GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

EKOLLER

EKOLLER

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Ekoller konusundan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

1.Yapısalcılık

 • Kurucusu Wilhelm Wundt’tur.
 • Temsilcileri; Titchener, Wundt
 • Zihnin yapısını, ögelerini incelediler.
 • Zihnin tanımını yapmak istediler.
 • Zihin nedir? sorusunu cevaplamak için uğraştılar.
 • Bilinç ve süreçlerine odaklandılar.
 • İçe bakış yöntemini kullandılar.

2.İşlevselcilik

 • Temsilcileri; William James ve John Dewey
 • Zihnin ne olduğunu bilmek bize fayda sağlamaz diye düşünüyorlar.
 • Zihin ne işe yarar? sorusunun cevabını ararlar.
 • Zihin fonksiyonu, insanınn çevreye uyumunu sağlamaktır.

3.Olgunlaşma Kuramı

 • Temsilcisi ; Arnold Gessel
 • İnsan davranışını etkileyen temel faktörler kalıtımdır.
 • Düşünme, hissetme, bireysel farklılıklar olgunlaşma ya da kalıtımdan kaynaklanır.
 • İlk gelişim norm tablosunu hazırlayan kişidir.

4.Davranışçılık

 • Temsilcileri ; John Watson, İvan Pavlov, Guthrie, Thorndike, Skinner, Hull
 • Sadece gözlenebilen, ölçülebilen davranışlara odaklandılar.
 • Organizmayı belirleyen temel faktör çevredir.
 • Temel ilke olarak Tabula Rasa’yı kabul ederler.
 • İnsanlar doğuştan bir şey getirmezler, deneyimlerle , yaşayarak öğrenirler.
 • Organizma pasiftir.

5.Psikoanalitik Kuram

 • Temsilcileri ; Sigmund Freud, Erikson, Adler, Jung, Anna Freud, Homey, Sillivan
 • Kuram ikiye ayrılır; Topografik Kuram ve Yapısal Kuram
 • Topografik Kuram : Bilinç , Bilinç Öncesi, Bilinç Dışı
 • Yapısal Kuram ; İd, Ego, Süperego

6.Gestalt Kuramı

 • Temsilcileri ; Kurt Koffka, Kurt Levin, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler
 • İnsan zihni her zaman yarımları birleştirmek, tam olmak ister.
 • Bütün parçaların toplamından her zaman daha değerlidir, daha anlamlı ve daha fazladır.
 • Bütüncül anlayışı savunurlar.
 • Algı çalışmalarıyla ön planda oldular.

7.Hümanizm – Fenomenolojik Kuram

 • Temsilcileri ; Maslow
 • İnsan değerlidir.
 • İnsan biriciktir.
 • İnsan özeldir.
 • İnsanı vurgulayan kuramdır.
 • Anlama, dinleme, empati yöntemini kullandılar.
 • İnsan özünde iyidir.

8.Bilişsel Kuram

 • Temsilciler; Jean Piaget, Vygotsky, Jerome Brunner.
 • İnsanın bilişsel yönüne ağırlık verirler.
 • Uyarıcı-Organizma-Tepki ilişkisini temele alır.
 • Öğrenme sürecinde aktiftir.
 • Dışarıdan gelen uyarıcıları herkes aynı tepkiyi vermez.

9.Ekolojik Kuram

 • Temsilci; Urie Bronfenbrenner’dır.
 • Bir çocuğun eğitiminden bütün toplum sorumludur.
 • Bronfenbrenner için çevresel sistemler bireyin gelişimi etkiler.
 • Beş temel sistem vardır.
 • Mikrosistem; Bireyin doğrudan ilişki kurduğu kişilerdir.
 • Mezosistem; Mikrosistemler arasındaki bağlantıları içerir.
 • Egzosistem; Birey aktif olarak orada değildir ancak dolaylı olarak oradan etkilenir.

10.Etolojik Kuram

 • İnsan gelişiminin biyolojik temellere dayandığını ve evrimsel bakıştan etkilendiğini savunur.

11.Biyolojik Kuram

 • Temsilcisi; Adolph Mayer
 • İnsan gelişimini etkileyen temel faktör hormonlardır.

12.Nörobiyolojik Kuram

 • Temsilcisi; Donald Olding Hebb
 • Beynin işleyiş yapısı analiz edilirse insan davranışına yön verebilir.

13.Eklektik Kuram

 • Mükemmel kuram yoktur derler.
 • Her kuramın iyi yönlerini aldılar.
 • İnsan gelişimi konusunda daha doğru analizler yapılabilir.

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.