KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÇOKLU ZEKA KURAMI

ÇOKLU ZEKA KURAMI

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Çoklu Zeka Kuramından bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz

Özellikleri

 • Bireysel farklılıklara önem verilir ve farklı yöntemler öğretimde kullanılır.
 • Çağdaş eğitimde zeka doğuştan gelmez ve süreç boyunca geliştirilebilir.
 • Geleneksel eğitime göre zeka doğuştan gelir ve sabittir ve değiştirilemez.
 • Bireyde aynı anda birden fazla zeka türü baskın olabilir.
 • Bütün zeka alanları bireylerde vardır ancak bazıları baskındır.
 • Zeka öğrenilebilir ve öğretilebilirdir.

Zeka Gelişimini Etkileyen Faktörler

Biyolojik Faktörler

 • Kalıtımla zeka geçişi yapılır.
 • Doğum öncesi ve doğum sırasında bulunan etmenler.
 • Beslenme de zeka üzerinde etkilidir.

Kişisel Geçmiş

 • Sosyo-kültürel geçmiş
 • Tarihsel dönem etkisi
 • Model alınan yetişkinler.

Çoklu Zeka Kuramı Alanları

1.Mantıksal-Matematiksel Zeka

 • Neden-sonuç ilişkisini iyi kurar.
 • Problem çözme becerisi gelişmiştir.
 • Sayılarla oynamayı sever.
 • Sorgulayıcıdır.
 • Akıl yürütmeyi iyi başarırlar.
 • Eleştirel düşünürler.
 • Bankacı, mühendis muhasebeci gibi meslekler bu gruptan çıkar.

2.Sözel-Dilsel Zeka

 • Kelime hazineleri çok geniştir.
 • İkna kabiliyetleri yüksektir.
 • Tabiri caizse laf cambazıdır.
 • Hitabet yetenekleri kuvvetlidir.
 • Sözlü ve yazılı dil kullanımında ustadırlar.
 • Şair, yazar, spiker politikacı gibi meslek sahipleri bu zeka türü baskın olan bireyler arasından çıkar.

3.Doğacı Zeka

 • Doğayla iç içe olmayı severler.
 • Hayvanları, bitkileri severler.
 • Çevreye, doğaya karşı duyarlıdır, hassastır.
 • Biyolog, veteriner, peyzaj mimarı, zoolog gibi meslek alanları bu zeka türünden çıkar.

4.Sosyal / Kişiler Arası Zeka

 • İnsan ilişkilerde iyidir.
 • Etkili iletişim de başarılıdırlar.
 • Empati becerileri gelişmiştir.

5.Uzamsal / Görsel Zeka

 • 3 boyutlu resimleri çok iyi algılayabilirler.
 • Yön bulma duyuları kuvvetlidir.
 • Hayal güçleri gelişmiştir.
 • Benzetmeler sıkça kullanılır.
 • Ressam, mimar ve grafiker gibi meslekleri bu alanı güçlü olanlar yaparlar.

6.Müziksel / Dilsel Zeka

 • Ritim duyguları gelişmiştir.
 • Şarkı söylerken, beste yaparken mutlu olurlar.
 • Enstrüman çalarlar.
 • Meslek grubunda müzisyenler, şarkıcılar bulunur.

7.Kinestetik / Bedensel Zeka

 • Bedenlerini etkili olarak kullanabilirler.
 • Psikomotor becerileri gelişmiştir.
 • Sinir- kas koordinasyonu gelişmiştir.
 • Taklit yetenekleri gelişmiştir.
 • Söylenen sözlerden çok yapılan hareketler akılda kalır.
 • Meslek grubunda dansçılar, sporcular, oyuncular bulunur.

8.İçsel / Öze Dönük Zeka

 • Metabiliş düşünmesi gelişmiştir.
 • Öz düzenleme becerileri gelişmiştir.
 • Bireysel çalışmaktan hoşlanırlar.
 • Sosyaldirler ancak yalnızlıktan da hoşlanırlar.
 • Meslek grubunda filozoflar, din adamları bulunur.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.