KONU ANLATIMI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DÜŞÜNME BECERİLERİ

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi içerisinde yer alan Öğretim Yöntem ve Teknikleri Düşünme Becerilerinden bahsedeceğiz. KPSS’ de Öğretim Yöntem ve Tekniklerinden 21 soru çıkmaktadır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

Çıkarsama

Verilen bir bir öneriden akıl yürüterek bir sonuca ulaşılmasına denir.

Çıkarımda bulunmakta denir.

Sınıflama

Verilen bir özelliğe bakılarak gruplama işlemi yapılması.

Eşleştirme

Benzer olma durumuna göre ilişkilendirme vardır.

Analitik Düşünme

 • Analiz basamağında yer alır.
 • Bütün parça bütün ve neden-sonuç ilişkisi kurulur.

Yakınsak Düşünme

 • Farklı düşünmelerden yola çıkarak öğrencinin öğretmenle aynı düşünmesini sağlamaktır.
 • Geleneksel eğitimde vardır.
 • Aynı düşünme mantığı vardır.

Iraksak Düşünme

 • Uzak düşünmedir.
 • Çağdaş eğitimde bulunur.
 • Aynı düşüncelerden yola çıkılır ve farklı düşünmeye sevk edilir.
 • Problem çözme, yaratıcı düşünme vb.

Argümantasyon

 • Verilen bir bilginin  dayanaklandırılarak açıklama yapılan düşünme becerileridir.

Yaratıcı Düşünme

 • Üst düzey düşünme becerisini geliştirir.
 • Sentez basamağındadır ve üretir, düşünür, yeni, farklı ürün ortaya çıkarır.
 • Araştırır.
 • Keşfeder.
 • Deneme-yanılma yapar.
 • Mizahi yönleri güçlüdür.
 • Hayal güçleri gelişmiştir.

UYARI !!!!!

 • Alışkanlıklar, işleve takılma, mükemmeliyetçi olma, kültür gibi faktörler yaratıcı düşünmeyi engeller.

Eleştirel Düşünme

 • Sorgulama temelidir.
 • Kuşku ve şüphe duyarlar.
 • Muhakeme ederler, irdeleme yaparlar.
 • Bilgiyi olduğu gibi kabul etmezler.
 • Farklılıkları ve benzerlikleri ayırt etme de iyidirler.

Metabiliş Düşünme

 • Öğrenmeyi öğrenme demektir.
 • Üst düzey düşünme becerilerini gelişimini sağlar.
 • Birey öz düzenlemeyi nasıl yaparım diye düşünüyorsa metabiliş düşünebiliyor deriz.

Yansıtıcı Düşünme

 • Üst düzey düşünme becerilerini gelişimini sağlar.
 • Okulda öğrenilen bilgilerin günlük yaşam da kullanılabilmesi.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.