GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

BİLİŞSEL GELİŞİM

BİLİŞSEL GELİŞİM

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Bilişsel Gelişim konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

 

 • Temsilcisi Jean Piaget, Vygotsky ve Brunner’dir.
 • Piaget’in kuramı dönemler ve temel kavramlar  olmak üzere iki bölümden oluşur.
 • Dönemler; duyusal motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olarak 4 başlıkta incelenir.
 • Temel kavramlar olgunlaşma yaşantı  toplumsal aktarım örgütleme ve dengelemedir.
 • Örgütleme ve dengeleme fonksiyonel değişmezdir ve tüm insanlarda görülür.

Örgütleme ( Zihinsel Organizasyon)

 • Her insan doğduğu andan itibaren etrafındaki uyarıcıları zihnine taşır ve onları zihninde organize eder.
 • Yeni bilgi ile eski bilgi arasında ilişki kurulur.
 • Birden fazla Şeyma bir araya getiriliyor sa örgütleme yapılıyor denir.

Dengeleme

 • İnsan zihni sürekli denge halinde ise eğer öğrenmeye kapalı demektir.
 • Dengede olan bir zihin yeni öğrenmeler gerçekleştiremez.
 • Yeni öğrenmeler için zihinde dengesizlik oluşması şarttır.

Zeka

 • Bireyin çevreye uyum sağlama yeteneğidir.

Şema

 • Bilginin etrafını saran sınırlara şema denir.

Özümleme (Asimilasyon)

 • Bireyin yeni durumu kendinde daha önceden oluşmuş olan şemalarla açıklamasıdır.

Örnek

 • İlk kez zebra gören çocuğun, çizgili at demesi.
 • İlk kez koyun gören çocuğun kabarık tüylü köpekler demesi

Uyumsama

 • Bireyin yeni  durumu var olan şemalarla açıklayamadığın da yeni durum için yeni bir şema oluşturmasıdır.

Örnek

 • Atın farklı bir hayvan zebranin farklı bir hayvan olduğunu anlaması

1) Duyusal Motor Dönem (0-2 yaş)

 • Dış dünyanın duyu organları ve hareket kabiliyeti ile algılandığı dönemdir.

Dönemin Alt Evreleri

Basit Refleksler

 • Yaşamın ilk yapılandığı refleksleri. 
 • 0-1 aylık dönemi kapsar.
 • Emme, arama refleksleri bu döneme aittir.

İlk Alışkanlıklar ve Birinci Döngüsel Tepkiler

 • İlk olarak rastlantısal şekilde ortaya çıkar.
 • Bebek tamamen kendi bedenine odaklanır.
 • 1-4 ay dönemini kapsar.

İkincil Döngüsel Tepkiler

 • Kendi bedenine yönelik ilginin ötesini geçilir ve nesneye yönelim başlar.
 • 4-8 aylık dönemi kapsar.

İkincil Döngüsel Tepkilerin ve Şemaların Eşgüdümü

 • Görme ve dokunmanın eş güdümlemesidir.
 • Nesnelerle iletişim kurarlar.
 • Amaca yönelik davranışlar vardır.

Üçüncü Döngüsel Tepkiler

 • Davranışlar keşfedilir.
 • Nesnelerin pek çok özelliğine göre zihinsel  dengesizlik yaşanır.
 • 12-18 aylık dönemi kapsar.

Dönemin Özellikleri

 • Basit refleksler vardır
 • İnsan zihni dünyaya boş olarak gelmez der Piaget.
 • Yeni doğduğunda bütün hareketleri refleks iken 2 yaşına geldiğinde bütün hareketleri istemli olur.
 • Döngüsel Tepkiler vardır.
 • Kendini dış dünyadan ayırır.
 • Pasif beklenti vardır.
 • 8.ay da nesne sürekliliği kazanır
 • Bu dönemde ses bulaşması yaygın olarak görülür.
 • Taklit ve ertelenmiş taklit yapabilirler.
 • İlk deneme yanılma öğrenmeler bu dönemdedir.
 • İlk Kavram gelişimi olur.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

EĞİTİM BİLİMLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.