GELİŞİM PSİKOLOJİ

SOSYAL BİLİŞ KURAMI VYGOTSKY

SOSYAL BİLİŞ KURAMI VYGOTSKY Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Sosyal Biliş Kuramı konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz. İnsan sosyal bir varlıktır. Öğrenme süreci bireysel değil […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ

SOMUT ve SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ

Somut İşlemler Dönemi (6-12yaş) Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Somut ve Soyut İşlemler Dönemi konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.   Çocuk bu dönemde somut düşünmeye […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2-6 YAŞ)

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan İşlem Öncesi Dönem konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.   Sembolik Dönem (2-4 yaş) Dil gelişimi baskındır. Çocuğun […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

BİLİŞSEL GELİŞİM

BİLİŞSEL GELİŞİM Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Bilişsel Gelişim konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.   Temsilcisi Jean Piaget, Vygotsky ve Brunner’dir. Piaget’in kuramı dönemler ve […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR GELİŞİM

FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR GELİŞİM Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Fiziksel ve Psikomotor Gelişim konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz. Fiziksel Gelişim Boy ve kilo olarak gelişimi […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

GELİŞİMİN GÖREVLERİ

GELİŞİMİN GÖREVLERİ Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Gelişimin Görevlerinden bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz. Robert Havighurst Gelisim görevlerini etkileyen faktörler vardır. Bu faktörler 3 başlıkta incelenir. […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlardan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz. Gelişimi Etkileyen Faktörler 1.Gelişim Gelişim her zaman olumlu […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

GELİŞİM İLKELERİ

GELİŞİM İLKELERİ Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Gelişim İlkelerinden bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz. 1.Gelişim kalıtım ve çevrenin ortak etkileşim ürünüdür. 2.Gelişim bir bütündür. 3.Gelişim sürekli […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

GELİŞİM PSİKOLOJİ ve YÖNTEMLER

GELİŞİM PSİKOLOJİ ve YÖNTEMLER Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Gelişim Psikolojisi ve Yöntemler bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz. 1.Gelişim Yöntemler a) Enlemsel (Kesitsel) Yöntemler Farklı yaş […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

EKOLLER

EKOLLER Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Ekoller konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz. 1.Yapısalcılık Kurucusu Wilhelm Wundt’tur. Temsilcileri; Titchener, Wundt Zihnin yapısını, ögelerini incelediler. Zihnin tanımını […]

GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

GELİŞİM PSİKOLOJİNE GİRİŞ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Gelişim Psikolojisine Girişten bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz. Psikolojiye Giriş Organizmaların davranışlarını inceleyen pozitif bilim dalıdır. Psikolojinin Tarihçesi […]