorder the events in the second part to make up a meaningful story.

Xanthos-Letoon hakkındaki metnin ilk ve üçüncü bölümlerini okuyun. İkinci kısımdaki cümleler karıştırılır Anlamlı bir hikaye oluşturmak için ikinci kısımdaki olayları okuyun ve yeniden sıralayın.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 90 Cevabı

Write the answers to these questions in your notebook.

Bu soruların cevaplarını not defterinize yazın.

Listen and repeat the examples for -ed ending verbs in part A. Then, read the verbs in part B yourself and check your pronunciation.

Bölüm A’daki bitmiş fiiller için örnekleri dinleyin ve tekrarlayın. Daha sonra, Bölüm B’deki fiilleri kendiniz okuyun ve telaffuzunuzu kontrol edin.

Listen and repeat the sentences in part A. Notice the pronunciation of “was” as / wez / and / wüz/. Then, read the sentences in part B yourself and check your pronunciation.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 91 Cevabı 

Imagine you will interview an expert on the Hittites. Use the clues. Write your questions and his / her possible answers making inquiries about the subject.

Hititler konusunda bir uzmanla röportaj yapacağınızı düşünün. İpuçlarını kullan. Sorularınızı ve olası cevaplarını konu hakkında sorular sorarak yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 92 Cevabı 

Answer: Do you usually ask questions or answer questions?

Cevap: Genellikle soru soruyor veya soruları cevaplıyor musunuz?

Listen to the questions and answer them.

Soruları dinleyin ve cevaplayın.

I live in Mersin.

2.It is Olba.

No, I didn’t.

The answer is no.

5.To see ancient settlement.

According to Greek Mythology, greek gods.

No certain information.

They settled in there.

Yes, they were.

10.No certain information.

Poem Time

Quote Time

Self Assessment.

Read the poem.

Şiiri oku.

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.