MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 168-169-170 CEVABI

9.SINIF PASİFİK YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 168-169-170 CEVABI 

Bu yazımızda 2021-2022 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Pasifik Yayıncılık 3.Ünite Denklemler ve Eşitsizlikler Konusu sayfa 168-169-170 cevaplarını resimli ve çözümlü hazırladık.

9.Sınıf Pasifik Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

Pasifik Yayıncılık  9.Sınıf Matematik Ders Kitabı 374 sayfa ve 5 üniteden oluşmaktadır.

Pasifik Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı Pasifik Yayınları 3.Ünite Denklem ve Eşitsizlikler Konusu Sayfa 168-169-170 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı 

3.Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.

(…..) Her gerçek sayı bir rasyonel sayıdır.

(…..) 0,13131313… sayısı irrasyonel bir sayıdır.

(…..) Bütün kareköklü ifadeler irrasyonel sayıdır.

(…..) x, y ∈ R için |x+y| = |x| + |y| eşitliği her zaman doğru değildir.

(…..) (a, b] ifadesi soldan kapalı, sağdan açık bir aralık belirtir.

(…..) a ∈ R ve m, n ∈ Z+ için am.an = am + n dir.

2. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları yanda verilen uygun ifadelerle tamamlayınız.

• Sayı doğrusu üzerindeki her bir nokta bir ……………………….. belirtir.

• Bir gerçek sayı rasyonel değilse ………………………….dır.

• (a, b) ifadesi …………………………. belirtir.

• Bir sayının eşit iki çarpanından birine o sayının …………………………. denir.

• Bir sayının …………………………. negatif olamaz.

3. A = [–3, 5] ve B = [–1, 3) aralıkları için aşağıdaki kümeleri temsil eden aralıkları bulunuz.

a) A ∪ B    b) A ∩ B    c) A – B    ç) B – A

4. Aşağıdaki sayı doğrularında belirtilen aralıkları yazınız.

5. (…..) 10324 sayısı 4 ile tam bölünür.

(…..) 5187 sayısı 4 ile tam bölünür.

(…..) 10256 sayısı 4 ile tam bölünür.

Yukarıdaki yargıların doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız.

6. 4367 sayısının 10 ile bölümünden kalan A, 5 ile bölümünden kalan B olduğuna göre A + B toplamı kaçtır?

A) 7    B) 9    C) 10    D) 11   E) 12

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı 

7. abcd dört basamaklı bir sayıdır.
abcd 5 olduğuna göre c + d toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 12    B) 13    C) 17    D) 18    E) 19

8. Dört basamaklı 34×8 sayısı 9 ile bölündüğünde 3 kalanını verdiğine göre x kaçtır?

A) 6    B) 7    C) 8    D) 9    E) 4

9. Beş basamaklı, rakamları farklı en büyük doğal sayının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 3    B) 5    C) 6    D) 7    E) 9

10. Dört basamaklı 734x sayısı 6 ile bölünebildiğine göre x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 14    B) 10    C) 6    D) 4    E) 2

11. Üç basamaklı 32a sayısının 10 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 0    B) 1    C) 2    D) 3    E) 4

12. Aşağıda verilen sayıların en küçük ortak bölenini (EBOB) bulunuz.

a) 80, 90    b) 9, 18    c) 12, 18, 24    ç) 80, 90, 110

13. Aşağıda verilen sayıların en küçük ortak katını (EKOK) bulunuz.

a) 3, 4    b) 8, 16    c) 8, 12, 15    ç) 24, 36, 72

14. Aralarında asal iki sayının en büyük ortak böleni (EBOB) ile en küçük ortak katının (EKOK) toplamı 181 olduğuna göre bu iki sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90    B) 180    C) 181    D) 200   E) 360

9.Sınıf Pasifik Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı 

15. A ve B pozitif iki tam sayı olmak üzere ve EBOB (A, B) = 5
olduğuna göre EKOK (A, B) aşağıdakilerden hangisidir?

A) 105 B) 90 C) 84 D) 54 E) 35

16. Kenarlarının uzunluğu 20 m ve 35 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine köşeler de dahil olmak üzere eşit aralıklarla fidan dikilecektir. En az kaç fidan dikilebilir?

A) 28 B) 26 C) 24 D) 23 E) 22

17. 60 L, 90 L ve x L lik üç kaptaki sıvı yağların birbirine karıştırılmadan eşit hacimli kaplara doldurulabilmesi için en az 11 kap gereklidir. Buna göre x kaçtır?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 18 E) 20

18. Eni 3 cm, boyu 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki küçük parkeler kullanılarak kare şeklindeki bir çerçeve yapılmak isteniyor. Bu iş için en az kaç adet küçük parke kullanılır?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 36

19. Pazartesi günü sabah saat 09.30 dan 367 saat 25 dakika sonra hangi gün ve saat olacağını bulunuz.

20. ||x+1| – 3| = 3 denklemin çözüm kümesini bulunuz.

21. denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) (3, 3) B) (1, –3) C) (–3, 1) D) (–3, 3) E) (3, –1)

Kaynak : Zeki Haber

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.