İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVABI

9.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 94-104 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Pasifik Yayınları 8.Ünite Sayfa 94-104 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

9.Sınıf PASİFİK Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 8.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 8.Ünite Sayfa 94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104 Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Warm – Up Time

Look at the pictures. What’s the matter? Use the words in the boxes and tell the problem.

Resimlere bakmak. Sorun ne? Kutulardaki kelimeleri kullanın ve sorunu anlatın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

  1. Listening Time
  2. Answer: Do you learn ‘first aid’ at school?
  3. Listen  to the dialogue and answer: What should we do when there is bleeding?
  4. What emergency situations does the doctor advise? Listen and tick.
  5. Listen again and write the answers to these questions in your notebook.

Dinleme Zamanı
2. Cevap: Okulda ‘ilk yardımı’ öğreniyor musunuz?
3. Diyaloğu dinleyin ve cevabı: Kanama olduğunda ne yapmalıyız?
4. Doktor hangi acil durumları tavsiye eder? Dinle ve işaretle.
5. Tekrar dinleyin ve bu soruların cevaplarını defterinize yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

6.Work in pairs. Ask for and give advice about some health problems / emergencies. Use “should / shouldn’t / had better / must / have to, etc. and the clues.

6. İkili çalışın. Bazı sağlık sorunları / acil durumlar için sorun ve tavsiye verin. Kullanmalı / olmamalı / olmamalı / olmamalı / daha iyi / olmalı / olmalı, vb. Ve ipuçlarını kullanın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Reading Time

7.What was the last natural disaster in Turkey? Fing out and tell.

8.Read the text and write the main idea of it.

7. Türkiye’deki son doğal afet neydi? Öğrenin ve anlatın.

8. Metni okuyun ve ana fikrini yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

9.Find words from the text to match with these definitions.

10.Write the answers to these questions in your notebook.

11.Complete the sentences with the verbs in the present perfect.

9. Metinden bu tanımlara uyacak kelimeleri bulun.

10. Bu soruların cevaplarını defterinize yazın.

11. Cümleleri şimdiki zamandaki fiillerle tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

Writing Time

12.Imagine you have seen an accident. Report what has happened in a few sentences.

13.Answer: Which number do you dial in case of emergency in Turkey?

14.Listen to the emergency call and complete these sentences.

Yazma Zamanı

12. Bir kaza gördüğünüzü hayal edin. Neler olduğunu birkaç cümleyle bildirin.

13. Cevap: Türkiye’de acil bir durumda hangi numarayı çeviriyorsunuz?

14. Acil durum çağrısını dinleyin ve bu cümleleri tamamlayın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

15.Listen again, guess and match the health terms with their definitions. There is one extra choice.

15. Tekrar dinleyin, tahmin edin ve sağlık terimlerini tanımlarıyla eşleştirin. Fazladan bir seçenek var.

Speaking Time

Konuşma Süresi

16.Work in pairs. Read the roles, sample dialogues and start a conversation.

16. İkili çalışın. Rolleri, örnek diyalogları okuyun ve bir konuşma başlatın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

Reading Time

Okuma zamanı

Answer: When did you last see a doctor? What was the problem?

17. Cevap: En son ne zaman bir doktora göründünüz? Problem neydi?

18. Read the dialogues and match the photographs with them. Then, read the headings below and write the suitable heading for each dialogue.

18. Diyalogları okuyun ve fotoğrafları onlarla eşleştirin. Ardından, aşağıdaki başlıkları okuyun ve her diyalog için uygun başlığı yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

19.Read the dialogues again and write true(T) or false(F).

19. Diyalogları tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

20.Listen and repeat the statements in Part A. Mark the intonation for the statements in part B. Then, listen and check.

20. Bölüm A’daki ifadeleri dinleyin ve tekrarlayın. Bölüm B’deki ifadelerin tonlamasını işaretleyin. Sonra dinleyin ve kontrol edin.

Write Time

Yazma Zamanı

21.Prepare a poster / leaflet / brochure about safety and health at work. Write what they have to do  / should/ shouldn’t do.

21. İş yerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili bir poster / broşür / broşür hazırlayın. Yapmaları / yapmaları / yapmamaları gerekenleri yazın.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Speaking Time

22.What do we have to do / What should we do / What must we do in social life? Talk about them.

Proverb Time

Accidents will happen.

Self Assessment

Read and tick the right column.

Konuşma Süresi

22. Ne yapmalıyız / Ne yapmalıyız / Sosyal hayatta ne yapmalıyız? Onlar hakkında konuşmak.

Atasözü Zamanı

Kazalar olacak.

Öz değerlendirme

Sağdaki sütunu okuyun ve işaretleyin.

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.