GELİŞİM PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI

GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

Bu yazımızda Eğitim Bilimleri içerisinde bulunan Gelişim Psikolojisi dersi içerisinde yer alan Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlardan bahsedeceğiz. KPSS’ de Gelişim Psikolojisinden 10 soru çıkmaktadır. Gelişim Psikolojisi uzun bir ders olduğu için konular parçalar halinde yüklenecektir. Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavınız da başarılar dileriz.

Gelişimi Etkileyen Faktörler

1.Gelişim

 • Gelişim her zaman olumlu bir durumu kapsar.
 • Yönü daima ileridir.

2.Değişim

 • Olumlu da olabilir olumsuz da olabilir.
 • İleri veya geri yönlü olabilir.

DİKKAT !!!!

Her gelişim bir değişimdir ancak her değişim bir gelişim değildir.

3.Büyüme

 • Gelişimin en dar basamağıdır.
 • Boy, kilo, hacim, beyin çapı artışı vardır.
 • Fiziksel ve nicel büyümeleri kapsar.

Örnek

Ayak numarasının büyümesi, 2 ay önce olan tişörtün şimdi olmaması

4.Olgunlaşma

 • Temelinde kalıtım vardır.
 • Bir işin fizyolojik, psikomotor, zihinsel olarak yapabilecek düzeye gelmektir.
 • Vakti saati geldiğinde olacak olan olur.
 • Organizmanın kas, sinir olarak gelişmesidir.

UYARI!!!!!

Olgunlaşma çevreden bağımsızdır. Öğrenmeler olgunlaşmanın seyrini ve sırasını değiştirmez sadece hızını etkiler.

5.Hazırbulunuşluk

 • Öğrenmeye hazır olmaktır.
 • İlgi, istek, büyüme, olgunlaşma, ön öğrenmeler, genel sağlık durumu, güdüleme vardır.
 • Hazırbulunuşluk bize pratik olmayı ve genel tekrarları sağlar.

6.Yaşantı

 • Tekrarlar ve deneyimleri ifade eder.
 • Ne kadar çok deneyim varsa yaşantı o kadar artar.

Gelişimi Etkileyen Faktörler

1.Kalıtım

 • Doğuştan gelen potansiyelin alt ve üst sınırlarını belirler.
 • Kalıtımın izin verdiği ölçüde nerede durduğumuza izin veren etmen çevredir.
 • Gelişim, kalıtım ve çevrenin ürünüdür.

Genozom

 • Bir çifttir. Cinsiyeti belirler.

Otozom

 • 22 çifttir. Vücut özelliklerini belirler.

Genotip

 • Tüm kalıtımsal özellikleri belirler.

Fenotip

 • Kalıtımın dışarıdan gözlenen boyutudur.

Mutasyon

 • Ani basınç değişimleri ya da olağanüstü koşullarda ortaya çıkan genetik farklılaşması.

Hipomorfizm

 • Kromozomlar düzgün bir şekilde dizilirken aniden artar veya azalır.

İkizlik Durumu

a) Tek Yumurta İkizleri

 • Bir anne ve bir baba hücresinin birleşmesinin ardından zigot oluşur.
 • Oluşan bu zigot tam eş iki parçaya ayrılarak birbirinin aynısını iki birey oluşur.

b) Yarı Özdeş İkizleri

 • Bir anne hücresi iki baba hücresi ile birleşir ve yarı yarıya benzeyen iki birey oluşur.

c) Çift Yumurta İkizleri

 • İki anne hücresi ve iki baba hücresi birleşiminden oluşan iki bireydir.
 • Bu ikizler ayrı ayrı doğan kardeşler kadar benzerler.

2.Çevresel Faktörler

Doğum Öncesi Çevre

 • Annenin ruhsal durumu karnındaki bebeği etkiler.
 • Annenin sağlık durumu karnındaki bebeği etkiler.
 • Annenin beslenmesi, alınan kimyasallar, alkol, sigara ve bağımlılıklar bebeğin etkilenmesine neden olur.
 • Radyasyon, kan uyuşmazlığı, akraba evliliği, çoklu gebelik bebeğin genel sağlık durumunu etkiler.

Doğum Sırasında Çevre

 • Perinatal Anoksiyal  (Bebeğin oksijensiz kalması)
 • Kordon dolanması
 • Bebeğin başının basınca maruz kalması
 • Forseps ve Vacum
 • Sezeryan , Suni sancı
 • Uzun maşa doğumları
 • Düşük doğum kilosu
 • Prematüre doğan bebekler

Doğum Sonrasında Çevre

 • Aile
 • Kardeş Sayısı
 • Kardeş sırası
 • Okul, arkadaşlar
 • Sosyoekonomik Düzey
 • Kültür, inançlar

3.Zaman

Kritik Dönem

 • Gelişime en açık ve en uygun sabit zaman dilimine denir.
 • Temelinde olgunlaşma vardır.
 • Gelişim ve olgunlaşmanın hızlandığı dönemde, çevre etkisi daha fazla hissedilir.

Tarihsel Zaman

 • Sosyal bir olayın insan gelişimini etkilemesi durumudur.

Bölük Etkisi

 • Bir bölüğün, farklı diğer bölüğün farklı etkisi vardır.

 

 

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

EĞİTİM BİLİMLERİ DİĞER ÜNİTELER İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.